اگر در دعاوی ملکی با مقوله تایید و اثبات وقوع بیع مواجه شده اید، این مطلب تحت عنوان آشنایی کامل با تایید و اثبات وقوع بیع را دنبال کنید.

مبنای حقوقی دادخواست

تایید و اثبات وقوع بیع بر اساس قانون مدنی ایران، همین‌که طرفین بر بیع ملک توافق کنند، عقد بیع منعقد می‌شود و به غیر از موارد خاص در اکثر موارد به صرف توافق طرفین، ولو آن‌ که مکتوب نشده باشد بیع تشکیل می‌شود.

دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع زمانی تقدیم می‌شود که ملکی خریداری شود و مبایعه مکتوبی در بین نباشد و خواهان، قصد داشته باشد با استفاده از مدارک و مستنداتی، مانند شهادت شهود و یا مستندات پرداخت وجه، وقوع بیع را اثبات کند. دادگاه پس از بررسی مستندات وقوع بیع، اگر ادله و مستندات را کافی دانست، حکم به تأیید وقوع بیع صادر می‌کند.برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

مبنای حقوقی دادخواست اثبات وقوع بیع
legal basis of the petition to prove the sale

طرفین دعوی

هر یک از طرفین عقد بیع که بخواهد، بیع را به اثبات برساند، اعم از خریدار و یا فروشنده، می‌تواند علیه طرف مقابل طرح دعوا کند. اگر فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد، خریدار برای طرح دعوای اثبات بیع، بهتر است علاوه بر فروشنده، مالک رسمی ملک را نیز طرف دعوا قرار دهد.

مرجع صالح برای رسیدگی

در دعاوی مرتبط به املاک، دادخواست باید در دادگاهی اقامه شود که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است.

نحوه اجرای رأی

بیع از زمان ایجاب و قبول و قبل از طرح دعوی منعقد شده است. این دادگاه فقط بیع را تأیید می‌کند. دادنامه‌ی تأیید بیع جنبه اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوای اجراییه صادر نمی‌شود.

نکات کلیدی مرتبط با دعوی ملکی

  1. برخی از محاکم به استناد مواد ۲۲ و ۴ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و به این استدلال که دعوای تأیید بیع، مربوط به مال غیرمنقول به جز امور غیر ترافعی است، چنین دعوایی را به تنهایی قابل پذیرش نمی‌دانند و آن را فقط به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، می‌پذیرند.
  2. حتی اگر قابل به این باشیم که لزومی به طرح دعوای اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی به صورت هم‌زمان نیست، بهتر است این دو خواسته هم‌زمان مطرح شود؛ زیرا برای اثبات وقوع بیع، صرفاً جنبه اعلامی دارد و به صرف این حکم نمی‌توان مالک را به تنظیم سند رسمی الزام کرد.
  3.  دادخواست اثبات وقوع بیع با دادخواست اثبات مالکیت متفاوت است. دعوی اثبات وقوع بیع در مورد املاک ثبت شده و ثبت نشده  اقامه می‌شود. در مقابل، دادخواست اثبات مالکیت در مورد املاک در صورت قابل طرح است که ملک به ثبت نرسیده باشد.
  4. اثبات وقوع بیع در مورد املاک، معمولاً وقتی مطرح می‌شود که سند مکتوبی(مثل مبایعه‌نامه) جهت الزام فروشنده به تنظیم سند در دست نیست؛ اما دعوی اثبات مالکیت چه بسا به استناد مبایعه نامه، طرح شود.
تایید و اثبات وقوع بیع
Confirmation and proof of sale

مستندات قانونی

 وکیل ملکی در تهران هم که باشید تا به مستندات قانونی مربوط به هر حوزه حقوقی تسلط نداشته باشید نمی‌توانید به خوبی به احقاق حق موکلین خود بپردازید، در ادامه به کلیه مستندات قانونی مربوط به تایید و اثبات وقوع بیع می‌پردازیم:

ماده ۳۳۹ قانون مدنی

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است، بیع به داد و ستد نیز واقع شود.

صدر ماده‌ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

ماده ۴۸قانون ثبت اسناد و املاک

سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم، پذیرفته نخواهد شد.

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت (نامه شماره‌ی 2664/102/95 مورخ 4/8/95)

مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد.
اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت و اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن‌که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد، اطلاق آن در مورد سند عادی که  قراین و ادله قانونی شرعی معتبر بر صحت مفاد آن‌ها باشد، خلاف شرع و باطل است و ما در مورد سند عادی همراه با قراین و ادله فوق، مانند سندی که بینه و شهادت شهود، معتبر بر صحت آن باشد، این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است. وکلای ملکی دادورزان صلح و سازش در دعاوی ملکی در کنار شما هستند.

رویه و نظریات قضایی درباره تایید و اثبات وقوع بیع

رویه و نظریات قضایی درباره تایید و اثبات وقوع بیع به صورت زیر است:

رأی وحدت رویه شماره 42- 3/10/1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از تبصره‌ی ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی، دارای زمین اعم از موات و بایر بوده‌اند، می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر شده است، موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آرا تأیید می‌شود. این به موجب ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‌باشد.

رأی شماره 536-6/9/1372 شعبه‌ی ۳دیوان عالی کشور

قسمت اعظم استدلال دادگاه در باب تصرف مالک و متصرف ملک ملهم به این معنی است که دادگاه در عقد بیع، قبض و اقباض مبیع را شرط صحت معامله می‌داند. در صورتی که در عقد بیع، قبض و اقباض، شرط صحت معامله نیست (به‌استثنای معاملات و بیع، صرف موضوع ماده‌ی 364 قانون مدنی) و به موجب بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد وقوع بیع، مشتری، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می‌شود.

اگر ساکن تهران یا هر نقطه از ایران عزیز هستید و با دعاوی ملکی درگیر شده اید ما به شما توصیه می کنیم با مشاوران و وکلای ملکی گروه وکلای دادورزان صلح و آرامش مشکل خود را در میان بگذارید. برای کسب مشاوره آنلاین در زمینه دعاوی ملکی کافی است در مرورگر خود عبارت های: وکیل در مشهد، بهترین وکیل ملکی یا وکیل ملکی خوب را جستجو کرده و وارد وب سایت دادورزان صلح و سازش شوید.

بهترین وکیل ملکی در تهران

چنانچه در دعاوی حقوقی کیفری و به صورت ویژه دعاوی ملکی نیازمند بررسی پرونده خود و اعطای وکالت به بهترین وکیل ملکی در تهران یا وکیل در مشهد هستید میتوانید با ما در ارتباط باشید. با ارائه خدماتی نظیر:

  • پذیرش وکالت در دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و…
  • تنظیم دادخواست و شکواییه
  • تنظیم انواع قرارداد توسط
  • ارائه کلیه خدمات حقوقی

در خدمت شما هستیم.

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش مجموعه‌ای متشکل از وکلا مجرب پایه یک دادگستری با سابقه وکالت تخصصی در امور حقوقی، کیفری و خانواده گرده هم آمده اند و آماده ی ارائه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری می‌باشند. تمامی پرونده ها به بهترین وکلا در موضوع فوق ارجاع می‌گردد. مجوعه گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با مدیریت جناب موسی الرضا میر عضو مرکز وکلا،مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی قوه قضائیه وکارآموز وکالت با سابقه وکالت مستمر و بلا انقطلاع و تخصصی در دعاوی ملکی با شماره پروانه 57828 آماده خدمت رسانی به شما بزرگواران می باشد.

تمام وکلای گروه دادورزان صلح و سازشAll the lawyers of the Peace and Compromise Lawyers Group

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها