ادله اثبات دعوا

در آیین دادرسی مدنی و کیفری برای اثبات ادعای خواهان و جرم صورت‌گرفته جهت احقاق حق و عدالت، ادله اثبات دعوا وجود دارد که در امور حقوقی و کیفری شامل مواردی است همچون شهادت و قسم و مدارک و مستندات موجود روی پرونده و حتی اظهارات شاکی و خواسته از جمله ادله اثبات دعوای کیفری هستند. مواردی شامل اظهارات و اقرارات شاکی و خواسته، اسناد و مدارک و امارات قضایی نیز از جمله ادله اثبات دعاوی حقوقی هستند. ادله اثبات دعوا شامل تمامی مواردی هستند که به عنوان سند و مدرک برای اثبات دعوا در دادگاه‌ها و مراجع قضایی استفاده می‌شوند. با این وجود هنگام طرح دعاوی و تنظیم شکایت‌نامه و گرفتن قرار پیگیری قضایی در دادرسی‌های کشور در محضر قاضی، فرد مدعی باید با استفاده از ادله اثبات دعوا که شامل تمامی اسناد و مدارک لازم برای اثبات هر نوع جرم کیفری و حقوقی هستند باید جرم رخ‌داده شده را ثابت کند. لازم است بدانید در مراحل انجام‌وظیفه برای پیگیری قضایی پرونده‌های حقوقی و کیفری در دادسرا‌ها یکی از مراحل، کشف و اثبات جرم است که چنین عملی با ارائه ادله اثبات دعوا به صورت شاهد، فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و اظهارات طرفین ثابت می‌شود. اگر شما هم به دنبال دلیل اهمیت اثبات دعوا و ادله لازم برای آن هستید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

شماره وکیل اثبات دعوا

اثبات دعوا چه اهمیتی دارد؟

اثبات دعوا در دادگاه‌های حقوقی و کیفری از این جهت اهمیت بالایی دارد که فرد دارنده حق تنها با ارائه ادله می‌تواند حق خود را ثابت نماید و در صورتی که در محضر دادگاه کسی برخلاف محق‌بودن خود توانایی اثبات حق را نداشته باشد دادگاه آن را محق به حق خویش نمی‌داند و دادرسی‌های کشور تنها با ادله اثبات کار خود را پیش می‌برند. از جمله ادله اثبات دعوا به دودسته دلایل قراردادی یا از قبل مشخص شده و دلایل اتفاقی می‌توان اشاره کرد.

ادله اثبات دعوا اگر از پیش تعیین شده باشند، باید به صورت قرارداد بین طرفین ذکر شوند برای مثال حتی اگر افراد نیاز به انعقاد قرارداد کتبی نیز نداشته باشند هم می‌توانند به صورت شهودی بین خودشان قراری را تنظیم کنند که در این صورت برای ادله از پیش تعیین شده می‌توانند از وجود یک یا دو شاهد عاقل استفاده کنند.

ادله اثبات دعوا اگر به صورت اتفاقی باشند در مواردی پیش می‌آیند که بر حسب اتفاق هنگام وقوع جرم شاهدانی در صحنه حاضر هستند و آن را مشاهده می‌کنند به این صورت آن‌ها به عنوان یکی از موارد ادله اثبات جرم می‌توانند در دادگاه و در محضر قاضی حاضر شده و شهادت به وقوع جرم دهند.

نوع تقسیم‌بندی دیگری که جز قراردادی و اتفاقی برای ادله اثبات دعوا استفاده می‌کنیم، قانونی و اخلاقی بودن ادله است. ادله اثبات دعوا در صورتی که قانونی باشد به این شرح است:

قانون ارزش اثباتی ادله را مشخص می‌کند، ضمن اینکه قاضی باید از راه‌های تعیین شده توسط قانون به اثبات جرم برسد. پس در این دسته ادله قاضی از هر راهی نمی‌تواند به اغناء وجدان برسد و از سمت دیگر قانونی محدودیتی برای ادله اثبات دعوا تعیین کرده است.

در صورتی که ادله اثبات دعوا اخلاقی باشند به شرح زیر هستند:

قاضی به صورت آزادانه و خارج از محدوده‌ای که قانون تعیین کرده است می‌تواند هرگونه‌ای که ذهنش می‌خواهد و او را قانع می‌کند پرونده را تحلیل کند. در این دسته از ادله آن‌ها محدود به قانون نیستند و در چهارچوب اخلاقی هم می‌گنجند.

وکیل اثبات دعوا کیست؟

اثبات دعوا در امور دعاوی حقوقی و کیفری یکی از مهم‌ترین مراحل رسیدگی قضایی به جرائم محسوب می‌شوند به‌گونه‌ای که در صورتی که حق‌خواه نتواند دعوا و حق خود را با ادله قانونی و اخلاقی مورد قبول دادگاه و قاضی ثابت کند هیچ حقی نخواهد داشت. از این رو قانونی طی‌کردن روند اثبات دعوا یکی از امور مهم قضایی است که بهتر است به دست یک وکیل پایه یک دادگستری به اسم وکیل اثبات دعوا سپرده شود. وکیل اثبات دعوا فردی است که با تخصص و تجربه کافی‌ای که در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری در دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری و حقوقی کشور دارد با ارائه ادله موردنیاز دادگاه و الصاق آن‌ها به اثبات دعوا می‌پردازد. چنین وکیلی با سرعت عمل و ذکاوتی که دارد از کوچک‌ترین مدارک و شواهد موجود روی پرونده برای مستندسازی استفاده می‌کند و ضمن اینکه از اظهارات موکلان خود به خوبی در خصوص ارائه ادله اثبات دعوا به دادگاه بهره می‌گیرد. وکیل اثبات دعوا طی مشاوره‌های حقوقی که به موکلان خود خواهد داد آن‌ها را به خوبی راهنمایی می‌کند تا بهترین مدارک و شواهد و شاهدان را برای اثبات ادعای خود به وکیل حقوقی معرفی کنند و در جریان اثبات حق به او نیز کمک کنند.

وظایف وکیل باتجربه برای اثبات دعوا کیفری و حقوقی چیست؟

برای هر وکیل باتجربه مجموعه‌ای از وظایف در نظر گرفته می‌شود که در این مقاله به برخی از مهم‌ترین وظایف وکیل باتجربه برای اثبات دعاوی کیفری و حقوقی می‌پردازیم. چنین فردی موظف است که بعد از اخذ وکالت از موکل خود به تنظیم شکواییه‌ای تخصصی در حوزه پرونده حقوقی خود بپردازد و علاوه بر آن بعد از تحقیقات بدوی و اقرارات موکل خود ادله لازم برای دادگاه را با استفاده از مدارک و شواهد و مستندات موجود در پرونده جمع‌آوری کند. وکیل باتجربه برای اثبات دعاوی کیفری و حقوقی باید با تیزبینی و نکته سنجی‌ای که دارد از تمامی ادله موجود روی پرونده برای اثبات حق استفاده کند و کوچک‌ترین شواهد و مدارکی را به ادله‌ای قوی برای اثبات دعوا تبدیل کند. به عبارتی لازم است چنین وکیلی مو را از ماست بکشد و قوی‌ترین مستندات و مدارک را برای اثبات عدالت به نفع موکلان خود در لوایح دفاعیه الصاق کند. یکی دیگر از وظایف وکیل اثبات دعوا پیگیری و تعهد کاری اوست در این راستا چنین فردی باید صادقانه در تمامی مراحل همراه موکلان خود باشد و ضمن راهنمایی و مشاوره حقوقی به آن‌ها، وظیفه کاری خود را نیز کامل کند.

اقرار در ادله اثبات دعوا به چه معناست؟

اقرار یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود؛ یعنی فرد مجرم با بیان‌کردن مطالبی بر علیه خود به دادگاه در جهت اثبات جرم کمک کند و تقریباً یکی از بزرگ‌ترین و مؤثرترین ادله اثبات دعوا اقرار است. اقرار شامل تمامی عباراتی است که بار معنایی بر علیه فرد دارد و جرم صورت‌گرفته را ثابت می‌کند. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید از شخصی که قادر به صحبت‌کردن نیست چگونه می‌توان اقرار گرفت؟ لازم است بدانید در محضر قاضی تنها اشاره او که به معنی و به هدف اثبات جرم باشد برای اقرار کافی است. باید توجه داشته باشد که شخصی که اقرار می‌کند عاقل و بالغ و دارنده اختیار باشد.

خلاصه مطلب

اثبات دعوا در دادگاه‌های حقوقی و کیفری از این جهت اهمیت بالایی دارد که فرد دارنده حق تنها با ارائه ادله می‌تواند حق خود را ثابت نماید. در آیین دادرسی مدنی و کیفری برای اثبات ادعای خواهان و جرم صورت‌گرفته جهت احقاق حق و عدالت، ادله اثبات دعوا وجود دارد که در امور حقوقی و کیفری شامل مواردی است همچون شهادت و قسم و مدارک و مستندات موجود روی پرونده و حتی اظهارات شاکی و خواسته از جمله ادله اثبات دعوای کیفری هستند. وکیل پایه یک دادگستری برای اثبات دعاوی کیفری و حقوقی باید با تیزبینی و نکته سنجی‌ای که دارد از تمامی ادله موجود روی پرونده برای اثبات حق استفاده کند و کوچک‌ترین شواهد و مدارکی را به ادله‌ای قوی برای اثبات دعوا تبدیل کند. در این مقاله علاوه بر توضیحات کاملی که در وصف ادله اثبات دعوا داده شده است یک وکیل اثبات دعوا و وظایف او نیز به خوبی معرفی شده است.

مشاوره

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مشاوره
تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده