جرم حمل و مصرف مواد مخدر در پادگان در حین خدمت چیست؟

جرم حمل و مصرف مواد مخدر در پادگان در حین خدمت چیست؟

برخی از اوقات افرادی که در بخش های نظامی همچون پادگان فعالیت می کنند و سرباز و نیروی نظامی تلقی می گردند اقدام به حمل و مصرف مواد مخدر در درون پادگان ها می کنند. در این حالت این سوال پیش می آید مجازاتی که قانون برای این افراد در نظر گرفته است چیست و چگونه اعمال می شود. از طرفی میزان ماده مخدری که توسط فرد نظامی حمل می شود می تواند مجازات سنگینی را برای او رقم بزند، از این رو در چنین شرایطی حضور یک وکیل مواد مخدر باتجربه می تواند کمک زیادی به آن فرد نماید.

انواع جرائم و دادگاه ها

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرائم به دو دسته نظامی و عمومی تقسیم شده اند که خود در دو نوع دادگاهِ نظامی و عمومی مورد رسیدگی واقع می شوند. جرائم نظامی بر اساس نوع جرم و شخص مرتکب، دسته بندی شده و دادرسی خواهند شد. این مسئله در اصل ۱۷۲ قانون اساسی تصریح شده است.

اصل ۱۷۲ قانون اساسی

به طور کلی در اصل ۱۷۲ از قانون اساسی ذکر شده است: برای رسیدگی به جرائمی که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی هستند که افرادِ شاغل در ژاندارمری، ارتش، سپاه و شهربانی مرتکب می شوند باید طبق قانون، دادگاه های نظامی تشکیل شود. اما اگر جرائم افراد شاغل در این نهادها در دسته جرائم عمومی قرار بگیرند باید در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی واقع شوند.

شماره وکیل در ساوه

جرم مصرف مواد مخدر در پادگان

طبق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر: افراد معتاد موظفند به مراکز مجاز ترک اعتیاد دولتی یا خصوصی مراجعه و ترک اعتیاد را شروع کنند. اگر فرد معتاد باشد و به مراکز ترک اعتیاد نیز مراجعه کرده و روند درمان خود را شروع کرده باشد و در ملا عام تظاهر به اعتیاد یا مصرف مواد نکند تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرد. اما اگر فرد معتادی اقدام به ترک نکند از لحاظ قانونی مجرم است. مصرف مواد مخدر در پادگان علاوه بر مجازات های عمومی وضع شده در قانون، می تواند به افزایش زمان خدمت و انتقال به پادگان دیگر نیز منجر شود.

جرم حمل ماده مخدر در پادگان چگونه جرمی است؟

با تقسیم بندی جرائمی که در بالا ذکر شد این سوال پیش می آید جرم حمل و مصرف ماده مخدر یک جرم نظامی است یا در دسته جرائم عمومی قرار می گیرد؟ به طور کلی می توان این جرم را در دسته جرائم عمومی قرار داد اما طبق شرایطی که فرد دارد ممکن است دادگاه نظامی برای او تشکیل شود از این رو بهترین کار این است که فرد در صورت ارتکاب حتما از یک وکیل مواد مخدر مشاوره حقوقی دریافت کنید.

مجازات های دادگاه نظامی بر اساس قواعد همان دادگاه اعمال می شوند و نمی توان دقیق مشخص کرد برای فرد، دادگاه نظامی چه حکمی خواهد داد اما اگر جرم فرد را به عنوان یک جرم عمومی در نظر بگیرند طبق جرائم مرتبط با حمل مواد مخدر طبیعی یا صنعتی با او برخورد می شود.

جرم حمل ماده مخدر طبیعی

مواد مخدر به دو دسته طبیعی و صنعتی تقسیم می شوند که طبق قانون، مجازات های خاص خود را دارند. مجازات حمل ماده مخدر طبیعی طبق ماده ۵ از قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح زیر است:

 • اگر مقدار ماده مخدر کمتر یا برابر با پنجاه گرم باشد فرد به حداکثر ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
 • اگر مقدار ماده مخدر بیشتر از پنجاه گرم و کمتر یا برابر با نیم کیلو گرم باشد فرد به ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و همچنین جزای نقدی معادل ۳۰ تا ۹۰ میلیون ریال محکوم می شود.
 • اگر مقدار ماده مخدر بیشتر از نیم کیلوگرم و کمتر یا برابر با پنج کیلوگرم باشد فرد به ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی ۸۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال و همچنین حبس به مدت ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
 • اگر مقدار ماده مخدر طبیعی بیشتر از پنج کیلوگرم و کمتر یا برابر با ۲۰ کیلوگرم باشد مجازات فرد بین ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و حبس به مدت ۵ تا ۱۰ سال و همچنین جزای نقدی معادل ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود. اگر این جرم عینا بار دوم تکرار شود جریمه نقدی به مصادره اموال به دست آمده از همان جرم تبدیل می شود و تکرار جرم برای بار سوم با حکم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم رو به رو خواهد شد.
 • اگر مقدار ماده مخدر طبیعی از بیست کیلوگرم بیشتر و از ۱۰۰ کیلوگرم کمتر یا برابر با آن باشد. علاوه بر مجازاتی که در بند ۴ ذکر شد بابت هر کیلوگرم ۳۰ میلیون ریال به جزای نقدی فرد اضافه می شود، اگر برای بار دوم این جرم تکرار شود حکم فرد اعدام و مصادره اموال به دست آمده از همان جرم است.
 • اگر مقدار ماده مخدر طبیعی بیشتر از صد کیلوگرم باشد علاوه بر مجازات هایی که در بند ۴ و ۵ آمده، حکم فرد حبس ابد است. اگر بار دوم این جرم تکرار شود حکم دادگاه اعدام و مصادره اموال به دست آمده از همان جرم خواهد بود.

جرم حمل ماده مخدر صنعتی

بر اساس ماده ۸ از قانون مبارزه با مواد مخدر حمل ماده مخدر صنعتی مثل شیشه، هروئین و… مجازات های زیر را در بر دارد:

 • اگر مقدار ماده مخدر صنعتی کمتر یا برابر با پنج سانتی گرم باشد فرد به ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و ۱۵ تا ۳۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 • مقدار ماده مخدر بیشتر از پنج سانتی گرم و کمتر یا برابر با یک گرم باشد فرد به ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و همچنین جزای نقدی معادل ۳۰ تا ۹۰ میلیون ریال محکوم می گردد.
 • وزن ماده مخدر بین یک گرم تا چهار گرم باشد فرد بین دو تا پنج سال زندان و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و همچنین جزای نقدی معادل ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال محکوم می شود.
 • اگر وزن ماده مخدر صنعتی بین چهار گرم تا پانزده گرم باشد مجازات فرد پنج تا هشت سال زندان، ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و همچنین جزای نقدی معادل ۲۰۰ تا ۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
 • اگر مقدار ماده مخدر صنعتی بیشتر از پانزده گرم و کمتر یا برابر با سی گرم باشد مجازات فرد ده تا پانزده سال زندان، بین ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و همچنین جزای نقدی معادل ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
 • اگر مقدار ماده مخدر صنعتی بیشتر از سی گرم شود حکم آن اعدام و مصادره اموال به دست آمده از همان جرم خواهد بود.
 • تمام مبالغ جرائم نقدی طبق مصوبه سال ۱۳۹۹ نوشته شده است. طبق قانون هر سه سال یک بار این مبالغ به روز می شوند.

سخن پایانی

افرادی که در پادگان ها خدمت می کنند به دلیل موقعیت نظامی خود ممکن است با مجازات های متفاوت و بیشتری رو به رو شوند. از این رو این افراد بهترین وکیل مواد مخدری که می توانند بیابند باید به کمک بگیرند زیرا یک وکیل حرفه ای می تواند بخش عمده ای از جرائم تعزیری را تبدیل به جرایم نقدی کند. گروه وکلای دادورزان صلح و سازش از تیمی از وکلای حرفه ای و متخصص تشکیل شده است که می توانند برای شما که نیاز به مشاوره های تخصصی دارید یا به دنبال وکیل متخصص و مجربی هستید گزینه قابل اعتمادی باشند. در صورت نیاز می توانید با شماره ۰۹۱۹۲۳۲۹۷۸۷ در تماس باشید.

مشاوره

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مشاوره
تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده