رضایت و گذشت در دعاوی کیفری

رضایت و گذشت در دعاوی کیفری به چه صورت است؟

رضایت و گذشت در دعاوی کیفری

رضایت و گذشت در دعاوی کیفری در پرونده‌های قضایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به نحوی که می‌تواند مسیر پرونده را به طور کلی با زضایت شاکی و کمک وکیل کیفری تغییر دهد و حکم نهایی نیز تغییر کند از این رو در این مقاله اطلاعات لازم راجع به رضایت شاکی در پرونده کیفری را شرح خواهیم داد.

تعریف جرایم قابل گذشت

به طور کلی جرایم از لحاظ گذشت در دعاوی کیفری به دو دسته تقسیم می‌شوند جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت، تفاوت این دو گروه در وجود شاکی خصوصی و رضایت آن است. در جرایم قابل گذشت شاکی خصوصی وجود دارد و گذشت و رضایت دعاوی کیفری شاکی در روند پرونده تاثیر گذار است و در اصل پرونده با شکایت شاکی آغاز می‌شود، اما در جرایم غیرقابل گذشت شکایت یا گذشت شاکی خصوصی تاثیری در مجازات مجرم ندارد و بدون نیاز به شکایت شاکی روند پرونده آغاز می‌شود، به عبارت دیگر جرایم قابل گذشت جنبه فردی و خصوصی دارند و جرایم غیرقابل گذشت جنبه عمومی دارند.

شرایط گذشت در جرایم قابل گذشت

اگر در جرایم قابل گذشت در دعاوی کیفری شاکی تصمیم به گذشت از مجرم داشته باشد باید شرایط خاصی را رعایت کند که این شرایط عبارت هستند از:

به هنگام گذشت در دعاوی کیفری ادبیات و نحوه بیان موضوع بسیار مهم است یعنی شاکی باید صراحتا گذشت خود را در دعاوی کیفری اعلام کند و از جمله بندی درست و مناسبی استفاده کند.

فرایند گذشت در دعاوی کیفری هم می‌تواند شفاهی و هم کتبی باشد، یعنی شاکی می‌تواند به صورت شفاهی گذشت خود را اعلام کند و این موضوع صورت مجلس شده و به مهر و امضای شاکی درمی‌آید. در صورت کتبی بودن نیز هم امکان مشورت با وکیل تنظیم سند رسمی مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم یک سند رسمی وجود دارد و هم می‌توان این موضوع را به صورت غیر رسمی به ثبت رساند.

در موضوع گذشت امکان شرط گذاری وجود ندارد و شاکی نمی‌تواند برای بخشش خود برای مجرم شرط بگذارد.

نکته مهم دیگری که راجع به گذشت وجود دارد این است که گذشت عوامل و عوارض پیش آمده را دربر نمی‌گیرد، به عنوان مثال اگر در یک دعوا فردی دچار آسیب بدنی شود و سپس گذشت کند اما با گذشت زمان این آسیب سبب ضرر رسیدن با قسمت‌های دیگر بدن شود، این گذشت در دعاوی کیفری شامل آسیب ثانویه نخواهد بود و امکان پیگیری وجود دارد.

درخواست مشاوره حقوقی آنلاین
Online consultation request

با رضایت در پرونده کیفری آشنا شوید

پرونده‌های کیفری به طور کلی پرونده‌هایی هستند که به جهت شکایت از شخصی که از لحاظ قانون مرتکب جرم شده باشد تشکیل می‌شوند. در این پرونده‌ها امکان رضایت و گذشت در پرونده کیفری وجود دارد، البته رضایت شاکی در پرونده کیفری مستلزم رعایت برخی شرایط خاص است.

پرونده‌های کیفری از لحاظ گذشت به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند. همانطور که قبل‌تر هم توضیح دادیم پرونده‌های قابل گذشت کیفری دارای شاکی خصوصی هستند و جنبه فردی دارند و آغاز و پایان آن‌ها نیز با شکایت و گذشت شاکی خصوصی آغاز می‌شود؛ جرایمی همچون توهین، فحاشی و غیره جزو پرونده‌های کیفری قابل گذشت هستند.

اما درمورد پرونده‌های کیفری غیرقابل گذشت که جنبه عمومی دارند و نماینده جامعه یعنی دادستان پرونده را پیگیری می‌کند رضایت شاکی خصوصی تاثیر زیادی در روند پرونده ندارد و به عبارت دیگر رضایت شاکی در پرونده کیفری سبب توقف روند پرونده نخواهد شد.

نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی

به طور کلی صلح و سازش به معنای برقراری یک توافق بین طرفین دعوا می‌باشد که می‌تواند قبل از شروع فعالیت یک پرونده کیفری یا حتی پس از شروع فعالیت پرونده کیفری باشد.

همانطور که گفته شد دعاوی کیفری به دو صورت قابل گذشت و غیرقابل گذشت هستند که در هر دو حالت طرفین دعوا می‌توانند به یک توافق برای صلح و سازش برسند و البته تاثیر این صلح و سازش در این دو حالت متفاوت خواهد بود. اما شرایطی که برای رضایت در جرایم قابل گذشت وجود دارد در مورد صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی نیز صدق می‌کند. یعنی به هنگام سازش باید شروط لازم اجرا شود و شاکی به منظور بخشش نمی‌تواند شرط و خواسته‌ای برای متهم داشته باشد.

صلح و سازش در دعاوی کیفری به طور معمول توسط بزرگان فامیل و یا حتی وکیل کیفری انجام می‌شود، یعنی با ارائه توضیحات لازم سعی می‌کنند تا طرفین دعوا را برای اتمام ماجرا قانع کنند تا وقت و هزینه بیشتری در دادگاه‌ها و دادسراها تلف نشود.

گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی و غیر قطعی

فرایند گذشت شاکی در هر مرحله از پرونده امکان پذیر است، اگر شاکی قبل از صدور حکم قطعی رضایت در پرونده کیفری خود را اعلام نماید و از متهم گذشت کند دادگاه این اختیار را پیدا می‌کند تا در مجازات متهم تخفیف اعمال کند، البته این موضوع مربوط به پرونده‌های غیرقابل گذشت است، چرا که در پرونده‌های قابل گذشت در دعاوی کیفری پس از رضایت شاکی پرونده مختومه می‌شود.

حال اگر شاکی خصوصی پس از حکم قطعی دادگاه رضایت خود را از متهم اعلام کند، متهم می‌تواند از دادگاه درخواست تخفیف در مجازات خود کند. در این صورت نیز با برگزاری جلسات لازم تصمیم نهایی در این باره اتخاذ می‌شود.

اگر شاکیان متعددی وجود داشته باشد چه می شود؟

در برخی از پرونده‌های قضایی بیش از یک شاکی وجود دارد و وجود شاکیان متعدد به گونه‌ای روند پرونده را تغییر می‌دهد و در نتیجه رسیدن به سرانجام کمی سخت‌تر خواهد شد. اگر شخصی بیش از یک شاکی خصوصی داشته باشد با شکایت هر یک از شاکیان روند پرونده و تعقیب متهم آغاز می‌شود. بنابراین در چنین پرونده‌هایی که بیش از یک شاکی وجود دارد متهم باید رضایت تمام افراد را جلب کند چون در غیر این صورت و تنها با شکایت یک شاکی متهم دستگیر و مجازات خواهد شد.

یکی از مسائل پرتکراری که در روند پرونده‌های قضایی اتفاق می‌افتد مرگ شاکی است، نکته مهم درباره این موضوع این است که مسئله گذشت ارثی است یعنی پس از فوت شاکی اصلی متهم حق گذشت در دعاوی کیفری به ورثه می‌رسد و متهم باید رضایت ورثه را جلب کند.

رضایت نامه و گذشت شاکی در دعاوی کیفری
Consent and forgiveness of the plaintiff in criminal cases

گذشت شاکی یا رضایت ­نامه کیفری یعنی چه

همگان به این موضوع واقف هستند که وارد شدن در پرونده‌های کیفری و سایر پرونده‌های قضایی نیازمند صرف زمان و هزینه بسیار زیادی است و از طرفی اعصاب و روان طرفین دعوا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، از همین رو در پرونده‌های قضایی اولین موضوعی که مطرح می‌شود موضوع اعلام گذشت شاکی در پرونده کیفری است.

یعنی به طور کلی تمام پرونده‌ها مستقیما به دادگاه ارجاع داده نمی‌شود بلکه در مراحل اول هم وکلای طرفین و هم ماموران قضایی تلاش می‌کنند تا بین دو طرف سازش برقرار کنند.

البته رضایت نامه کیفری زمانی بیشترین تاثیر را می‌گذارد که کرم انجام شده قابل گذشت باشد و جنبه عمومی نداشته باشد، اما اگر جرم انجام شده آسیبی به کل جامعه محسوب شود جزو جرایم غیرقابل گذشت دسته‌بندی می‌شود و حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز همچنان تعقیب و پیگیری پرونده متهم ادامه خواهد داشت. همچنین نکته مهم در رضایت نامه کیفری این است که رضایت نامه نمی‌تواند مشروط باشد یعنی شاکی به هنگام گذشت در دعاوی کیفری نمی‌تواند برای متهم شرط تعیین کرده یا از او تعهد دریافت کند در این صورت رضایت نامه از لحاظ قانونی مورد تایید نخواهد بود.

درخواست مشاوره آنلاین
Online consultation request

 گذشت شاکی چه تاثیری بر روند پیگیری پرونده خواهد داشت؟

به طور کلی تغییر روند پرونده‌ها پس از گذشت شاکی کاملا به نوع پرونده بستگی دارد. همانطور که اشاره کردیم پرونده‌ها به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند. در پرونده‌های قابل گذشت دعاوی کیفری آسیب جانی، مالی یا معنوی به یک فرد وارد شده است و پرونده دارای یک یا چند شاکی خصوصی است، در این پرونده‌ها گذشت شاکی شرط اصلی برای توقف جریان پرونده است در غیر این صورت مجازات متهم ادامه پیدا خواهد کرد.

در پرونده‌های غیرقابل گذشت مسئله تنها مربوط به یک شاکی نیست بلکه مسئله آسیبی است که به کل جامعه وارد شده و جرم جنبه عمومی دارد مثل به خطر انداختن امنیت داخلی کشور، در چنین حالتی رضایت شاکی خصوصی شاید تاثیر بسیار کوچکی در روند پرونده داشته باشد و یا سبب تخفیف در مجازات متهم شود اما به طور کلی پرونده را مختومه نمی‌کند و روند پرونده و مجازات متهم ادامه خواهد داشت.

درخواست مشاوره آنلاین
Online consultation request

امکان منتفی کردن مجازات جنبه عمومی پس از رضایت شاکی سرقت

در مورد این موضوع باید گفت که طبق قوانین حاکم بر جامعه تنها در درجه‌های هفت و هشت جرایم تعزیری، در صورتی که دادگاه نتیجه گیری کند که متهم مجددا مرتکب جرم مربوطه نمی‌شود و همچنین تمام ضرر و زیان‌ها جبران شده باشد امکان معافیت کامل از مجازات وجود دارد. بنابراین منتفی کردن مجازات جنبه عمومی در درجه‌های هفت و هشت جرایم تعزیری تاثیر می‌گذارد و در جرم سرقت رضایت شاکی تنها سبب تخفیف در مجازات متهم خواهد شد.

میزان تاثیر رضایت شاکی در جرم سرقت مسلحانه
The impact of the plaintiff’s consent in the crime of armed robbery

اطلاع از میزان تاثیر رضایت شاکی در جرم سرقت مسلحانه

به طور کلی از لحاظ قانون سرقت به دو نوع حدی و تعزیری دسته‌بندی می‌شود، سرقت مسلحانه با سلاح سرد یا گرم جزو سرقت تعزیری می‌باشد. رضایت شاکی در چنین پرونده‌هایی سبب تخفیف در مجازات متهم خواهد شد. بنابراین پس از جبران زیان وارد شده و جلب رضایت شاکی دادگاه در میزان مجازات تجدید نظر کرده و مدت زمان حبس را کوتاه‌تر می‌کند.

گذشت در جرم کلاهبرداری

به طور کلی طبق قانون کلاهبرداری جزو جرایم غیرقابل گذشت است و جنبه عمومی دارد. بنابراین گذشت در دعاوی کیفری شاکی تا حدودی سبب کاهش مجازات مجرم خواهد شد. البته این موضوع به میزان کلاهبرداری نیز بستگی دارد، اگر مبلغ کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد قابل گذشت است و اگر این مبلغ بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد جزو جرایم غیرقابل گذشت است. برای مشاوره در رابطه با کلاهبرداری با وکیل کلاهبرداری یا بهترین وکیل در ایران تماس بگیرید.

تمام وکلای گروه دادورزان صلح و سازش
All the lawyers of the Peace and Compromise Lawyers Group

مشاوره

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مشاوره
تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده