جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مطالبه نفقه چگونه امکان پذیر است؟

مطالبه نفقه چگونه امکان پذیر است؟

مطالبه نفقه چگونه امکان پذیر است؟

بر اساس قوانین مدنی که در کشور ایران قابل اتکا می باشد، پرداخت نفقه به زوجه یکی از مهم ترین و قابل پیگیر ترین وظیفه زوج می باشد. البته در صورتی که زوجه از زوج خود تمکین نکند. در این صورت مرد الزامی به پرداخت نفقه ندارد. در زیر برای پاسخ به سوال مطالبه نفقه زوجه چگونه است؟ توضیحات بیشتری بیان می نماییم.

پس اگر زوج با وجود این که زوجه تمکین دارد، نفقه را نپردازد، زن می تواند برای مطالبه نفقه خود به روش های زیر اقدام نماید:

  1. در دادگاه خانوده دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه مطرح نماید.
  2. در دادگاه های کیفری مرد را به جرم ترک انفاق مجرم شناسایی نماید.

نکته بسیار مهمی که قابل ذکر می باشد این است که حتی اگر زن با تعهد نامه کتبی نفقه خود ببخشد باز هم این تعهد از گردن مرد بر داشته نمی شود.

درخوااست مشاوره

شرط پرداخت نفقه زوجه

به موجب قوانین مدنی، نفقه حق قانونی زوجه از همسرش می باشد و در صورتی که تمکین داشته باشد، هر لحظه می تواند برای گرفتن نفقه اقدام نماید. اینکه به چه میزان نفقه به زن و فرزندان تعلق خواهد گرفت؟ ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اینطور بیان نموده است:

کلیه نیاز های متعارف و مناسب با وضعیت زوجه از قبیل مسکن، خورد و خوراک، لوازم منزل و کلیه هزینه های درمانی و بهداشتی ( هر آن چه که به صورت نرمال برای زندگی کردن یک زن لازم و حیاتی است ) جزو نفقه می باشد.

قانونگذار مبلغ و میزان دقیقی را تعیین ننموده و فقط میزان نفقه باید متناسب با وضعیت زن و عرف آن منطقه می باشد.

مطالبه نفقه چگونه امکان پذیر است؟

نفقه زوجه در دوران عقد

نفقه زن در دوران عقد نیز کاملا بر عهده شوهرش می باشد. البته فقط در خصوص عقد های دائم. در عقد های موقت اگر توافقی بین زوجین در خصوص نفقه شده باشد بر عهده مرد است.

همچنین با توجه به قانون حق حبس زن، زوجه می تواند با وجود عدم تمکین نفقه را مطالبه و دریافت نماید و این تنها حالتی است که زن ناشزه محسوب نمی شود.

آیا مخارج عمل زیبایی زوجه جز هزینه های درمان و پرداخت نفقه او محسوب می گردد؟

در ابتدا باید بدانید که هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد که زن با اذن و اجازه شوهر برای عمل های جراحی اقدام نماید و هر شخص مسئول بدن خویش می باشد و مراکز درمانی به هیچ عنوان نباید اذن شوهر را قبل از عمل های زیبایی درخواست نمایند. همچنین عمل های زیبایی مانند کوچ یا بزرگ نمودن هر یک از اعضای صورت یا بدن جزو هزینه های درمانی ضروری نبوده و به عهده شوهر نیست و زوج فقط مکلف است هزینه های درمانی مهم و ضروری را پرداخت نماید.

از چه طرقی و چگونه نفقه خود و فرزندانمان را مطالبه کنیم؟

باید بدانید که نفقه اولاد بر عهده پدر می باشد و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی در پرداخت به عهده جد پدری بوده و در نهایت می تواند بر عهده مادر یا جد مادری باشد.

برای چگونگی محاسبه میزان نفقه زوجه و فرزندانش هیچ مبلغ دقیقی وجود ندارد و کارشناسان رسمی دادگستری که مربوط به امور نفقه هستند باید با توجه شرایط جامعه و نیاز های مناسب فرزند مبلغی تعیین نمایند.

مطالبه نفقه زوجه فقط از طریق خود زوجه و یا وکیل نفقه امکان پذیر می باشد. در صورتی که مطالبه نفقه اولاد از طریق مادر، وکیل مادر و اگر فرزند بالغ و رشید باشد نیز از طریق خود فرزند نیز امکان پذیر است.

البته بالغ و رشید بودن فقط به سن نیست و رفتار و عقل نیز ملاک عمل قرار می گیرد.

مطالبه نفقه چگونه امکان پذیر است؟

چه مدارکی را برای دریافت نفقه باید ضمیمه دادخواست کرد؟

برای مطالبه و دادخواست دریافت نفقه زوجه مدارک زیر لازم و ضروری می باشد:

  1. اصل کارت ملی و شناسنامه زوج
  2. اگر وکیل پایه یک دادگستری دادخواست را تسلیم نماید باید کپی وکالتنامه نیز باشد.
  3. اصل عقد نامه
  4. تقاضا نامه اجرای نفقه / دادخواست نفقه

برای مطالبه نفقه فرزند مدارک زیر لازم است:

  1. اصل شناسنامه و کارت ملی مادر و فرزندان
  2. حکم حضانت
  3. تنظیم و طرح دادخواست نفقه و تقاضانامه اجرای نفقه یا شرکایت ترک انفاق / دادخواست نفقه

مرجع صالح قضایی برای مطالبه نفقه چه دادگاهی است؟

با توجه به این که ترک انفاق در دو دسته حقوقی و کیفری تقسم بندی می شود، اگر مطالبه نفقه به صورت حقوقی باشد باید طبق قوانین آیین دادرسی، در دادگاه محل اقامت خوانده بررسی و رسیدگی شود. ( محل اقامت شوهر ملاک عمل می باشد )

اما اگر مطالبه نفقه کیفری باشد، با توجه به این که یک جرم اتفاق افتاده است و بر خلاف بقیه جرائم (مجرمین با انجام دادن یک فعل مجرم شناخته می شوند) با ترک فعل و انجام ندادن فعل مرتکلب جرم شده، کلیه دادگاه هایی که جرم مستمر در آن ها استمرار می یابد صالح به رسیدگی هستند. در پاسخ به این سوال که آیا راهی برای نپرداختن نفقه از سوی مرد وجود دارد؟ باید بدانید که دادگاه و قانونگذار مرد را ملزم به پرداخت نفقه کرده است ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه و اگر مردی توان پرداخت نداشته باشد، در صورت درخواست زن باید زن را طلاق دهد یا به زندان محکوم می شود. در ادامه به چند نکته کلیدی و مهم در دریافت سریع نفقه اشاره خواهیم نمود.

درخوااست مشاوره

 تکلیف پرداخت نفقه زوجه پس از فوت شوهر

همان طور که می دانید پرداخت نفقه به صورت شرعی و قانونی به عهده مرد است و به عنوان دینی تا ابد به گردن مرد می باشد. این دین باعث می شود که زن بعد از فوت شوهر نیز  می تواند در مورد نفقه گذشته خود مطالبه نماید.

ضمنا با توجه به این که زن بعد از مرگ همسرش باید عده نگه دارد ( ۴ ماه و ۱۰ روز )، برای این مدت می تواند درخواست نفقه نماید.

بعد از مرگ نفقه زن از همه بدهی ها ارجح تر بوده و قبل از هر تقسیم ارث و میراثی باید نفقه زن پرداخت شود.

شرایط پرداخت نفقه به این صورت می باشد که مرد باید به صورت ماهانه یا روزانه یا به صورت توافقی که با زن انجام داده مبلغ نفقه را بپردازد و اگر زن نفقه گذشته را مطالبه نماید، مرد یا باید به صورت یک جا یا به صورت قسط بندی شده نفقه قبلی و نفقه حال را بپردازد.

نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج / نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج

اگر در پرداخت نفقه صغیر بودن زوج مشخص شود، پدر زوج متعهد به پرداخت نفقه می باشد و اگر پدر نداشته باشد به پدر بزرگ منتقل می شود. اگر زوج صغیر ولی نداشته باشد ولی دادگاه برای او ولی خاص یا قیمی را تعیین کرده باشد، پرداخت نفقه به عهده ولی خاص یا قیم می باشد.

نفقه زوجه در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوج

در صورتی که زوج مفقود الاثر یا غایب شود، در ابتدا باید زوجه به دادگاه مراجعه نموده و مفقود الاثر بودن زوج را به اطلاع دادگاه رسانده و اثبات نماید. در این صورت دادگاه از اموال زوج میزان نفقه را تعیین و به زوجه پرداخت می نماید.

ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه

طبق گفته های بالا زوج باید مسکنی با لوازم و اثاث در حد شئونات زن برای ادامه زندگی فراهم آورد. اگر مسکن و لوازم از شئونات اجتماعی و عرف جامعه یا منطقه محل زندگی زن بسیار کمتر باشد و باعث ضرر و زیان شرافتی یا جسمی به زن شود، زوجه می تواند ان مکان را ترک کرده و به عنوان ناشزه شناسایی نمی شود. در این صورت نفقه تا زمانی که مسکن و لوازم متناسب با شان زن فراهم شود بر قرار می باشد.

ضمنا اگر زندگی با شوهر در منزل باعث شود که ضرر برنی یا مالی یا شرافتی به زن وارد شود نیز زن می تواند منزل را بدون ناشزه شدن ترک نماید و درخواست مسکن علیحده نماید. در این صورت تا زمانی که مسکن مناسب تهیه شود نفقه بر قرار است.

ولی در صورتی که منزل و اثاث مناسب برای زن برقرار باشد، زن حق ندارد منزل را ترک کرده و عدم تمکین نماید. در این صورت نفقه وی قطع شده و تا زمانی که به منزل بر نگردد نفقه ای پرداخت و محاسبه نخواهد شد.

یکی از سوال هایی که ذهن خانم ها را در زمان ازدواج و طلاق به خود مشغول می نماید این است که آیا مهریه و نفقه به هم مربوط هستند؟ و نفقه زوجه در زمانی که وی تمکین را منوط به پرداخت مهریه نموده است چگونه می باشد؟

طبق قوانین که وکیل مهریه به طور کامل از آن آگاه است، مهریه در همه حال به عهده مرد می باشد حتی اگر زن تمکین نکند ولی تا زمانی که عدم تمکین ادامه داشته باشد نفقه نیز پرداخت نخواهد شد. اگر زن تمکین را منوط به پرداخت مهریه نماید باز هم در نهایت این زمانی که تمکین نکرده در مبلغ نفقه محاسبه نخواهد شد.

مگر این که در هنگام عقد پرداخت مهریه را شرط قبل از تمکین عنوان نموده باشند. در این صورت تا پرداخت کامل مهریه توسط زوج، زوجه می تواند به عدم تمکین خود ادامه داده و نفقه دریافت نماید (در این صورت ناشزه نمی شود).

وکیل در کرد کوی

درخوااست مشاوره

مشاوره

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

مشاوره

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده