وکیل پایه یک دادگستری
Search

0919-2329787

تماس بگیرید

وضعیت ارث فرزند نامشروع

وضعیت ارث فرزند نامشروع

وضعیت ارث فرزند نامشروع

هر شخصی در زندگی خود بعد از مرگش اموالی برای اطرافیان و اقوام خویش به جای می گذارد که به آن ارث گفته می شود. شرایط وارث شدن و به ارث بردن چیزی شرایط و تکالیف حقوقی خاص خود را دارد که شامل فرزندان می شود. فرزندانی که از ادواج دائم، موقت و حتی رابطه نامشروع متولد شده باشند. یکی از چالشی ترین موضوعاتی که ذهن کاربران را به خود درگیر می کند و شرایط و تکالیف قانونی زیادی دارد، وضعیت ارث فرزند نامشروع می باشد. ارث بردن فرزندن نامشروع شرایط و حقوق متفاوتی دارد. اگر می خواهید از این حق و حقوق آگاه شوید با ما همراه باشید.

درخواست مشاورهه

وضعیت ارث بردن فرزند نامشروع به چه صورت است؟

زمانی که وراث به تقسیم ارث های شخص متوفی می پردازند، سوالی که ممکن است برای آنها پیش بیاید این است که آیا فرزند نامشروع هم در این ارث شریک است یا خیر؟ بر اساس قانون ماده 884، والدینی که مرتکب به عمل زنا شده باشند و از این عمل بچه ای حاصل شود، آن فرزند از هیچ گونه ارثی برخوردار نخواهد شد؛ زیرا عمل زنا از قانون مشروعیت در اسلام جلوگیری می کند. بعد از فوت شخص اموال وی بین خویشاوندان او تقسیم می شود. قبل از این اتفاق والدین می توانند ارث فرزند نامشروع و اموال خود را به گونه ای دیگر به فرزند حق مالکیت دهند.

وضعیت ارث فرزند نامشروعشرایط ارث بردن فرزند نامشروع

در حالت کلی فرزندی که از عمل زنا متولد شود در قانون اسلام هیچ حقی در ماترک و سهم الارث ندارد؛ اما شرایطی برای به ارث بردن فرزند نامشروع وجود دارد که به شرح زیر است:

  • زمانی که مرتکب فعل زنا در اشتباه باشد و اطلاعی از ممنوع بودن این موضوع نداشته باشد، در آن صورت این عمل زنا نیست. در این حالت اگر فرزندی متولد شود به آن ولد به شبهه گفته می شود. در این حالت فرزند با شخصی که به اشتباه این کار را کرده یا به اصطلاح در شبه بوده است، نسبت قانونی دارد و جزو وراث به حساب می آید.
  • در این حالت اگر هم مرد و هم زن هر دو در شبهه باشند، این عمل زنا به حساب نمی آید و فرزند متولد شده تمامی حق و حقوق قانونی را شامل می شود.
  • اگر حرمت رابطه ای که فرزند در آن متولد شده است، نسبت به یکی از ابوی ها ثابت شود و نسبت به دیگری به علت اکراه و یا شبهه عمل زنا محسوب نشود، ولدالزنا فقط از یک سو و اقوام وی وارث به حساب می آید و برعکس.

وضعیت ارث فرزند

زمانی که شخصی فوت می کند اموال وی از ایشان سلب می شود و به خویشاوندان نزدیک وی می رسد. نحوه تقسیم ارث از خویشاوندان نزدیک و درجه اول شروع می شود. البته اگر وراث در این زمینه به مشکل بربخورند می توانند از یک وکیل خانواده کمک بگیرند و مشکلات خود را حل کنند. چگونگی تقسیم سهم الارث فرزندان و اولاد به شرح زیر است:

وضعیت ارث فرزند نامشروعاگر فرزند شخص فوت شده دختر باشد

اگر شخص متوفی فقط یک فرزند دختر داشته باشد، نیمی از اموال وی میان فرزند دختر و پدر و مادر متوفی تقسیم می شود. نیم دیگر سهم الارث نیز مجددا میان فرزند و با توجه به میزان ارث پدر و مادر شخص متوفی تقسیم می شود.

در حالت دوم، اگر فرد فوت شده دو فرزند دختر و یا بیشتر داشته باشد، میزان دو سوم اموال متوفی به آن ها می رسد. باقی مانده اموال نیز میان آن ها با توجه به سهم الارث هر یک در طبقه میان آنها تقسیم می شود.

حالت سوم زمانی است که وارث فرد فوت شده فقط دختر یا دختران وی باشند. در این صورت تمامی ترکه را دختر یا دختران وی به ارث می برند.

اگر فرزند متوفی پسر باشد، در این صورت داریم:

اگر فرزند پسر منحصر باشد، به همراه پدر و مادر شخص متوفی یک سوم میزان ارث را می برند. بقیه سهم الارث نیز میان فرزند پسر یا فرزندان پسر به میزان مساوی تقسیم می شود.

زمانی که در درجه و طبقه اول فقط وارثان فرزند پسر و فرزندان پسر باشند، تمامی ارث به آنها می رسد.

در حالت آخر، چنانچه در طبقه اول کسانی که شامل ترکه می شوند، پدر و مادر شخص متوفی، فرزندان دختر و پسر ایشان باشند، پدر و مادر متوفی یک سوم ارث را می برند. مابقی اموال بین فرزندان پسر و دختر تقسیم می شود. به این حالت که پسران دو برابر دختران اموال فرد متوفی را به ارث می برند. همچنین برای مشورت و کسب اطلاعات بیشتر د راین زمینه می توانید به یک وکیل ارث مراجعه کنید.

فرزند نامشروع

هنگامی که رابطه زوجیتی بین زن و مرد وجود نداشته باشد و با تشکیل لقاح فرزندی به دنیا بی آید، به آن فرزند نامشروع می گویند. فرزندی که نامشروع است از لحاظ قانونی دارای تمام حقوق و تکالیف منحصر به خود می باشد؛ اما تنها حقی که از آن محرم است حق سهم الارث است که به فرزند نامشروع تعلق نمی گیرد.

وضعیت ارث فرزند نامشروعوضعیت ارث بردن فرزند خوانده

وراث باید نسبت خونی یا نسبت سببی که به واسطه ازدواج صورت می گیرد با شخص متوفی داشته باشند تا سهم الارث به آنها تعلق بگیرد. فرزندی که به سرپرستی گرفته شده باشد، فرزند خوانده است و چون نسبت خونی و نیز نسبت سببی با والدین خویش ندارد، هیچ اموال و ارثی به او تعلق نمی گیرد و جزو وراث به حساب نمی آید.

از آنجایی که متوجه شدیم فرزند خوانده هیچ اموالی به ارث نمی برد، پس با روش های دیگری می توان اموالی برای وی به جا گذاشت.

  • در حالت اول، می توانید به صورت تملیکی در وصیت نامه اموال خود را قبل از فوت به فرزند خوانده انتقال دهید. وصیت تملیکی به این معناست که فردی قبل از فوت خود بخشی از اموال خود را به فردی مجانا انتقال دهد.
  • در حالت دوم می توان اموال مورد نظر را قبل از فوت به نام فرزند خوانده خود زد.
  • در حالت آخر پدر و مادر می توانند مالکیت اموال خود را به صورت صلح عمری به فرزند خوانده خود انتقال دهند. این حالت به معنای این است که والدین تا زمانی که زنده هستند مالکیت اموال خود را دارند اما پس از مرگ این مالکیت به فرزند ایشان واگذار می شود.

درخواست مشاورهه

حکم فرزند نامشروع چیست؟

فرزندی که از رابطه جنسی میان یک مرد و زن بدون رسمیت قانونی متولد شود، فرزند نامشروع یا ولدالزنا می گویند. فرزند نامشروع در ایران حکم و قوانین خاص به خود را دارد. این قوانین مانند صدور شناسنامه، حق نفقه فرزند، حق حضانت می باشد. نکته ای که در این میان باید به آن توجه کرد این است که فرزند نامشروع هم همانند فرزندان دیگر باید تحت حمایت باشند و تفاوتی میان آنها قائل نشد.

بر اساس ماده 1167 قانون اسلامی فرزند متولد شده از عمل زنا ملحق به زانی نمی شود. اگر هر دو فرد زناکار باشند فرزند نامشروع به هیچکدام از آنان تعلق نمی گیرد. اگر دیگری مرتکب فعل زنا شده باشد و از ممنوعیت این موضوع آگاه نباشد و به واسطه اکراه و شبهه این کار را کرده باشد، فرزند نامشروع به فردی که در اشتباه بوده است ملحق می گردد.

شرایط ارث بردن فرزند نامشروع از مادر

اگر زن هنگام مرتکب شدن به عمل زنا در اشتباه بوده باشد و از ممنوعیت این موضوع اطلاعی نداشته و یا به حالتی در شبهه و اشتباه بوده باشد، عمل انجام شده زنا به حساب نمی آید و فرزند در این حالت جزو وارثین مارد به حساب می آید و از تمام حق و حقوق قانونی بهره مند می شود. در حالتی که مرد آگاه بوده باشد اما زن هنگام عمل زنا در جاهلیت بوده باشد، فرزند از مادر ارث می برد.

سخن پایانی

در تمامی مطالبی که در بالا گفته شد، سعی در آگاه سازی والدین و کاربران در مورد موضوع فرزند نامشروع و شرایط به ارث رسیدن اموال به فرزند نامشروع داشتیم. بر اساس قانون هیچ فرقی میان فرزند مشروع و نامشروع وجود ندارد و همه ی آنان با حقوق اولیه یکسان در جامعه حضور پیدا می کنند. در مواقعی که وراث و خانواده در مورادی مانند تقسیم ارث و … دچار مشکل می شوند همیشه نمیخواهند کار را به شکایت و دادگاهی بکشند بنابراین در حالت کمک گرفتن از یک مشاوره حقوقی متخصص بهترین راه حل برای اینگونه افراد است.

وکیل در کرد کوی

کارشناسان گروه دادورزان آماده پاسخ گویی به شما هستند

0919-2329787
جهت مشاوره تخصصی تماس بگیرید...
0919-2329787

آخرین مقالات سایت

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پیمایش به بالا