وکیل پایه یک دادگستری
Search

0919-2329787

تماس بگیرید

وکیل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در مشهد

وکیل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در مشهد

وکیل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در مشهد از گروه وکلای دادورزان صلح و سازش مقاله زیر را برای مطالعه شما عزیزان آماده کرده است.

تا اگر دچار مشکلی در این باره شده اید پیش از مراجعه به وکیل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در مشهد برای دریافت مشاوره،

و پیگیری پرونده اطلاعاتی کلی در این باره داشته باشید.

زیرا داشتن این اطلاعات علاوه بر آگاه نمودن بیشتر شما از کلیت موضوع ،

به شما کمک خواهد کرد که بسیار بهتر بتوانید وکیل در مشهد مورد نظر خود را بیابید.

اما وکیل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در مشهد در ابتدا به توضیح جرایم ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته است.

پس با ما همراه شوید.

شماره وکیل در مشهد

مشهد قرنی 32 مجتمع خاتم واحد 8

تلفن دفتر 46224091  –   تلفن همراه 09155446429

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، جرایمی است که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی ایجاد می‌شود.

این جرم ناشی از تقصیر مرتکب است.

بنابراین هر چند که ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض باشد ،

اما به دلیل وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب می‌شود.

با توجه به تاثیرات زیان باری که سوانح رانندگی بر جسم و جان افراد میگذارد،

در تمامی کشورها قانون گذاربه تخلفات رانندگی به طور خاص پرداخته است.

در ایران مواد 714 الی 725 از فصل بیست و نهم قانون تعزیرات به این مورد پرداخته است.

فصل بیست و نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرایمی را تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرم‌انگاری کرده است میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری در گروه دادورزان صلح و سازش مشورت کنید.

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی دارای  دو جنبه می باشد:

  • جنبه خصوصی
  •  و نیز واجد جنبه عمومی است .

و در این گونه جرایم صرف ‌نظر از شکایت خصوصی، تعقیب موضوع بر عهده رییس حوزه قضایی است.

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را به لحاظ درجه اهمیت، می‌توان به دو بخش عمده جنایات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی تقسیم کرد.

درموارد۷۱۷-۷۱۴این قانون دسته ی اول این جرایم می باشد که تنها به قتل وسایر صدمات غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی می پردازد

ولی به این معنا نیست که سایر جرایم ازطریق تخلفات رانندگی منتفی می باشد .

تاکید به غیرعمدی بودن به این دلیل است که:
 معمولا جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت غیرعمدی اتفاق می افتد.

پیش از این و در سایر مقاله ها گفتیم که برای اثبات یک جرم وجود دو عنصرمادی و معنوی لازم و ضروری می باشد.

از این رو در ادامه برای اثبات جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به بیان و توضیح دو عنصر مادی و معنوی آن می پردازیم.

  • عنصر مادی جرایم رانندگی

«رانندگی یا تصدی وسیله موتوری به گونه‌ای که به یکی از صدمات مذکور در قانون منتهی شود»، عنصر مادی جرایم مورد بحث است.

به این ترتیب عمل فیزیکی در این جرایم عبارت است از :رانندگی یا تصدی

و مهمترین شرط لازم برای تحقق این جرم، وسیله موتوری محسوب شدن آنچه رانده یا هدایت می‌شود .

و نتیجه لازم برای وقوع جرم، بروز یکی از صدمات مذکور در قانون است.

مقصود از رانندگی، هدایت و به حرکت در آوردن وسیله نقلیه و منظور از تصدی، هدایت وسیله غیر نقلیه است.

مانند کسی که هدایت جرثقیل، تله کابین یا دستگاه‌های تفریحی موجود در شهربازی و نظایر آنها را بر عهده دارد،

که به عمل وی رانندگی اطلاق نمی‌شود.

مقصود از وسیله موتوری، هر وسیله نقلیه یا غیرنقلیه‌ای است که با قدرت موتور کار کند.

بنابراین دوچرخه، درشکه و چرخ و فلک دستی غیرموتوری از شمول ماده ۷۱۴ و سایر مواد فصل ۲۹ قانون مجازات اسلامی خارج است.

  • عنصر روانی(معنوی) جرایم رانندگی

عنصر روانی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، مذکور در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ عبارت از:
«بی‌احتیاطی»، «بی‌مبالاتی»، «عدم رعایت نظامات دولتی» و «عدم مهارت» است .

که موارد مذکور در این مواد در حقیقت مصادیق تقصیر محسوب می‌شود.

بی‌احتیاطی عبارت از انجام کاری است که عرف، انجام ندادن آن را از مرتکب انتظار داشته است.
مانند رانندگی با سرعت بسیار بالا در یک منطقه مسکونی.
 بی‌مبالاتی نیز عبارت است از انجام ندادن کاری که عرف انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است.
مانند راهنما نزدن در هنگام گردش به چپ
عدم رعایت نظامات دولتی را نیز می‌توان شامل مواردی از قبیل رانندگی در جهت ممنوع یا راندن وسیله نقلیه دارای نقص فنی دانست.
همچنین عدم مهارت به معنای تسلط نداشتن فرد در رانندگی است، اعم از اینکه وی دارای گواهی‌نامه رانندگی باشد یا خیر.

 

اما در ادامه چندی از مواد جرایم ناشی از تخلفات رانندگی که قانون گذار به آن پرداخته است بیان میکنیم:

 ماده ۷۱۹

هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی ،

و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند ،

حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد.

دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه نماید.

تبصره ۱: 

راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد،

که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره ۲:

در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند ،

و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند،

دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد نمود.

ماده ۷۲۰

  • هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد
  • و یا پلاک وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری دیگری را به آن الصاق نماید
  • یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد
  • یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد
  • و همچنین هرکس به نحوی از انحا در شماره‌ی شاسی، موتور یا پلاک وسیله‌ی نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه‌ی سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی‌کارخانه خارج‌کند

به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۱

هر کس بخواهد وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله‌ی نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد،

راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه‌ی اوراق کردن وسیله‌ی نقلیه را بدهد .

و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید،

هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچ گونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله‌ی نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است.

تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده ۷۲۲

چنان چه وسیله‌ی موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود،

شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است،

اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید،

متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۳

هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه‌ی مخصوص است بنماید ،

و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه‌ی موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد،

برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال و یا هر دو مجازات

و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۴

هر راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله‌ی نقلیه عمداً تغییری دهد

که دستگاه، سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد ،

و یا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله‌ی نقلیه رانندگی کند،

برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات

و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد

هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه‌ی رانندگی هستند،

اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند،

به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد ،

و پروانه‌ی صادره نیز ابطال می‌گردد.

ماده ۷۲۶

هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.

ماده ۷۲۷

جرایم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۳،۵۶۲، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶،

قسمت اخیر ماده‌ی ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲،۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴،۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰

جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود .

و در صورتی که شاکی خصوصی‌گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد،

و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.

ماده ۷۲۸

قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه‌ی خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم ،

و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی،

از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

وکیل در کرد کوی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پیمایش به بالا