وکیل خیانت در امانت در مشهد
گروه وکلای دادورزان صلح و سازش

وکیل خیانت در امانت در مشهد

وکیل خیانت در امانت در مشهد کیست؟

وکیل خیانت در امانت در مشهد فردی است که  پیگیر پرونده خیانت در امانت شما خواهد شد.

خیانت در امانت جرمی است که توسط فردی که شما او را امین خود می پنداشتید رخ میدهد.

هنگامیکه شخصی که امین شماست، بر خلاف ذات امانت، اقدام به انجام عملی می نماید.

و موجب ایراد و ورود ضرر به مالک (صاحب مال مورد امانت) میگردد،

جرم خیانت در امانت محقق شده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم میگردد.

وکیل خیانت در امانت در مشهد بیان میکند خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است .

و  عبارت است از تصاحب ، تلف ، مفقود یا استعمال نمودن توأم با سو، نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف

به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

وکیل خیانت‌ در امانت در مشهد 

بر اساس قانون و مقررات، خیانت‌درامانت ناشی از رفتار سوء فردی است که به او اطمینان داشته‌ایم

و اموال خود را به وی تسلیم می‌داریم تا مدت معلوم برایمان نگه‌داری نماید و او در

حفظ امانت کوتاهی کرده باشد.

درواقع خیانت‌ در امانت از لغات به‌عنوان جرائم مربوط به حقوق جزا و به‌ویژه مختص دعاوی کیفری می‌باشد که در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان جرم شناخته‌شده و برای آن مجازات در نظر گرفته می‌شود.

مفهوم آن استعمال مورد امانت از طریق امین در جهتی که قصد و نیت صاحب‌مال نباشد

که شامل تصاحب، تلف نمودن یا گم کردن مال دیگران می‌باشد.

وقتی‌که فرد مورداطمینان و امین، مخالف ذات امانت ‌باشد و اقدام به فعالیتی کند که باعث ایراد و ضرر

با مالک می‌شود، با مشخص شدن جرم خیانت‌درامانت فرد مرتکب به مجازات شده و محکوم می‌شود.

خیانت‌درامانت ناشی از استعمال، تصاحب یا تلف و مفقود نمودن توأم با سوءنیت در مقایسه با مالی

که از سوی مالک یا متصرف قانونی واگذارشده و با توجه به استرداد یا در جهت خاصی به مصرف رسانده باشد.

مشاوره حقوقی یا وکیل حقوقی تنها مختص مشکلات حقوقی نیست و حتی قبل از اقدام به کاری و یا با

بروز مشکلی می توانید از مشاوره حقوقی و خدمات بهترین وکیل خیانت در امانت در مشهد استفاده کنید.

چنانچه در دعاوی حقوقی خود نیازمند بررسی پرونده خود و اعطای وکالت به بهترین وکیل دادگستری در مشهد ،

هستید می توانید با ما در ارتباط باشید.

09155446429
– پذیرش وکالت در دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و…
– تنظیم دادخواست و شکواییه
– تنظیم انواع قرارداد
– ارائه کلیه خدمات حقوقی

آدرس: ایران ، مشهد مقدس ، بلوار قرنی ، قرنی 32 ، مجتمع خاتم ( پلاک 4 ) ، واحد 8

 اساس تشکیل‌دهنده خیانت‌ در امانت

خیانت‌ در امانت مانند دیگر جرائم از سه رکن تشکیل‌شده است که چنانچه هر یک از این ارکان نباشد،

این جرم محرز نمی‌شود.

 • عنصر قانونی جرم خیانت‌ در امانت

ماده‌ی ۶۷۴ بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که در آن متذکر شده است

که چنانچه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی که مانند سفته، چک، قبض و نظایر تحت عنوان اجاره

یا امانت یا رهن جهت وکالت یا اموری که با در نظر گرفتن مزد یا بی‌مزد به کسی واگذار شود و تصور بر این است

که اشیاء عنوان‌شده بازگردانده شود

یا به مصرف مشخصی برسد و فردی که این اشیاء در اختیار وی بوده و باعث ضرر یا آسیب و فقدان آن‌ها شده است

محکوم‌به حبس بین ۶ ماه تا سه سال می‌شود.

مجازات در نظر گرفته‌شده برای جرم خیانت‌ در امانت مطابق با قانون جدید با کاهش مجازات حبس تعزیری

بین ۳ تا ۱۸ ماه تعیین‌شده است.

از نگاه دیگر عناصر جرم شامل موارد زیر می‌باشد:

 • تصاحب کردن یا صرف مال برخلاف میل صاحب‌مال می‌باشد.
 • همچنین بکار بردن تقلب به جهت خیانت‌ در امانت
 •  تصرف در موال به نیت ضرر رساندن به مالک و صاحب اموال
 • مطابق با قانون منظور از خیانت‌درامانت صرفاً در اموال منقول به‌عنوان جرم برشمرده می‌شود.
 • هنگامی‌که مال امانی به‌صورت امانت به فرد خیانت‌کار داده شود که این عنصر نوع جرم را از
 • کلاه‌برداری متمایز می‌کند، تسلیم اموال می‌تواند به‌صورت تسلیم مادی یا قانونی باشد.
 • اسباب و ابزار قانونی که باعث حصول امانت می‌شود باید به شکل حصر در قانون مشخص شود.
 • (به‌عنوان‌مثال مورد اجاره، رهن، وکالت یا هر نوع کار با مزد یا بی‌مزد در قانون کشور)

 عناصر مادی خیانت‌ در امانت

عناصر مادی جرم شامل فعل مجرمانه که از طریق آن، جرم خیانت‌درامانت بروز پیدا می‌کند،

عناصر این جرم عبارت‌اند از رفتار مادی، فیزیکی، اوضاع و شرایط مناسب جهت بروز جرم و نتایج حاصل

از هرکدام که باعث می‌شود تا جرم به وقوع پیوندد.

باید دانست که برای اثبات جرم خیانت‌درامانت باید تمام ادله و چگونگی موارد عناصر مادی در محکمه دلیل

به نحوی باشند که بتوانند دلیل بر وقوع جرم باشند.

وکیل خیانت‌ در امانت در مشهد | بهترین وکیل خیانت‌ در امانت در مشهد |

شماره وکیل خیانت‌ در امانت در مشهد

عنصر روانی جرم خیانت‌ در امانت

عنصر روانی از دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص ایجادشده است.

سوءنیت عام درواقع به معنای عمل فیزیکی می‌باشد که مجرم دچار آن شده است و

سوءنیت خاص به معنای قصد ارتکاب جهت رسیدن به هدف و منظور می‌باشد.

بنابراین جرم خیانت‌ د رامانت یک جرم مقید بوده است که جهت تحقق آن باید نیت و خواست مرتکب

و نتیجه حاصله موجود باشد.

نکته مهم در رابطه با برخی جرائم مانند جرائم مربوط به خیانت‌درامانت گاهی یا به وقوع پیوستن عمل انجام می‌شود

و بعضی دیگر از جرائم به شکل انجام ندادن فعل صورت می‌گیرد، درواقع برخی از جرائم به شکل انجام

یا انجام ندادن فعل می‌باشد.

به‌این‌ترتیب چنانچه امین به‌طور عمد مال امانت‌داده شده را با وارد ساختن ضربه تلف نماید،

عمل و رفتار وی از مصادیق جرم می‌باشد، اما چنانچه حیوان اهلی در نزد وی امانت باشد و در مراقبت و نگهداری

وی کوتاهی نماید، عمل وی به شکل ترک عمل و از نمونه بارز اتلاف عمدی مال می‌باشد.

برای حل مشکل حقوقی خود مراجعه به یک وکیل کاربلد و مجرب می تواند خیلی کمک کننده باشد.

اگر به یک وکیل خوب در خیانت در امانت در مشهد  نیاز دارید می توانید با مراجعه به

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش

از بهترین وکلای خیانت در امانت در مشهد مشاوره دریافت کنید.

بهترین وکیل خیانت در امانت در مشهد
بهترین وکیل خیانت در امانت در مشهد

چه مواردی خیانت در امانت محسوب می شود؟

 • استفاده از اموال شخص دیگر به نفع خود
 • فروش اموال شخص دیگر
 • دادن اموال به شخص دیگر
 • خسارت جدی به اموال شخص دیگر  وارد شود
 • خودداری از بازگشت آن‌ها به طور دائم به صاحب اموال انجام گیرد.

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت از منظر وکیل خیانت در امانت در مشهد :

موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد.

مال به یکی از طروق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد.

بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.

ارکان جرم خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت مشهد بیان میدارد که هر جرمی برای تحقق باید مرکب از عناصر متشکله خود باشد.

و تا زمانی که همه ارکان جرم وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد شد.

 ارکان جرم خیانت در امانت شامل عنصر قانونی ، مادی و معنوی می باشند.

رکن قانونی جرم خیانت در امانت

نصوصی که موجب آن ، ارتکاب جرم خیانت در امانت از طرف قانون گذار صریحا ممنوع و مستحق مجازات معرفی شده است . مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ از فصل بیست و چهارم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشند.

در حال حاضر رکن قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد که در ماده ۶۷۴ آمده است:

«اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی مانند سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده،و باید اشیای مذکور مسترد شود یا به طور معینی به مصرف برسد .

و شخصی که فردی که اشیاء نزد او بوده است ، اموال را به ضرر مالک یا متصرف آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید ،

به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

وکیل خیانت در امانت در مشهد
وکیل خیانت در امانت در مشهد

 جرم خیانت‌درامانت چه نوع جرمی می‌باشد؟

به اعتقاد وکیل خیانت‌ در امانت در مشهد وجود رفتار عمد در انجام فعل یا ترک فعل همچنین تأکید

به انجام و آشکار شدن سوء رفتار بسیار اهمیت دارد که در مجرم شناخته شدن یا نشدن متهم

این نکته بسیار اهمیت دارد.

بنابراین سعی وکلای خیانت‌ در امانت در مشهد تحقیق و بررسی در وجود یا عدم وجود سوءنیت

برای دفاع از پرونده متهم می‌باشد.

 وکیل خیانت‌ در امانت در مشهد

از گذشته تا امروز میان افراد جامعه به دلایل گوناگون و تحت شرایط خاص یا به شکل عرفی و معمولی،

مرسوم بود که اموال خود را نزد افراد امین به امانت می‌سپردند که از اموالشان نگه‌داری کنند و در زمان معین

به تقاضای صاحب‌مال آن اموال را به وی بازگردانند.

معمولاً افراد اشخاصی که به صفت امانت‌داری مشهور بوده‌اند و به وی اعتماد داشتند را جهت

سپرده‌گذاری اموال خود برمی‌گزیدند.

درصورتی‌که شخص از اعتماد شما سوءاستفاده نماید و اموال مورد امانت را مفقود یا تلف و

یا تصاحب نماید، در این صورت دیگر به‌عنوان امین شناخته نخواهد شد و مرتکب جرم شده است.

 موضوع جرم

موضوع جرم می‌تواند هر شیء یا چیزی باشد که عمل مجرمانه بر روی آن صورت می‌گیرد،

درواقع از ارزش مادی برخوردار است که دست بردن یا تجاوز به آن به‌عنوان جرم شناخته می‌شود.

موضوع جرم می‌تواند، عین مال یا وسیله تحصیل مال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد،

بنابراین چنانچه صاحب زمین، املاکش را به شخص دیگری به امانت بسپارد، باید تا لحظه‌ای که

آن را به صاحبش مسترد دارد، مراقب آن باشد و هرگونه تخریب، آتش زدن به‌عنوان جرم خیانت‌درامانت

محسوب می‌شود.

این مسئله در ارتباط با فرزندان یا اسرار مربوط به اختراعات پیش‌بینی‌نشده است،

بنابراین چنانچه ازجمله دعاوی کیفری، به‌عنوان جرم خیانت‌درامانت از طریق شکایت فرزند

متهم مطرح شود، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش  از بهترین وکیل خیانت در امانت در مشهد کمک گرفته و آماده ارائه

خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد. برای کمک گرفتن از یک وکیل متخصص در مشهد

تنها کافیست با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

رکن مادی جرم خیانت در امانت

عنصر یا رکن مادی جرم خیانت در امانت شامل :

استعمال ، تصاحب، مفقود و تلف کردن مال امانت داده شده است .

که به شکل فعل یا ترک فعل می باشد. عمدتاً جرم خیانت در امانت به صورت فعل است و در ماده ۶۷۴ بیان شده است.

افعالی که رکن مادی جرم خیانت در امانت را شامل می شوند عبارتنداز:
بهترین وکیل خیانت در امانت در مشهد
بهترین وکیل خیانت در امانت در مشهد

تصاحب کردن

تصاحب در لغت به معنای صاحب شدن و مالک شدن است .

 تصاحب به عنوان بارزترین مصداق رفتار مجرمانه خیانت در امانت عبارت است از:
 تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه امین در مال مورد امانت

به عبارت دیگر یعنی شخصی که مال را به امانت قبول کرده است و امین محسوب می شود ، مال مورد امانت را از آن خود بداند

و به گونه ای رفتار کند که مالک مال به نظر برسد.

 

استعمال کردن

استعمال در لغت به معنای به کار بستن و به کار بردن آمده است .

 در اصطلاح منظور از استعمال موردنظر در این جرم به کاربردن ناروای مال مورد امانت
 و سوء استفاده از آن در غیر از محل مورد نظر امانت گذار است.

به عبارت دیگر مراد از استعمال به کار بردن مال امانی در هدفی غیر از آنچه بر روی آن توافق شده است.

مفقود کردن

مفقود یعنی گم کردن و معدوم کردن

. منظور از مفقود کردن ، مفقود شدن در اثر تعدی و تفریط در نگهداری مال امانی نیست ،
بلکه منظور آن است که امین مال امانی را با قصد ایراد ضرر به امانت گذار مفقود یا ناپدید کند ؛

لذا امین باید در اقدام خود سوء نیت در اضرار به مالک را داشته باشد که فراتر از تعدی و تفریط است

و اگر گفته شود که برای تحقق خیانت در امانت تعدی و تفریط لازم است.

در واقع امین کاری کند که دستیابی به مال مورد امانت برای مالک غیرممکن باشد.

تلف کردن

اتلاف در لغت به معنای نابود کردن و هلاک کردن است.

و در اصطلاح تلف کردن یعنی نابود کردن مال موجود به نحوی که غیر قابل استفاده گردد.

با این تعاریف تلف ممکن است جزئی و ناظر به از بین رفتن قسمتی از مال مورد امانت باشد.

و یا تلف کلی که تمام یک مال معین مورد امانت باشد و یا تلف کلی که تمام یک مال معین مورد امانت را شامل شود .

مانند خراب کردن اتومبیل مورد امانت یا از بین بردن سند مورد امانت و نظایر آن.

رکن معنوی جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت از جرایم عمدی مقید می باشد که برای تحقق آن هم سوء نیت عام و هم سوءنیت خاص نیاز است.

در واقع مرتکب می بایست قصد خیانت و قصد نتیجه خاص یعنی اضرار به مالک یا متصرف را داشته باشد .

فلذا برای مجرم شناختن امین لازم است که احراز شود که امین با علم و آگاهی نسبت به تعلق مال به مالک یا متصرف قانونی

مبادرت به ارتکاب رفتارهای چهارگانه فیزیکی در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که در مطالب فوق به آن ها اشاره شد، نموده

و از این طریق موجبات ضرر و زیان مالک یا متصرف قانونی را فراهم کرده است.

از این رو اگر درگیر پرونده خیانت در امانت شدید و به دنبال وکیل خیانت در امانت در مشهد هستید که کارآزموده و خبره باشد

میتوانید با گروه وکلای دادورزان صلح و سازش همراه باشید.

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با دارا بودن بهترین وکیل خیانت امانت در مشهد،

شما را به احقاق حق و خواسته تان نزدیک کرده و نگرانی شما را .اهش خواهد داد.

تنها کلفی است با ما همراه باشید

وکیل خیانت در امانت در مشهد
وکیل خیانت در امانت در مشهد

 مواد موجود در ارتباط با خیانت‌درامانت

 • ماده‌ی ۶۷۳ قانون مجازات که بیان می‌دارد، چنانچه هر شخصی از سفید امضا یا سفید مهری

که به وی سپرده‌شده است یا به طرق مختلف کسب نموده، سوءاستفاده نماید، به یک تا سه سال

حبس محکوم می‌شود.

 • ماده‌ی ۶۷۴ قانون مجازات همچنین اذعان می‌دارد که چنانچه اموال منقول یا غیرمنقول یا

نوشته‌های معتبر مانند چک، سفته، قبض و نظایر آن‌که به‌عنوان ودیعه رهن یا وکالت یا برای امور اجرت دار

و بی‌اجرت در اختیار شخص قرار می‌گیرد،

سوءاستفاده نماید یا به آن‌ها ضرر برساند یا موجب اتلاف و مفقود شدن آن‌ها شود، به حبس از ۶ ماه تا

سه سال محکوم می‌شود.

اغلب شکایات مطرح‌شده تحت عنوان خیانت‌درامانت وابسته به شرایط قانونی و بروز جرم خیانت‌درامانت،

اساساً از سوی اصحاب دعوی دروغین می‌باشند که از طریق دانش حقوقی و بررسی پرونده توسط

وکیل خیانت‌ در امانت در مشهد می‌تواند، ارتباط میان دیگر پرونده‌ها را دریابد و به واهی بودن دعوی مطرح‌شده بپردازد

و به نحو احسن از حقوق افراد دفاع نماید.

شماره تلفن وکیل خیانت در امانت در مشهد : 09155446429

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
تماس 09192329787