وکیل در تهران

وکیل در تهران

وکیل دادگاه تجدید نظر در تهران

امروز قرار است که به طور مفصل در رابطه با وکیل در دادگاه تجدید نظر در تهران صحبت کنیم. ما امروز به نکات مهم در خصوص وکیل تجدید نظر در تهران می پردازیم . بهتر است از یک سوال مهم شروع کنیم. این که وکیل تجدید نظر کیست ؟ وکیل تجدید نظر کسی است که دانش کافی داشته باشد و با توجه به تجربه ای که دارد به حل و فصل پرونده ها می پردازد. تجدید نظر خواهی چیست ؟ اصلا تا به حال به این سوال فکر کرده اید که تجدید نظر خواهی چیست و دلیل اهمیت مراجعه به وکیل در دادگاه تجدید نظر در تهران چیست؟ تجدید نظر راهی است که افراد از طریق آن می توانند حق قانونی خود را بگیرند. مواقعی که فرد گمان می کند که روند پرونده کامل انجام نشده است و یا این که به برخی از مدارک آن طور که باید توجه نشده باشد می تواند به یک وکیل خوب در تهران مراجعه کند و نتیجه ی دادگاه را عوض کند. از آن جایی که ممکن است در رای صادر شده فرد به اعدام، زندان و یا پرداخت جریمه محکوم شود پس همکاری با یک وکیل درجه یک در دادگاه تجدید نظر در تهران ضروری است.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تظلم خواهی، از حقوق آحاد ملت عزیز ایران می باشد. و افراد می توانند برای رسیدن به حقوق قانونی خود به دادگستری مراجعه کرده و آن را به صورت قانونی مطالبه کنند. با توجه به این موضوع که قاضی ها هم مانند همه انسان های عادی ممکن است در کار خود دچار اشتباه شوند، قانون این فرصت را در اختیار طرفین دعوا قرار داده است تا اگر خطایی در حکم قاضی وجود داشته باشد، به آن اعتراض کنند تا مورد تجدید نظر قرار بگیرد. این دادگاه، مرجعی می باشد که به اعتراضات مردم نسبت به آراء رسیدگی می کند. در واقع یک دادگاه تجدیدنظر هیچ وقت در مرحله اول پرونده ای را بررسی نمی کند.

لازم است بدانید که رای های دادگاه تجدید نظر قطعی می باشند و شما موظف به اجرای آن ها می باشید.به صورت کلی وقتی که یک رای علیه شما صادرشد، شما می توانید نسبت به آن رای اعتراض کنید و درخواست تجدیدنظر نمایید. دادگاه تجدید نظر دادخواست و دلایلی که ارسال کردید را بررسی می کند و نسبت به آن اقدامات لازم را انجام می دهد. تجدیدنظر خواهی از روش های عادی اعتراض به رای و موافق قاعده می باشد و به صورت خودکار مانع اجرای حکم می شود. در قانون ما اگر چه اصل بر قطعیت آراء است و تجدیدنظر خواهی جز در موارد پیش بینی شده در قانون امکان پذیر نیست ولی در صورت صدور حکمی که قانونگذار به صراحت آن را قابل تجدید نظر می داند، تجدیدنظر خواهی حق مسلم فرد می شود و قاضی رسیدگی کننده نمی تواند در صورت رعایت تمام شرایط از سوی فرد، از پذیرش تجدیدنظرخواهی سر باز زند.

همانطور که مستحضرید متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم کند. مراجع ذکر شده در بالا باید بلافاصله بعد از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کنند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می شود. در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر کننده رای ارسال می دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد. درباره اعتراض شخص ثالث نیز باید گفت که اگر در خصوص یک دعوا رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث ضرری وارد شود و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند‌

دادگاه تجدید نظر در تهران مرجعی می باشد که در صورت اعتراض طرفین دعاوی حقوقی ، پرونده به انجا ارجاع داده می شود تا دوباره بررسی شود. دادگاه تجدید نظر از حساسیت بیشتری نسبت به سایر دادگاه ها برخوردار می باشد از این رو، وکیل این دادگاه ها باید با دقت بیشتر جزئیات پرونده  را بررسی کند چراکه در این دادگاه رای نهایی می شود از این رو باید برای این مرحله، وکیل حرفه ای و مناسبی را بیابید.

شماره وکیل در تهران

درخواست مشاورهه

وکیل تجدید نظر خواهی از آرای کیفری

در خصوص حکم های کیفری نیز مانند احکام حقوقی قانون گذار برای هریک از طرفین  پرونده، حق تجدیدنظرخواهی را در نظر گرفته است. مرجع تجدیدنظر در حکم های کیفری شعبه خاصی است که در دادگاه تجدیدنظر استان به این امر اختصاص یافته است. در غیر از مواردی که احکام دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است، استثنائا مواردی وجود دارد که اعتراض به آن ها در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد. به جهت حساسیت و پیچیدگی شکایت و اعتراض به رای و به دلیل اینکه ممکن است اعتراض و شکایت از رای آخرین اقدام و تلاش مؤثر شما برای رفع اثار محکومیت باشد توصیه میشود اگر در مراحل ابتدایی شکایت خود وکیل نداشته اید برای شکایت از رای ، واخواهی ، تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی حتما از یک فرد آگاه کمک بگیرید.  اعاده دادرسی از روش های ویژه و خلاف قاعده است و نسبت به احکامی که قطعیت یافته انجام می شود و ممکن است به جهات زیادی درخواست اعاده دادرسی شود. بنابرین اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام ( و نه قرارها ) قطعی ( و نه غیرقطعی ) به عمل خواهد آمد.

شکستن رای در دادگاه تجدید نظر تهران

تجدیدنظر مرحله ثانویه رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد. براساس قانون بعد از صدور رای دادگاه بدوی چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض داشته باشد می تواند شکایت خود را در قالب دادخواست تجدیدنظر طرح نماید. مراجع قضایی موظفند به این درخواست رسیدگی کرده و اقدامات لازم را صورت بدهند.

نکات مهم در خصوص وکیل تجدید نظر

وکیلی که در دعوی اول و بدوی شرکت کرده است نمی تواند در  مرحله تجدید نظرخواهی باشد مگر اینکه در وکالت نامه این امر تصریح شده باشد  که حق دارد در مرحله تجدید نظر فعالیت کند و ضمانت اجرای این امر این است که وکیلی که در وکالت نامه حق تجدید نظر خواهی در آن درج نشده باشد موجب می شود که با قرار رد دعوا دادگاه به دلیل عدم سمت در دعوا می شود.

وکیل کیفری دادگاه تجدید نظر

در پرونده های کیفری هرگونه اقدام یا عدم اقدام منجر به تایید اجرای حکم کیفری می باشد و گاهاً غیر قابل جبران است ، بنابراین پیشنهاد می شود از ابتدای و در دادسرا و دادگاه بدوی اقدام به گرفتن وکیل مجرب در زمینه کیفری نمایید و در صورتی که پروسه پرونده به مرحله تجدید نظر رسید بهتر آن است که در این خصوص با همراهی وکیل تجدید نظر کیفری اقدام نمایید که علاوه بر اشراف به مسائل کیفری بر دادگاه های تجدید نظر نیز مسلط باشد.

شرایط اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

رای دادگاه تجدید نظر به صورت رای قطعی می باشد ولی در برخی شرایط باز هم امکان اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر نیز می باشد. قانون گذار در چند مورد احتمال اعتراض به رای قطعی دادگاه را پذیرفته است :

 • واخواهی خوانده غایب نسبت به حکم غیابی
 • شخص ثالث
 • فرجام خواهی
 • اعاده دادرسی

چرا تجدید نظرخواهی

چه کسانی حق تجدید نظر خواهی دارند؟

باید خدمتتان عرض کنیم که تجدید نظر خواهی کار بسیار مهم پیچیده ای و هر کسی حق استفاده از آن را ندارد. در این بخش بر اساس ماده ۳۳۵ دادرسی با یکدیگر صحبت می کنیم که چه کسانی حق تجدید نظر خواهی دارند؟

 • طرفین دعوا ، وکلا یا نماینده آن ها
 • قاضی که پی به اشتباه خود برده و فهمیده که رای را به اشتباه صادر کرده است.
 • قاضی دیگری که اشتباه رای صادر شده را فهمیده است.
 • دادگاهی که صدور رای در آن انجام شده است.
 • رییس دیوان عالی کشور
 • دادستان کل کشور
 • رییس حوزه قضایی
 • هر قاضی که پرونده ی مورد نظر تحت نظر آن بوده است.
 • وکیل تجدید نظر

ارائه دادخواست توسط وکیل دادگاه تجدید نظر در تهران

شاید با خود فکر کنید که ارائه دادخواست توسط وکیل دادگاه تجدید نظر در تهران چگونه است. شایان ذکر است که فرد باید دادن است خود را در زمان مشخص به دفتر دادگاهی که رای صادر کرده یا این که دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر تحویل دهد. حواستان باشد که هر کدام از این مراجع باید همان لحظه یک رسید به فرد بدهد. این رسید نام متقاضی،  طرف دعوا ، تاریخ تحویل و شماره ثبت را در بردارد. هر کدام از مراجع ذکر شده باید بر روی تمام برگ ها تاریخ بزنند. چنان چه فرم دادخواست در مهلت قانونی تحویل داده شده باشند مدیر دفتر بعد از تکمیل آن در دو روز فرم ها را به مرجع تجدید نظر ارسال می کند. آن وقت است که کار وکیل تجدید نظر شروع می شود. اگر قصد دارید که به نتیجه ی دلخواه برسید از بهترین وکیل متخصص تجدید نظر در تهران کمک بگیرید. قطعا می دانید که شما زمان زیادی در اختیار ندارید پس نمی توانید در انتخاب یک وکیل ریسک کنید و حتما باید با یک وکیل خبره در دادگاه تجدید نظر در تهران همکاری کنید.

درخواست مشاورهه

ویژگی های وکیل متخصص در دادگاه تجدید نظر در تهران

بهتر است که در این بخش به ویژگی های وکیل متخصص در دادگاه تجدید نظر در تهران صحبت کنیم و شما نیز وکیل مد نظر خود را با توجه به این ویژگی ها انتخاب کنید.

 • وکیل تحصیل کرده در دادگاه تجدید نظر
 • وکیل با تجربه در دادگاه تجدید نظر
 • وکیل کار کشته در دادگاه تجدید نظر
 • وکیل موفق در دادگاه تجدید نظر
 • فن بیان عالی
 • راز داری
 • تسلط به قوانین
 • حفظ ادب در مقابل طرف دیگر و وکیل او

لازم به ذکر است زمانی که مدارک نادیده گرفته می شوند و یا این که کوتاهی در پرونده رخ می دهد و صادر می شود  شما باید اطلاعات کافی را داشته باشید تا بتوانید مشکل را حل کنید. اگر شما دقت زیادی داشته باشید و دلایل محکمی داشته باشید می‌توانید رای دادگاه را به نفع خود برگردانید. نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کنیم این است که شما برای تجدید نظر خواهی باید دلیل محکمه پسند و یا مدرک جدید داشته باشید.

وکیل در دادگاه تجدید نظر در تهران

تجدید نظر خواهی برای آرای غیابی

باید خدمتتان عرض کنیم که تجدید نظر خواهی برای آرای غیابی این سال های اخیر یکی از مهم ترین کاربرد ها را در تجدید نظر داشته است.   زمانی که حکم غیابی صادر شده باشد فرد می تواند با رفتن نزد وکیل تجدید نظر اقدام کند. لازم است بدانید که جرائم مربوطه که به حق الناس و یا نظم عمومی مربوط می شوند و متهم و یا وکیل او در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشوند رای دادگاه غیابی داده می شود و فرد ۱۰ روز  بعد از صدور رای مهلت واخواهی دارد و دادگاه نیز بلافاصله وارد عمل می شود. در رابطه با جوانب کیفری درخواست تجدید نظر خواهی باید اضافه کنیم که شما باید به صورت تخصصی در این باره عمل کنید.

احکام غیر قابل فرجام خواهی

احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه، احکام مستند به نظریه یک یا جند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی ری آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن ها را قاطع دعوا قرار داده باشند احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعوای اصلی، راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. احکامی که به سبب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

تعدد جرم و تجدید نظر خواهی در جریان پرونده های کیفری

هر وقت که حکم داده شد و مشخص شد که محکوم محکومیت های دیگری نیز داشته است که شامل مقررات تعدد جرم بوده و باید این گونه عمل کند.وقتی که حداقل یکی از این احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد و پرونده به آخرین شعبه دادگاه صادر کننده حکم فرستاده می شود و بعد از نقض همه احکام به تعدد جرم حکم صادر می شود.وقتی که حکم از دادگاه بدوی باشد عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه ارسال و تا بعد از نقض کلیه احکام به تعدد جرم حکم صادر می شود.اگر یکی از احکام در دیوان عالی تایید شود پرونده ها چه در دادگاه بدوی باشد و یا در تجدید نظر باشد به دیوان عالی ارسال و تا احکام را نقض و حکم به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم را ارجاع کند. فرجام خواهی از روش های مناسب شکایت از آراء می باشد. رسیدگی فرجامی طبق قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. متقاضی فرجام باید دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم کند.  در حال حاضر برخلاف آنچه در قانون آمده دادخواست فرجام خواهی به دفاتر خدمات قضایی تقدیم میشود

درخواست مشاورهه

برای یافتن بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر در تهران چه باید کرد؟

برای یافتن بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر در تهران مانند دیگر وکلا می توانید خودتان با چند وکیل فعال در این زمینه ملاقات کنید و نسبت به مشورتی که از ان ها دریافت می کنید ، بهترین را انتخاب کنید، اما دیگر کار که تضمین بهتری می باشد این است که شما به سراغ یک موسسه حقوقی معتبر و خوشنام که از وکلای پایه یک دادگستری در حوزه های مختلف دعوت به همکاری کرده است، کمک بگیرید زیرا موسسات حقوقی برای حفظ اعتبار و شهرت و ارزش موسسه خود، بهترین وکلا در زمینه های مختلف حقوقی استخدام می کنند.

خیلی از مراجعه کننده های ما سوال می پرسند که چگونه کار خود را به بهترین وکیل شکستن رای در دادگاه تجدید نظر بسپاریم ؟  ما نیز تصمیم گرفتیم که با معرفی بهترین وکیل برای تجدید نظر در تهران این بحث را تمام کنیم.  همان گونه که می دانید ما در بخش های قبل ویژگی های بهترین وکیل در دادگاه تجدید نظر در تهران خدمتتان عرض کردیم. شما می توانید با یک پرس و جوی ساده از اطرافیان خود یک وکیل خوب پیدا کنید و با وکیلی که نام و آوازه ی خوبی در این زمینه دارد همکاری کنید. قطعا یک وکیل رزومه دار تجدید نظر در تهران حرف های زیادی در رابطه با  کار خود دارد شما می توانید به دفتر وکالت وی مراجعه کنید و بعد از تحقیقات لازم کار را به او بسپارید.

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل در دادگاه تجدید نظر در تهران

البته قبل از این که کاری کنید و یا این که قصد دارید کار خود را با هزینه ی کم تری انجام دهید می توانید کار خود را مشاور حقوقی در دادگاه تجدید نظر در تهران پیش ببرید و با دریافت مشاوره حقوقی از وکیل در دادگاه تجدید نظر در تهران به بهترین نتیجه ی ممکن برسید. قطعا با توجه به توضیحات این مقاله متوجه شده اید که وکیل در دادگاه تجدید نظر در تهران چه کمکی می کند.

وکیل در کرد کوی

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها