وکیل دیوان عالی کشور

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با ۵ سال سابقه  در امور حقوقی و وکالت، خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

  • مشاوره حقوقی در دعاوی مختلف خانواده، مالی، ملکی، کیفری و …
  • وکالت در دیوان عالی کشور
  • قبول وکالت در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری
  • نگارش اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه و لایحه

ساختار دیوان عالی کشور 

دیوان عالی کشور، بر اساس اصل 161 قانون اساسی به وجود آمده است. این دیوان، عالی ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قانون، در محاکم دادگستری است و درصورت وجود تعدد آرا در محاکم، رای وحدت رویه صادر می کند. ساختار دیوان عالی کشور، متشکل از دادسرا، هیئت های عمومی و شعب حقوقی و کیفری است و در هر یک از این شعب، دو قاضی، وجود دارد. دادسرای کل دیوان عالی کشور، بر امور مربوط به دادسراهای سراسر کشور، رسیدگی می نماید. گروه وکلای دادورزان صلح و سازش در زمینه پرونده هایی که صلاحیت رسیدگی آن ها با دیوان عالی کشور می باشد پنج سال فعالیت داشته است.

وکیل دیوان عالی کشور

هنگامی که سخن از دیوان عالی کشور به میان می آید قطعاً با پرونده مهمی روبرو هستیم. که بارها توسط قضات کشور در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی واقع شده است. دیوان عالی کشور مهم ترین و برجسته ترین مرجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. بلند پایه ترین مرجع در سلسله مراتب دادگستری ها در حوزه های قضایی کشور است. آرای صادر شده در دیوان عالی کشور در دادگاه دیگر مورد بررسی قرار نمی گیرد و به عبارتی مرحله آخر دادرسی در حوزه قضایی می باشد.اعضای هر یک از شعب این مرجع از دو قاضی برجسته و یک معاون تشکیل شده است. در کشور ایران 42 شعبه دیوان عالی کشور وجود دارد. همچنین لازم به ذکر است که رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است. و طرفین دعاوی در محضر قضات حاضر نمی‌شوند. مگر آن‌که دیوان برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها نماید.

وکیل برای دیوان عالی کشور

 هدف اصلی از تشکیل دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه می باشد. در صورتی که هیئت عالی رای بر وحدت رویه صادر کرده باشد، این رای دارای ارزش و اعتباری برابر با قانون دارد. بر اساس ماده 161 قانون اساسی، دیوان عالی این چنین تعریف شده است که، دیوان عالی کشور با هدف نظارت کردن بر اجرای قوانین در محاکم و انجام مسئولیت هایی که بر اساس قانون بر این محاکم واگذار شده است و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه تشکیل شده است و بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند. وظیفه دیوان عالی کشور چیست؟ بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی وظیفه این دیوان نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی می باشد.

درخواست مشاوره آنلاین وکالت

بهترین وکیل دیوان عالی کشور

همه اشخاص برای احکام قطعی، مجاز به ارائه دادخواست به دیوان عالی کشور نمی باشند. بلکه اشخاصی که یکی از جهات قانونی در حکم وی وجود داشته باشد مجاز به ارسال دادخواست اعتراضی فرجام خواهی می باشد. برای ارائه دادخواست به دیوان عالی کشور، بر اساس قانون افرادی مجاز می باشد که به صورتی به پرونده اصلی مربوط باشند. بر اساس قانون طرفین پرونده و نماینده قانونی آن ها مجاز به اعتراض به دیوان عالی کشور می باشند. اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور چگونه است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اعاده دادرسی یکی از روش های رسیدگی به آراء بعد از قطعیت حکم می باشد که در دیوان عالی کشور بعنوان عالی ترین مرجع قضائی کشور به دادگاه دیگر اجازه می دهد تا یکبار دیگر پرونده متقاضی اعاده دادرسی مورد رسیدگی ماهوی قرار بگیرد. اعاده دادرسی کیفری مقید به زمان  نمی باشد و محکوم علیه یا وکیل وی به محض آگاهی از جهات اعاده در هر زمانی می توانند تقاضای اعاده دادرسی خود را طرح نماید ؛اما نمی توان از جهاتی که قبلاً تقاضای اعاده داده شده و رد گردیده مجدداً از همان جهات تقاضای اعاده دادرسی نمود.اعاده دادرسی فقط زمانی می تواند به کار رود که حکم قطعی شده باشد بنابراین تا زمانی که حکم قطعیت نیافته و طریق دیگر شکایت از احکام وجود دارد نمی توان درخواست اعاده دادرسی کرد. رسیدگی در مرحله اعاده دادرسی شکلی است اما دادگاه همعرض رسیدگی ماهوی و همه جانبه خواهد نمود و علاوه بر آن در اعاده دادرسی کیفری دیوانعالی کشور صرفاً به نقض دادنامه ها مبادرت ورزیده و اظهار نظر نهائی با دادگاه همعرض می باشد.

وکیل دیوان عالی کشور

وکیل در دیوان عالی کشور

شاید برای شما هم سوال پیش آید که دیوان عالی کشور چه فرقی با دادگاه های دیگر دارد؟ دیوان عالی کشور ابتدا با تحت عنوان مجلس تمیز ایران در سال 1304 تشکیل شد که هدف آن رسیدگی به امور عرفیه است و در محاکم ابتدای مداخله ای نداشت. در حقیقت پرونده که به دیوان عالی کشور می رود پرونده ای است که در دادگاه های دیگر مورد بررسی قرار گرفته اما با اعتراض و دادخواست بررسی مواجه شده است از این رو پس از ورود به دیوان عالی کشور قانون گذاران و هم چنین قوه قضاییه کشور با نظارت مستقیم بر آن سعی در حل آن دارند. بنابراین می توان گفت مهم ترین و خاص ترین پرونده ها به دیوان عالی کشور می روند و این طور نیست که هر پرونده ای را راهی دیوان عالی کشور کنند.

روش ثبت شکایت در دیوان عالی کشور

همانطور که در بخش های قبل اشاره کردیم دیوان عالی کشور به عنوان مهم ترین مرجع قضایی در کشور ایران صلاحیت رسیدگی به اعتراض شما را در  پرونده های حقوقی را در صورت وارد بودن ایرادات شکلی به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض فرجام خواهی دارد و در رابطه با پرونده های کیفری نیز به عنوان مرجعی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به ماهیت رای می باشد. هنگامی که شما تصمیم بر طرح شکایت در مرجع قضایی می گیرید ملزم به آن هستید که تمامی تشریفات شکلی راجع به روند پرونده خود رعایت کنید و خواسته خود را در دادگاهی که از نظر صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به خواسته تان صالح بوده بررسی نمایید، چون که عدم رعایت این موضوع نه تنها روند پرونده شما را بی اعتبار می سازد، بلکه دلیلی برای طرح ادعای شخص فرجام خواه که نسبت به عدم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به حکم بوده می باشد و او می تواند خواستار اعتراض رای صادره از نظر عدم رعایت ایرادات شکلی وارده به پرونده از دیوان عالی کشور باشد.

درخواست مشاوره آنلاین وکالت

رسیدگی به پرونده های تجدیدنظر در دیوان عالی کشور

در واقع پرونده هایی در دادگاه وجود دارند که به علت حل نشدن یا وجود ابهامات دیگر یا به درخواست وکیل پرونده درخواست تجدید نظر در آن ها داده می شود. در چنین مواقعی اگر حساسیت بر روی حل پرونده به حدی زیاد باشد که نظرات مختلف نتوانند در مورد آن تصمیم می گیرند و هر کدام در مورد آن نظری متفاوت داشته باشند برای داشتن اتفاق نظر در مورد حکم پرونده سعی می کنند که در مشورت با یکدیگر عمل کنند به همین خاطر پرونده را به دیوان عالی کشور می فرستند تا در این صورت بهترین تصمیم برای صادر نمودن حکم گرفته شود. در حقیقت شناخت دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع قانونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین خاطر هر پرونده ای را به دیوان عالی کشور نمی فرستند.

موارد حل اختلاف توسط دیوان عالی کشور

پرونده های بسیار زیادی در طول سال به دیوان عالی کشور فرستاده می شوند که با دیگر پرونده های جزئی متفاوت هستند. از این رو قصد داریم که مواردی که بیش تر در دیوان عالی کشور مطرح میشود را به صورت موارد زیر برایتان دسته بندی نماییم. برایتان دسته بندی نماییم:

  • یکی از پرونده هایی که به دیوان عالی کشور می رود شامل حجر و ثلث می شود.
  • هم چنین برای حکم دادن در مورد اصل نکاح و فسخ و حتی طلاق فرستادن پرونده به دیوان عالی کشور لازم است.
  • البته که در مورد نسب و وقف و حبس نیز دیوان عالی کشور تصمیم می گیرد.
  • و پرونده هایی که با حکم تجدید نظر مواجه بوده اند و تصمیم برای آن ها گرفته نشده است.

وکیل دیوان عالی کشور

جریان پرونده ها در دیوان عالی کشور

شاید شما این موضوع را ندانید اما در واقع حضور افراد پرونده مثل شاکی و خوانده و خواهان به هیچ عنوان در دیوان عالی کشور لازم نیست. در واقع دیوان عالی کشور لزومی به وجود افراد پرونده نمی بیند زیرا با بررسی‌ های کامل تمام موارد مختلف در پرونده درج شده است اما اگر واقعا نیاز به وجود افراد پرونده باشد قطعاً از آن ها درخواست میشود که یک جلسه در دادگاه برای دفاع و یا شهادت حاضر شوند. در این صورت تمام پرونده هایی که به دیوان عالی کشور می روند تنها توسط وکلا و قضات در حال بررسی هستند و تمام جلسات دیوان عالی کشور با وجود آن ها شروع و خاتمه می یابد.

درخواست مشاوره آنلاین وکالت

صلاحیت دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور مرجع دارای صلاحیت در رسیدگی به احکام قطعی صادر شده در دیگر دادگاه های کشور می باشد. بر اساس قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی اشخاص جامعه برای دادرسی حق طرح دعوا و شکایت در دادگاه های کشور را خواهند داشت. احکامی که در نتیجه طرح شکایت صادر خواهند شد آراء قطعی یا آراء قابل اعتراض می باشند.

وظایفی که دیوان عالی کشور به عهده دارد شامل چه مواردی است؟

حتما می دانید که و یکی از مهم ترین وظایف که دیوان عالی کشور به عهده دارد بررسی دقیق و اصولی پرونده هایی که زیر نظر قضات مختلف بوده اما به نتیجه نرسیده است و یا این که در مورد آن حکم تجدید نظر صادر شده. از این رو قضات مختلفی که زیر نظر قوه قضاییه در دیوان عالی کشور مشغول فعالیت هستند پس از تجزیه و تحلیل و بررسی های زیاد زمانی که حکم را صادر می کنند دیگر به هیچ عنوان چنین حکمی قابل تجدید نظر و دادخواهی نیست. بنابراین اگر حکمی بر روی پرونده از سوی دیوان عالی کشور داده شود دیگر نمی توان آن را تغییر داد.

وکیل در کرد کوی

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مرادی
مرادی
13 روز قبل

ایشون وکیل من بودن در دیوان ۲۶ سال حبس داشتم
نقص شد و تبرئه شدم
زندگیم رو به ایشون مدیون هستم
حلالت

یاسر پیری
یاسر پیری
1 روز قبل

اقای میر وکیل بنده بودند سال ۹۸
یک لایحه بسیااار دقیق برام نوشتند پروندم در دیوان نقص خورد