وکیل دعاوی خانواده در ایران

خانواده مهم ترین نهاد در جهموری اسلامی ایران است که فرزندان راپرورش داده و به اجتماع میفرستد. بر اساس گفته ی روان شناسان بیشتر شخصیت انسان در 5-6  سال اول زندگی و در خانواده شکل می گیرد و در این دوران هر گونه ارتباط بین والدین با یکدیگر و والدین با فرزندان در کودک ثبت می شود و بر شخصیت آینده ی او تاثیر می گذارد. متاسفانه امروزه بر خلاف جوامع سنتی که سازش خانواده ها بیشتر بود، انواع تنازعات و درگیری ها بین خانواده ها وجود دارد و از طرفی زوجین سازش ناپذیر هستند.  لذا در همه ی کشور به ویژه کشور ما در قوانین و مقررات مربوط به خانواده سخت گیری ها و ظرافت های خاصی وجود دارد و اصل بر حفظ بنیان خانواده است. وکیل دعاوی خانواده در ایران که بر قوانین و مقررات مربوط به دعاوی خانواده اشراف کامل دارد تلاش می کند تا به افراد در افزایش آگاهی از حق و حقوق و تکالیف خود نسبت به دیگری و  دستیابی به حقی که خود را مستحق دیگری می داند کمک کند. وکیل متخصص دعاوی خانواده در ایران برای افزایش عدالت در جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق افراد تمام تلاش خود را به کار می بندد.

وکیل در کرد کوی

لزوم کمک گرفتن ازوکیل دعاوی خانواده در ایران

متاسفانه پرونده های خانواده از مهم ترین پرونده های قضایی هستند که مکرر به دادگاه خانواده ارجاع داده می شوند چرا که زوجین از حق و حقوق و تکالیف خود نسبت به دیگری آگاه نیستند  لذا در تنظیم شکایت خود دچار مشکل می شوند، پرونده ناقص به دادگاه ارچاع داده می شود و شواهد و مدارک کافی برای اثبات ادعا وجود ندارد. وکیل دعاوی خانواده که بر قوانین و مقررات و تبصره های حوزه ی خانواده اشراف کامل دارد به موکل خود در تنظیم شکوائیه و ارائه ی شواهد و مدارک به دادگاه کمک زیادی می کند. در واقع تنظیم شکوائیه توسط وکیل دعاوی خانواده در ایران از مهم ترین موارد لزوم کمک گرفتن از وکیل دعاوی خانواده در ایران است. برای شناخت وکیل دعاوی خانواده در ایران می تواند از سایت های معتبر استفاده کنید و یک وکیل رزومه دار دعاوی خانواده در ایران برای پیگیری پرونده ی خود انتخاب کنید.

مرجع صالح رسیدگی به  دعاوی خانواده در ایران

منظور از مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خانواده مرجعی است که از طرف قانون برای رسیدگی به پرونده های خانواده صاحب حق است. دعاوی خانواده در دادگاه خانواده در هر شهر مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند. انواع مختلفی از دعاوی خانواده وجود دارد که پرونده ی آن ها به دادگاه خانواده در جاع داده می شود و در صورتی که نیاز مند پیگیری در سایر دادگاه باشند توسط محاکم قضایی به  دادگاه دیگیری نیز ارجاع داده می شوند. در ادامه ی بحث به انواع دعاوی خانواده اشاره می شود.

درخواست مشاوره وکیل

مطالبه و اجرای مهریه توسط  وکیل خبره ی دعاوی خانواده در ایران

مهریه از ارکان عقد نکاح در حقوق ایران و اسلام  و  یکی از مهم ترین مصادیق دعاوی خانواده است. منظور از مهریه چیزی است که ارزش مالی دارد و هدیه ای که مرد متعهد می شود در عقد دائم و عقد موقت عند المطالبه به همسر خود بپردازد. مهریه می تواند هر چیزی باشد که دختر و پسر  درمورد آن توافق می کنند. اما حتما باید ارزش مالی داشته باشد. بعد از جاری شدن عقد زن مالک نصف مهر می شود و نصف دیگر آن بعد از برقراری رابطه ی زناشویی به زن تعلق می گیرد.

وکیل متخصص دعاوی خانواده در ایران برای مطالبه ی مهریه از دو مسیر اقدام می کند:

  • مراجعه به مرجع رسیدگی به دعاوی خانواده یعنی دادگاه خانواده و ارائه ی درخواست مطالبه ی مهریه، که در این فرض زوجه یه وکیل ایشان می تواند به همراه دادخواست مطالبه ی مهریه تقاضای توقیف اموال برای اخذ مهریه را نیز تقدیم دادگاه کند.
  • مراجعه به اداره ی ثبت و تقاضای در خواست مهریه و وصول آن از محل اموال همسر

البته در قانون جدید که از سال 1398 وضع شده است متقاضی مطالبه ی مهریه که زوجه یا وکیل قانونی ایشان است، ابتدا باید به اداره ی اجرای ثبت مراجعه کنند و در صورت عدم امکان معرفی اموال دادخواست خود را به دادگاه خانواده  تقدیم کند.

 پیگیری شروط ضمن عقد نکاح و ازدواج توسط وکیل با سابقه ی دعاوی خانواده در ایران

ازدواج یک قرارداد است که دارای شرط و شروطی می باشد که قبل از ایجاد عقد ثبت و امضای زوجین می رسد و برای آن ضمانت اجرا نیز تعیین می گردد. خوب است بدانید که در ازدواج بر خلاف  برخی دیگر از قرار داد ها نتیجه ی  تخلف از شروط ضمن عقدامکان فسخ نکاح توسط مشروط له ،یعنی کسی که به نفع او شرط شده، باشد.در واقع اگر زوج به تعهدات خود نسبت به زوجه پایبند نباشد امکان حق طلاق را برای زوجه فراهم می آورد. وکیل حرفه ای دعاوی خانواده در ایران برای اثبات عدم اجرای تعهدات و شروط کمک زیادی به زوجه می کند. شروط ضمن عقد به هر یک از طرفین این امکان را می دهد که جدای از محدودیت ها و شرایط قانونی عقد به میل خود شرایطی را ضمن عقد درج نمایند. شرطی مانند حق طلاق برای زن، تعیین مکان اقامتگاه با زن باشد، یا شرط ادامه ی تحصیل و اشتغال و….

ازدواج مجدد برای مرد

 یکی دیگر از دعاوی خانواده که توسط وکیل دعاوی خانواده در ایران پیگیری می شود ازدواج مجدد مرد است. بر اساس قوانین اسلامی امکان ازدوج مجدد برای مرد وجود دارد اما باید با اجازه ی همسر اول و به شرط  رعایت حق و حقوق و اجرای عدالت  ایشان باشد. در صورتی که مرد بدون اجازه ی همسر خود ازدواج مجدد نماید همسر اول حق طلاق دارد که توسط وکیل خوب دعاوی خانواده در ایران پیگیری می شود. در صورتی که همسر اول اجازه ی ازدواج مجدد ندهد مرد می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و تقاضای اذن ازدواج مجدد نماید.

حضانت و ملاقات فرزندان

یکی از نکات مهم دیگیری که درمورد وکیل دعاوی خانواده در ایران باید بدانید پیگیری مسئله ی حضانت فرزندان توسط ایشان است. حضانت فرزندان هم حق است و هم تکلیف، بر این اساس نگهداری و مراقبت از فرزندان تا پایان سن 7 سالگی با مادر و پس از آن بر عهده ی پدر است. البته زوجین می توانند برای حضانت فرزندان با یکدیگر توافق کنند. زمانی که یکی از والدین حضانت فرزندان را بر عهده دارد والد دیگر با توافق دادگاه خانواده حق ملاقات فرزندان را دارد و کسی نمی تواند یک مادر یا پدر را از دیدن فرزندان محروم کند. در صورت فوت یکی ازوالدین حضانت فرزندان با دیگری است. برخلاف آنچه که در فیلم های فاقد کارشناسی دیده می شود جد پدری بعد ازفوت پسر خود حق حضانت فرزندان ایشان  را آن هم با توسل به زور ندارد ، مگر با شرایطی  و با اجازه ی خود فرزند یا صاحب حق می تواند حضانت فرزندان را بر عهده بگیرد.  البته از یک سنی به بعد که معمولا سن  بلوغ است این خود فرزندان هستند که تصصمیم می گیرند می خواهند با چه کسی زندگی کنند. مسائله ی حضانت فرزندان به رغم سادگی آن در شرایطی محل نزاع بسیار است و جزئیات دقیقی را در بر می گیرد، بنابراین اکیدا تصیه می شود که پرونده ی خود را به وکیل کارکشته ی دعاوی خانواده در ایران بسپارید.

نفقه و هزینه های زندگی  زوجه

یکی دیگر از مواردی که توسط وکیل موفق دعاوی خانواده در ایران پیگیری می شود موضوع نفقه ی زن است که از مهم ترین دعاوی خانواده است. از ضروریات عقد نکاح پرداخت هزینه های زندگی زوجه و فراهم نمودن امکانات متناسب با شان وی توسط زوج است که قابل پیگیری حقوقی و قانونی می باشد. چنانچه مرد نفقه ی زن را پرداخت نکند زن حق طلاق دارد و در شرایطی می تواند به دادگاه مرا جعه کند و تقاضای مطالبه ی نفقه نماید. در واقع پرداخت هزینه ی زندگی همسر و فرزندان تکلیف مرد است و زن هیچ تکلیفی در این زمینه ندارد. بنابراین منت گذاشتن برخی از مردان جهت پرداخت نفقه ای که وظیفه ی شرعی و قانونی آن ها است و در صورت عدم پرداخت آن با شرع و قانون طرف هستند کمی دور در عقلانیت و انسانیت است.از مصادیق نفقه می توان به خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های درمان، هزینه ی سفر،شرکت کلاس ها و.. است.

درخواست مشاوره وکیل

مطالبه و استرداد جهیزیه

از جمله دعاوی حقوقی می توان به مطالبه ی جهیزیه اشاره نمود که توسط وکیل دعاوی خانواده در ایران پیگیری می شود.رسم و رسومات جهیزیه در شهر های مختلف ایران متفاوت است. جهیزیه در واقع اموال، کالاها و اشیایی است که توسط زوجه و مطابق با رسم و رسومات جاری به خانه ی شوهر برده می شود.بعد از طلاق و یا جدایی محل زندگی ، زن می تواند جهیزیه ی خود را پس بگیرد. البته زن می تواند هر چیزی از جهیزیه که موجود است را ببرد و حق درخواست نوسازی آن ها را از زوج ندارد.

اعتراض وکیل دعاوی خانواده در ایران

ممکن است یکی از طرفین از رای صادر شده توسط دادگاه خانواده نا راضی باشد و یا پس از صادر شدن حکم مدارک جدیدی برای ارائه داشته باشد که بتواند حکم را تغییر دهد، در این صورت در زمان اعلام شده برای تجدید نظر و واخواهی می تواند تقاضای تجدید نظر خود را به دادگاه عرضه دارد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش

ادرس دفاتر ما

دفتر مشهد: قرنی 32 مجتمع خاتم واحد 1

تلفن همراه : 09155446429

تلفن ثابت: 05146224091

جستوجوی سریع

مقالات ما

خدمات ما

درباره ما

برای طرح و اقامه شکایت یا تنظیم دادخواست به یک مشاور حقوقی متخصص نیاز است تا این کار ها به بهترین شکل ممکن انجام شود. مشاور های گروه وکلای دادورزان صلح و سازش بسیار با تجربه و با دانش هستند و می توانند راه کار های قانونی را به شما نشان دهند. همچنین گروه وکلای دادورزان صلح و سازش وکلا خبره و متخصصی دارد که آماده قبول وکالت شما عزیزان هستند.

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش

شماره تماس دفتر

تلفن همراه :

تلفن ثابت: 91 40 22 46

جستوجوی سریع

مقالات

درباره ما

تخصص ما حل پرونده های شماست

برای طرح و اقامه شکایت یا تنظیم دادخواست به یک مشاور حقوقی متخصص نیاز است تا این کار ها به بهترین شکل ممکن انجام شود. مشاور های گروه وکلای دادورزان صلح و سازش بسیار با تجربه و با دانش هستند و می توانند راه کار های قانونی را به شما نشان دهند. همچنین گروه وکلای دادورزان صلح و سازش وکلا خبره و متخصصی دارد که آماده قبول وکالت شما عزیزان هستند.