وکیل پایه یک دادگستری
Search

0919-2329787

تماس بگیرید

وکیل رشوه در مشهد

وکیل رشوه در مشهد

وکیل رشوه در مشهد بیان میدارد که رشوه عبارت است از:

آنچه که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صادر کردن حکمی برخلاف حق به کسی داده می شود.

حضور وکیل رشوه در مشهد در پرونده های رشوه می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتایج دعوا موثر باشند.

پس بهتر است با توجه به باریک بودن مرز رشوه و هدیه پیش از هرگونه اقدام خود سرانه و فردی با وکیل در مشهد مشورت نمایید.

تا دچار زیان نشوید.

شماره وکیل در مشهد

مشهد قرنی 32 مجتمع خاتم واحد 8

تلفن دفتر 46224091  –   تلفن همراه 09155446429

رشوه چیست؟

رشوه که در زبان انگلیسی Bribery نام دارد.

در لغت نامه عمید به معنی پرداخت پول برای انجام دادن کار می باشد.

این واژه از کلمه رشو گرفته شده و به معنی مالی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری ،

بر خلاف وظیفه یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده شود.

در قانون، به فردی که رشوه داده، راشی و به فردی که رشوه دریافت کرده مرتشی گفته می‌شود.

عمل پرداخت و دریافت رشوه نیز، ارتشا نام دارد.

وکیل پایه یک دادگستری بیان میدارد که  برای راشی و مرتشی مجازات زندان و غرامت تعیین شده.

مال رشوه داده شده نیز دیگر به راشی برنمی گردد و به نفع قانون ضبط خواهد شد.

تعریف رشا یا رشوه دادن :

دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها.

تعریف ارتشا یا رشوه گرفتن :

اخذ وجه، مال یا سند تسلیم  وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها.

آثار منفی رشوه در جامعه:

یکی از آثار عمیق رشوه این می باشد که مامورین به خدمت عادت کنند که صرفا در مقابل دریافت مال یا وجه وظیفه خود را به درستی انجام بدهند،

که موجب رکود در همه زمینه ها می گردد.

این جرم در همه کشور های دنیا از جمله ایران نیز جرم انگاری شده است.

در قوانین ایران هم ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری هم طبق ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات به رشوه اشاره شده،

که به معنی دادن وجه، مال یا سند به مامور دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی ،

و افراد مذکور در قانون مجازات عمومی برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با سازمان محل اشتغال آنها.اما در ادامه میخواهیم به این موضوع بپردازیم که در چه صورتی میگوییم که  جرم رشوه رخ داده است.

و از دید وکیل رشوه در مشهد چه شروطی باید وجود داشته باشد تا عمل صورت گرفته را به عنوان جرم رشوه تلقی کرد؟

 

شروط تحقق جرم رشوه

“وکیل رشوه در مشهد”

برای تحقق جرم رشوه شروطی مد نظر قانونگذار قرار گرفته از جمله مهم ترین آنها :

  • ارزش مالی مورد رشوه:

رشا و ارتشا زمانی محقق می شود که آنچه به عنوان رشوه تبادل می شود ارزش مالی داشته باشد .

بنابراین اگر کارمند دولت برای اولویت گرفتن ثبت نام فرزندش در مدرسه ای یا هر امر دیگر که ارزش مالی ندارد ،

اقدام به انجام یا عدم انجام کاری را نماید جرم محقق نشده است .

  • کارمند دولت بودن مرتشی :

شرط اساسی تحقق جرم رشوه آن است که مرتشی کارمند دولت باشد.

بنابراین چنانچه کارمند ادارات خصوصی اقدام به اخذ مال جهت انجام یا ترک انجام کاری کند ؛ جرم ارتشا واقع نشده است .

البته شایان ذکر است چنانچه شخصی به دروغ خود را کارمند دولت معرفی و مالی را به عنوان رشوه دریافت نماید ،

تحت عنوان کلاهبردار قابل تعقیب می باشد .

  • کارمند دولت باید مستخدم آن اداره دولتی باشد

برای مثال : کارمند اداره مالیات اگر مالی را دریافت نماید تا کاری در اداره دولتی دیگر انجام شود نمی توان وی را به عنوان مرتشی ، متهم دانست ،

چرا که سمتی در آن اداره دولتی ندارد. جرم ارتشا از جمله جرائم غیر قابل گذشت است و گیرنده وجه یا مال باید با سو نیت این عمل را انجام دهد و از جرم بودن آن آگاهی داشته باشد.

اگر گیرنده ،مال را به عنوان هبه یا قرض دریافت کرده باشد و بعدا متوجه بشوند که برای انجام یک کار خاص آن را اخذ کرده ،

به جهت عدم وجود سو نیت جرم ارتشا صورت نگرفته است

حال که به بیان این پرداختیم که چگونه میتوان به اثبات رساند جرم رشوه رخ داده است،

لازم است تا به معرفی مجازات برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده بپردازیم.

پس وکیل رشوه در مشهد در این باره بیان میدارد که:

مجازات قانونی رشا و اشخاصی در حکم راشی هستند (ارتشا ساده)

بر اساس ماده592 :

هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،

اختلاس و کلاهبرداری مصوب 9/15/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ،

مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است.

و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره: در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت از رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید ،
از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مستر می گردد.

مجازات قانونی ارتشا از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری (ارتشا مشدد)

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشا مبادرت ورزند،

علاوه بر استرداد اموال کسب شده و رد آنها به دولت یا افراد ،

به «جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا حبس ابد» محکوم می شوند.

و در صورتی که مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، «مجازات اعدام» خواهد بود.

نوع میزان مجازات ارتشاء

انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:
  1. حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.
  2. شلاق.
  3. انفصال دائم از مشاغل دولتی.
  4. ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.

 

ارشاء

در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده ،

و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.

نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود.

این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد،

و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.

موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی

اگر راشی قبل از کشف جرم ماموران را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی که عبارت است از ضبط مال داده شده به عنوان رشوه معاف خواهد شد .

ولی اگر راشی قبل از کشف جرم مراتب را به اطلاع ماموران ذی صلاح نرساند بلکه در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید،

تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت نموده است به وی بازگردانده می شود.

همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه بهتر است از وکیل مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی از وکیل رشوه در مشهد کافی است با شماره 09155446429  در تماس باشید.

نحوه شکایت و دادرسی جرم ارتشا

افرادی که قربانی این جرم می‌شوند با ارائه ادله و مدارک قابل قبول می توانند طرح شکایت کنند مثل قبوض پرداخت وجه به حساب شخص سوم.برای شکایت در مورد رشا و ارتشاء افراد شکایت خود را نوشته و برای بررسی به دادسرا تحویل میدهند و دادسراها تحقیقات را شروع می‌کنند .
حتی در صورت رضایت شاکی تقیب از بین نمی رود زیرا این جرائم منافی آسایش عمومی جامعه است.

رسیدگی پرونده های مربوط به رشوه گیری در 3 مرحله انجام می شود:

  1. طرح شکایت
  2. رسیدگی در دادگاه بدوی
  3. رسیدگی در دادگاه تجدید نظر

بعد از طرح شکایت و تحقیقات انجام شده از سوی دادسرا پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود و حکم صادر می‌شود.

و حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی تا ۲۰ روز است.

وکیل در کرد کوی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پیمایش به بالا