وکیل سرقفلی در مشهد

وکیل سرقفلی در مشهد فردی است که به پرونده های تخصصی و حساس کسب و کار، تجارت و سرقفلی رسیدگی می کند.

بهتر است اگر درگیر دعاوی مربوط به سرقفلی شده اید حتما به وکیل سرقفلی در مشهد  مراجعه نمایید.

چراکه وکیل سرقفلی در مشهد در خصوص سرقفلی و قوانین مربوط به مستاجر و موجر دانش و تخصص کافی دارد.

و میتواند با تکیه با دانش و تجربه بالا موکلین خود را به نتایج مطلوبشان برساند.

همچنین هرگونه اقدام فردی شما تنها منجر به پیچیدگی در روال رسیدگی و به پرونده خواهد شد.

در ادامه وکیل سرقفلی در مشهد از گروه وکلای دادورزان صلح و سازش،
مقاله زیر را برای شما عزیزان تهیه کرده است تا به اطلاعات مفیدی در این باره دست یابید.

وهمچنین  متوجه شوید که وکیل سرقفلی در مشهد در چه مواردی میتواند به شما یاری رساند.

سرقفلی چیست؟

سرقفلی در حقیـقت وجه و پـولی است که مستأجر برای مالکیت منافع یک مکان تجاری به مؤجر و مالک پرداخت میکند.

ولی همچنان مالکیت عین و ملک مکان تجاری متعلق به مؤجر و مالک باقی میماند.

و برای استفاده مستأجر از عین و ملک مکان تجاری قرارداد اجاره با صاحب ملک منعقد میشود.

و اجاره بها توسط مستأجر به مؤجر و مالک پرداخت میشود.

معنی لغوی و اصطلاحی سرقفلی

سرقفلی در فرهنگ فارسی معین به حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند ،

به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و … تعریف شده است.

در فرهنگ دهخدا ذیل کلمه سرقفلی چنین آمده است:

چیزی که از کرایه دار سرای تحویلی یا دکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست… حق آب و گل

آقای دکتر جعفری لنگرودی در دانشنامه حقوقی ذیل کلمه سرقفلی آورده اند:

پولی که مستاجر ثانی به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض میدهد و همچنین مستاجر اول به موجر مالک میدهد.

آقای دکتر ناصر کاتوزیان گفته اند:

اصطلاح سرقفلی برای نخستین بار در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 بکار رفت.

و با تغییر مختصری در قانون کنونی روابط مالک و مستاجر تکرار شد.

قانونگذار از کلمه متعارف سرقفلی دست برداشت و بجای آن کلمات نامانوس، حق کسب یا پیشه یا تجارت را برگزید.

ایشان سرقفلی را در مفهوم عام و جهانی آن چنین تعریف می کنند:

حقی است بر مشتریان دائم و سرمایه تجارتخانه

و ادامه میدهند که:

این حق را در فارسی مایه تجارت می توان ترجمه کرد.

ولی سرقفلی در حقوق ایران مفهومی بدین وسعت ندارد.

حق سرقفلی که قانون روابط موجر و مستاجر از آن به حق کسب یا پیشه یا تجارت تعبیر کرده:

حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود .

و در عرف بازار نیز وقتی می گویند سرقفلی مغازه اش را فروخت یعنی آنرا تخلیه کرد.

و به دیگری واگذار نمود و این مفهوم هیچگاه شامل انتقال سرمایه تاجر و نام تجاری او نمی شود!

سرقفلی عبارت است از:

وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد.

مبلغ سرقفلی چگونه تعیین میشود؟

مبلغ و میزان این وجه به موقعیت محلی و کیفیت بنا و تجهیزات عین مستاجره بستگی دارد .

و در نهایت مالک و موجر است که رقم آنرا تعیین می کند.

و داوطلب اجاره مخیر در پذیرش یا رد پیشنهاد موجر است لکن اختیار قانونی در تغییر آن ندارد.

بنابراین در تعیین میزان سرقفلی هیچ عاملی غیر از میل و خواسته مالک دخیل نیست .

و داوطلب اجاره محل هم فقط اختیار رد یا قبول خواست مالک را دارد.

در نظر داشته باشید که سرقفلی را مالک و موجر می تواند نگیرد،

و اگر چنین کرد و ملک را اجاره داد نمی تواند بعد از مستاجر چیزی بابت سرقفلی مطالبه کند .

بعبارت دیگر حق سرقفلی (اگر بتوان قائل به وجود چنین حقی شد) ذاتا قبول اعراض و اسقاط است.

سایر نکات در رابطه با سرقفلی:

سرقفلی به مالک و موجر پرداخت می شود نه به مستاجر اول .

و لذا شهرت جهانی و رونق کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان آن تاثیری ندارد.

 هر چند که در مورد ماهیت حقوقی این وجه بحث هایی وجود دارد لکین در حلیت و مشروعیت آن تردیدی وجود ندارد.

آنچه در قانون 1339 و 1356 روابط موجر و مستاجر مورد بحث قرار گرفته،

سرقفلی همان حق کسب و پیشه و تجارت است.

که عدم یا وجود سرقفلی و یا بعبارت دیگر پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی از ناحیه صاحب در بدو اجاره،

به مالک و موجر فقط یکی از عوامل موثر در میزان و مقدار آن است.

با توجه به آنچه گفته شد، این حق قائم و مربوط به محل است نه شخص.

بعبارت بهتر اگر چه ممکن است مالک و موجر از فرد داوطلب اجاره محل،

در صورتیکه محل را برای مثلا طلافروشی بخواهد مبلغی متفاوت با آنچه که مثلا برای کله پزی ممکن بود بخواهد مطالبه کند،

لکن این امری است به اصطلاح سلیقه ای و تحت ضابطه ای قرار نمی گیرد و نوع شغل از اهم امور موثر در میزان آن است.

وکیل سرقفلی برای قرارداد انتقال سرقفلی چه مواردی را باید بررسی کند؟

بررسی نوع سند سرقفلی:

صاحب فعلی سند رسمی سرقفلی برای انتقال رسمی سند می بایست براساس شرایطی که در سند درج شده است عمل نماید.

اما چنان چه سند سرقفلی مغازه و یا هر مکان تجاری دیگری به صورت عادی باشد،

بهترین وکیل سرقفلی در مشهد  به شما پیشنهاد می دهد :

برای انتقال سند در ابتدا رضایت صاحب ملک را بدست آورید،

و سپس برای تنظیم قرار داد انتقال اقدام نمایید.

پرداخت مبلغ خرید سرقفلی پیش از جلب رضایت مالک ممکن است دردسرساز شود.

درج شغل در سند رسمی سرقفلی:

در رابطه با اجاره نامه های تجاری این نکته بسیار اهمیت دارد که برای انتقال عادی و یا رسمی سرقفلی،

تنها درج شغل می تواند به آن اعتبار و ارزش ببخشد.

اگر حق انتقال سرقفلی وجود داشته باشد و فردی که سند به آن منتقل می شود قصد تغییر شغل را نداشته باشد،

در تنظیم قرارداد مشکلی پیش نخواهد آمد، ولی چنان چه تصمیم بر تغییر شغل باشد،

شغل جدید می بایست در قرارداد درج گردد و پیش از آن رضایت مالک جلب شود.

حق انتقال سند سرقفلی:

یکی از مواردی که وکیل متخصص سرقفلی در مشهد در رابطه با انتقال سند به آن توجه می کند،

این است که اصلا صاحب سرقفلی حق انتقال سرقفلی به غیر را دارد؟

در صورتی که حق انتقال سرقفلی را داشته باشد آیا در مدت زمان اجاره، امکان انتقال سرقفلی را به فرد مقابل می دهد یا خیر.

وکیل سرقفلی برای فروش سرقفلی چه مواردی را بررسی می کند؟

ارسال نمودن اظهارنامه قانونی به مالک: 

چنانچه برای مالک حق انتقال به غیر وجود نداشته باشد،

باید به کمک وکیل سرقفلی برای تنظیم و ارسال نمودن اظهارنامه قانونی به صاحب ملک اقدام نمایید.

دریافت اجازه از دادگاه برای انتقال سرقفلی مغازه: 

در صورتی که مالک برای انتقال سرقفلی رضایت ندهد،

وکیل سرقفلی به دادگاه حقوقی مراجعه نموده برای انتقال سرقفلی مغازه دادخواست می دهد.

اگر اجازه از سوی دادگاه صادر شود انتقال سرقفلی هیچ مانعی نخواهد داشت.

سرقفلی یکی از مفاهیم بسیار تخصصی در عرصه حقوق و بویژه حقوق تجارت است.

سرقفلی دارای قواعد حقوقی بخصوصی است که باعث شده است به عنوان یک حق معتبر و لازم الاجرا شناخته شود.

اشراف کامل به مفاهیم حقوقی و مسائل کاربردی این حق برای عامه اجتماع میسر نبوده و در همین راستا،

ارتباط با وکیل سرقفلی در مشهد بهترین و مطمئن ترین راه برای حل مشکلات حقوقی و پیگیری پروندهای مربوط به دعاوی سرقفلی می باشد. گروه وکلای دادورزان صلح و سازش،

با بهره‌گیری از بهترین وکیل در مشهد و

وکلای متخصص در دعاوی بیمه در مشهد 

رضایت خاطر را برای شما موکلین گرامی فراهم می‌آورد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

گروه وکلای دادورزان صلح وسازش

آدرس دفاتر

دفتر مشهد: قرنی 32 مجتمع خاتم واحد1

تلفن همراه: 09155446429

خط ثابت دفتر: 05146224091

جستوجوی سریع

اخرین مقالات

خدمات ما

درباره ما

 برای طرح و اقامه شکایت یا تنظیم دادخواست به یک مشاور حقوقی متخصص نیاز است تا این کار ها به بهترین شکل ممکن انجام شود. مشاور های گروه وکلای دادورزان صلح و سازش بسیار با تجربه و با دانش هستند و می توانند راه کار های قانونی را به شما نشان دهند. همچنین گروه وکلای دادورزان صلح و سازش وکلا خبره و متخصصی دارد که آماده قبول وکالت شما عزیزان هستند.

گروه وکلای دادورزان صلح وسازش

آدرس دفاتر

دفتر مشهد: قرنی 32 مجتمع خاتم واحد1

تلفن همراه: 09155446429

خط ثابت دفتر: 05146224091

خدمات ما

درباره ما

تخصص ما حل پرونده های حقوقی شماست

برای طرح و اقامه شکایت یا تنظیم دادخواست به یک مشاور حقوقی متخصص نیاز است تا این کار ها به بهترین شکل ممکن انجام شود. مشاور های گروه وکلای دادورزان صلح و سازش بسیار با تجربه و با دانش هستند و می توانند راه کار های قانونی را به شما نشان دهند. همچنین گروه وکلای دادورزان صلح و سازش وکلا خبره و متخصصی دارد که آماده قبول وکالت شما عزیزان هستند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x