وکیل طلاق یک طرفه در مشهد
گروه وکلای دادورزان صلح و سازش

وکیل طلاق یک طرفه در مشهد

وکیل طلاق یک طرفه به چه معناست؟

پیش از این به توضیح موضوع طلاق و به معرفی بهترین وکیل طلاق در مشهد پرداخته ایم.

همچنین توضیحاتی در رابطه با وکیل طلاق توافقی  و طلاق توافقی بین زوجین دادیم.

اما حال در اینجا میخواهیم به مفهوم طلاق یک طرفه و وکیل طلاق یک طرفه در مشهد بپردازیم.

شاید تا به حال بارها وکیل طلاق یک طرفه در مشهد را شنیده باشید.

وکیل طلاق یک طرفه در مشهد زمانی به کمک موکل خود می آید که طلاق به درخواست زن (زوجه)

و یا به درخواست مرد (زوج) باشد.

و طرف دیگر مایل به گرفتن طلاق نباشد.

چنانچه در دعاوی حقوقی خود نیازمند بررسی پرونده خود و اعطای وکالت هستید می توانید با ما در ارتباط باشید.

09155446429

– پذیرش وکالت در دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و…
– تنظیم دادخواست و شکواییه
– تنظیم انواع قرارداد
– ارائه کلیه خدمات حقوقی

 

 

آدرس : ایران ، مشهد مقدس ، بلوار قرنی ، قرنی 32 ، مجتمع خاتم ( پلاک 4 ) ، واحد 8

وکیل طلاق یک طرفه در مشهد به درخواست مرد 

(طلاق یک طرفه به درخواست مرد)

ماده  1133 قانون مدنی در خصوص طلاق به در خواست مرد مقرر کرده است که:

“مرد می تواند با رعایت شرایط مقرردر این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

” این نوع طلاق به طلاق یک طرفه از ناحیه شوهر یا طلاق به درخواست زوج  شناخته می شود

از نظر وکیل طلاق یکطرفه در مشهد اگر مرد بخواهد همسرخویش را طلاق بدهد باید ابتدا

پس از گذراندن کلاس های مشاوره و سپس ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی

به دادگاه خانواده شهیدمطهری واقع در بلوار شفا شهرستان مشهد رجوع کند.

و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح زوجین خواهد کرد.

در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به مرد اعطا خواهد شد.

دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت ان اقدام خواهد کرد.

از نظر وکیل دادگستری برابر بند اخر ماده 10حمایت خانواده که می توان گفت هنوز به قوت و اعتبارخود باقی است :

“هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد.”

در هر صورت محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می اورند .

و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست،

گواهی عدم امکان یا حکم طلاق صادر می کند و به اطلاع دفاتر می رساند.

طبق مواد24و27قانون جدید حمایت خانواده مصوب9/12/91:

ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ،

یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.

وکیل طلاق یک طرفه در مشهد به درخواست زوجه یا زن

(طلاق یک طرفه به درخواست زن)

قانون مدنی در مواد 1129 و 1130 موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است.

الف: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه

طبق ماده 1129قانون مدنی:

” در صورت استنکاف  شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه”.

در صورتی که دادگاه حکم نفقه به سود زن صادر کند ،

و با صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند

و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد

و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد

قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند ان خواهد کرد.

فقط استنکاف از دادن نفقه اینده علت طلاق است

و قانون ناظر به این نفقه است و نفقه گذشته را دربر نم یگیرد

زیرا:

اولا: نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر که مانند دیون دیگر است و نفقه به معنی حقیقی بر ان اطلاق نمی شود.

ثانیا: مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکام ادامه زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند.

ب: عسر وحرج زوجه

عسر و حرج به معنی مشقت شدید است.

قاعده عسر و حرج یا قاعده لا حرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر ایات متعدد از قران کریم است.

قاعده عسر و حرج از قواعد ثانویه فقهی است.

قاعده اولیه در مورد طلاق این است که اختیار ان در دست شوهر است.

لیکن هرگاه دوام زناشویی برزن موجب مشقت شدید باشد

و شوهر زن را طلاق ندهد به عنوان یک قاعده ثانوی زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند.

حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند

و اگر شوهر علی رغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند ،

حاکم یا وکیل او به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق می دهد.

تشخیص مشقت شدید یا به تعبیر ماده 1130 پیشین،

تشخیص اینکه ادامه زندگی زناشویی برای زن غیرقابل تحمل است با قاضی است.

ماده 1130 قانون مدنی در خصوص عسر و حرج زوجه مقرر می کند:

 ” در صورتی که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید.

و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره : عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود اومدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل ان مشکل باشد .

و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
  • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  • اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد اورد.
  • و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک ان در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
  • در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف مواد مذکور روی بیاورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
  • محکومیت قطعی زوج به حبس 5سال یا بیشتر
  • ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
  • ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از ان نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.پس عسر و حرج عبارت است از مشقت شدید یا فاحش است که عادتا قابل تحمل نیست.

پ: غیبت شوهر بیش از 4 سال

برابر ماده 1029 قانون مدنی:

” هرگاه شخصی 4سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده 1023حاکم اورا طلاق می دهد.”

با توجه به ماده1023 باید گفت دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق را صادر کند ؛

که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل

و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه اگهی کند

و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند

به اطلاع دادگاه برسانند.

هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین اگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود دادگاه حکم طلاق صادر می کند.

بنابراین قبل از گذشتن لااقل 5 سال از تاریخ اخرین خبر غایب دادگاه نمی توان حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کرد.

برابر ماده1156قانون مدنی زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم اورا طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگهدارد.

و شاید بدین جهت که احتمال فوت شوهر در این گونه موارد زیاد است.

مطابق ماده 1030 قانون مدنی اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند

دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد.

لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد

می تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
تماس 09192329787