وکیل کیفری در چابهار

با توجه به بروز و گسترش رفتارهای مخاطره آمیز و پرتنش به دلایل مختلف از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در جامعه در سال های اخیر، از این رو دعاوی کیفری رشد چشم گیری داشته است.

و افراد زیادی درگیر دعاوی کیفری شده اند.

اما با توجه به حساس بودن حکم های جرایم کیفری و بی اطلاعی افراد از قوانین موجود وجود وکیل کیفری ماهر و کاربلد در تمامی شهرهای ایران من جمله چابهار بسیار لازم و ضروری است.

پس ما در گروه وکلای دادورزان صلح و سازش  باتوجه به نیاز جامعه بر آن شدیم تا بهترین وکیل کیفری در چابهار را به شما عزیزان معرفی نماییم.

تا اگر خدایی ناکرده درگیر چنین جرایمی شدید دیگر نگرانی و دغدغه ای برای پیدا کردن بهترین وکیل کیفری در چابهار نداشته باشید.

اما سوالی که برای شما پیش می آید این است که بهترین وکیل کیفری در چابهار باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

وکیل کیفری در چابهاربا توجه به دانش و تجربه بالای خود به دعاوی کیفری رسیدگی کرده و مشاوره های لازم را در جهب بهبود شرایط شما در پرونده ارائه می دهد.

به عبارتی از بهترین وکیل کیفری در چابهار انتظار میرود که در امور کیفری متخصص بوده و بتواند نسبت به هر موضوع کیفری که مطرح می‌شود، دفاعیات تخصصی انجام بدهد.

در ادامه وکیل کیفری در چابهار مقاله زیر را برای مطالعه بیشتر شما عزیزان تهیه کرده است تا با جرایم کیفری و حیطه کاری وکیل کیفری بیشتر آشنا شوید.

 

دعاوی کیفری:

دعاوی کیفری بخشی از حقوق جزا است که توسط وکیل کیفری در محاکم دادگستری قابل دفاع و پیگیری است.

یا به عبارتی دعاوی کیفری همانگونه که از نام آن پیداست ،دعاوی است که مستلزم صدور کیفر(مجازات) برای مرتکب آن میباشد اعم از اینکه به حکم قانون مجازات تعیین شده ، جزای نقدی ، حبس یا شلاق و پرداخت دیه و … باشد لذا در هر مورد که مجازاتی برای عمل (فعل)، ترک عمل(ترک فعل) و یا رفتاری  از منظر قانونی تعیین شده باشد ، با یک دعوای کیفری روبرو هستیم.

جنبه های دعاوی کیفری

دعوای کیفری دارای دو جنبه است:
که یک جنبه آن مربوط به حقوق شاکی یا مدعی خصوصی  است.

(حق خصوصی) که به واسطه عمل مجرمانه ،تضییع گردیده است.

جنبه دیگر آن جنبه عمومی است که حق جامعه و حاکمیت است.

که به واسطه فعل مجرمانه ،دچار تضییع شده،

و جامعه و حاکمیت جهت صیانت از نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال در آن ، مجازات و کیفری برای آن در نظر میگیرد.

به همین منظور هر عنوان اتهامی و جرم میتواند موجب دو ادعای عمومی و خصوصی واقع گردد.

و در مواردی نیز با وجود رضایت شاکی و مدعی خصوصی ، دادگاه به جنیه عمومی رسیدگی و حکم قانونی مبنی بر مجازات مرتکب صادر مینماید.

رسیدگی دعاوی کیفری به‌طورکلی شامل مراحل ذیل می‌گردد:

 -شکایت شاکی در دادسرا و تعقیب شکایت در دادسرا
-انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به شکایت در دادسرا
-صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست
-رسیدگی در دادگاه
-واخواهی نسبت به رأی
-تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر
-فرجام‌خواهی در موارد معین
-اجرای حکم

 

انواع جرائم

“وکیل کیفری در چابهار”

جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند.

جرائم قابل گذشت به جرائمی گفته می شود که :

قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان برتری داده است ،

و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است

. حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند.

بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. جرائمی قابل گذشت به شمار می روند.

برعکس، در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب ندارد،

و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد.

وکیل کیفری در چابهار بیان میدارد که:
دعاوی کیفری به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌گردند که به شرح ذیل می‌باشد.

-جرایمی که با امنیت و آسایش عمومی در ارتباط هستند و موجب بر هم زدن امنیت می‌گردند که عبارت‌اند از:

“وکیل کیفری در چابهار”

-اخلال در نظم عمومی
-اخلال در نظم اقتصادی
-افساد فی‌الارض
-جعل و استفاده از سند مجعول
-رابطه نامشروع
-ربا
-قمار
-جرایم علیه مأموران دولتی
-تغییر کاربری
-تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق
-بغی
-محاربه

 

جرایمی که برعلیه اشخاص اتفاق می‌افتد و رابطه مستقیم با شرایط و اوضاع و احوال شخص خواهد داشت که عبارت‌اند از:

“وکیل کیفری در چابهار”

-قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
-جرح عمد، شبه عمد و خطای محض
-نزاع دسته‌جمعی
-آدم‌ربایی
-توهین
-افترا
-تهدید
-نشر اکاذیب
-مزاحمت تلفنی
-هتک حرمت منزل و مسکن
-توقیف یا اخفای اشخاص
-سقط‌جنین
-نوزاد ربایی
-تصادفات رانندگی

 

جرایمی که علیه اموال رخ می‌دهد و امور مالی اشخاص را تحت تأثیر خواهد گذاشت عبارت‌اند از:

“وکیل کیفری در چابهار”

-کلاه‌برداری
-تحصیل مال از طریق نامشروع
-انتقال مال غیر
-معامله معارض
-سرقت
-خیانت در امانت
-سوءاستفاده از سفید امضا
-صدور چک پرداخت نشدنی
-تخریب

 

جرایم علیه خانواده که ارتباط با روابط بین زوجین و یا سایر افراد خانواده دارد از قبیل:

-ترک انفاق
-عدم ثبت نکاح
-سایر جرایم مرتبط با امور خانوادگی
جرایمی که مربوط به رایانه و محیط‌های مجازی و سایبری می‌گردد از قبیل:
-سرقت رایانه‌ای
-جعل رایانه‌ای
-دسترسی غیرمجاز به حامل‌های داده
-سایر جرایم مرتبط با فضای مجازی

 

رسیدگی به دعاوی کیفری

“وکیل کیفری در چابهار”

رسیدگی اولیه به دعاوی و شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صورت میپذیرد.

وفق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4:

به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری،

انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب

و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

لذا رسیدگی مقدماتی به کلیه جرایم پس از شکایت کیفری ،در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم میباشد ،

شایان ذکر است دادسراهای عمومی و انقلاب میتواند به صورت تخصصی در هر شهرستان تشکیل شده و به جرایم خاص و تخصصی رسیدگی نمایند.

در این راستا ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار میدارد :

به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی،

جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی و … زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.

در کنار دادسرای عمومی و انقلاب ،دادسرای نظامی در معیت دادگاه های نظامی و در حوزه مربوط به جرایم نظامی ،رسیدگی مینمایند.

متعاقب طرح پرونده در دادسرای محل وقوع جرم ،النهایه در پس رسیدگی،

و در صورت مجرم شناختن متهم ، پرونده با صدو قرار جلب به دادرسی و نهایتا کیفرخواست ،

به دادگاه کیفری جهت صدور حکم ارجاع خواهد شد.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه های جزایی به پنج دسته :

 

دادگاه های کیفری یک و دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم بندی شده اند.

که هر یک از این دادگاه ها به جرایم خاص مربوطه که در قانون به آنها تصرح شده رسیدگی مینمایند.

به جهت گستردگی مطالب از پرداختن به آنها خودداری میگردد.

همچنین میتوانید برای اطلاعات بیشتر مقاله تمایز پرونده های کیفری و حقوقی از دیدگاه قانون را مطالعه نمایید

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها