وکیل دیه

“مال معینی که برای مجازات افرادی که مرتکب جرمی به صورت عمدی و یا غیر عمدی شده اند، و همچنین پرداخت حق به افرادی که دچار صدمات بدنی و جانی گردیده اند معین شده است. میزان دیه مطابق با عرف و شرایط روز سنجیده می شود.” به عبارتی دیه تحت عنوان خون بها تعریف شده است. و در صورتی از سوی دادگاه انقلاب انتخاب می شود که یا جرم فرد به صورت غیر عمدی اتفاق افتاده باشد. و یا حتی اگر به صورت عمدی نیز اتفاق افتاده است، البته در قتل عمد، فقط زمانی که خانواده و اولیای دم مقتول به جای حکم قصاص درخواست دیه کرده باشند، مجرم باید حتما دیه را پرداخت کند دیه در قانون مجازات اسلامی اهمیت بسیاری دارد و در تقسیم بندی مجازات‌ها، در ردیف دوم قرار دارد.

شماره تماس و آدرس وکیل سرکار خانم فاطمه میر در تهران

قبول وکالت توسط وکیل متخصص و باتجربه

پیگیری وکیل تا مرحله پایانی

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با ۵  سال سابقه وکالت و دفاع از صدها پرونده کیفری ،حقوقی، تجاری، خانوادگی و ثبتی دیه و…آماده خدمت رسانی به عموم هموطنان عزیر در شهر مقدس مشهد می باشد. آمار جرم و جنایت در شهر مقدس مشهد در سال های اخیر افزایش داشته است، در برخی از موارد مجرم می تواند با پرداخت مبلغ دیه آزاد شود. پرونده و دعاوی دریافت دیه یک پروسه نسبتا سخت دارند. گروه وکلای دادورزان صلح و سازش در شهر مشهد و در خصوص پرونده های دیه پنج سال سابقه فعالیت دارد.

دیه چیست؟

در تعریفی که قانونگذار در کتاب قانون آورده است، دیه عبارت است از:

“مال معینی که برای مجازات افرادی که مرتکب جرمی به صورت عمدی و یا غیر عمدی شده اند، و همچنین پرداخت حق به افرادی که دچار صدمات بدنی و جانی گردیده اند معین شده است. میزان دیه مطابق با عرف و شرایط روز سنجیده می شود.” به عبارتی دیه تحت عنوان خون بها تعریف شده است. و در صورتی از سوی دادگاه انقلاب انتخاب می شود که یا جرم فرد به صورت غیر عمدی اتفاق افتاده باشد. و یا حتی اگر به صورت عمدی نیز اتفاق افتاده است، البته در قتل عمد، فقط زمانی که خانواده و اولیای دم مقتول به جای حکم قصاص درخواست دیه کرده باشند، مجرم باید حتما دیه را پرداخت کند دیه در قانون مجازات اسلامی اهمیت بسیاری دارد و در تقسیم بندی مجازات‌ها، در ردیف دوم قرار دارد.

ارش و تعیین دیه در پزشکی قانونی

در تعریفی که برای ارش در کتاب قانون آمده است ، اینگونه بیان شده که: ارش عبارت است از دیه ای که بر اساس نوع جرم و کیفیت جرم و همچنین تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و … مقدارش تعیین می گردد؛ تعیین این میزان مطابق با نظر کارشناس مربوطه انجام می شود. ولی در اکثر موارد تعیین خسارت وارد شده از طریق پزشکی قانونی صورت می گیرد.

پس به عبارتی تفاوت دیه و عرش بدین صورت است که:

برای دیه مقدار آن مشخص است و بستگی به نوع صدمه و میزان آن دارد. مانند دیه قطع دست یا دیه قطع پا، که هر کدام به میزان نصف دیه کامل هستند. ولی میزان ارش بستگی به تشخیص پزشک دارد. مانند پارگی رباط دست.

مراجع صالح برای رسیدگی به پرونده های دیه

هنگام شکایت و درخواست دیه کمک گرفتن از وکیل دیه می تواند موجب سهولت امر و سرعت رسیدگی به درخواست شود. معمولاً رسیدگی به پرونده های دیه در دادسرا یا همان دادگاه کیفری صورت می گیرد. در دادگاه کیفری نیازی به ارائه ی دادخواست و پرداخت هزینه به صورت جداگانه نیست؛ ولی اگر فردی به دلیل عدم آگاهی کافی و عدم مشاوره و کمک گرفتن از وکیل دیه در دادگاه حقوقی درخواست دیه نماید،موظف به تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه به صورت جداگانه برای رسیدگی به پرونده خواهد شد.

چه کسانی باید دیه پرداخت کنند؟

در قتل های عمد و شبه عمد خود مجرم مستلزم پرداخت دیه است، اما در خطای محض اقوام مرد خانواده باید دیه را پرداخت کنند.

نکته:

هرگاه مجرم اعتراف کند که قتل به صورت خطای محض صورت گرفته اما یکی از اقوام مرد خطای محض را تایید نکند، در این وضعیت خود مجرم مسئول پرداخت دیه است.

وکیل دیه در مشهد

انواع دیه

دیه قتل:

دیه قتل معادل یک دیه انسان کامل است در این نوع از دیه تفاوت دیه زن و مرد نیز در نظر گرفته می شود.

دیه اعضای بدن:

اگر عضوی که فقط یکی از آن در بدن وجود دارد از بین برود دیه کامل دارد. اگر دو عدد از عضو در بدن موجود باشد از بین بردن هر دو دیه کامل و یکی از آنها نصف دیه کامل را دارد.

دیه منافع اعضا:

اگر شخصی جنایتی را مرتکب شود و به موجب آن، شخص آسیب دیده حواس خود را از دست بدهد، دیه منافع اعضا به آسیب دیده تعلق میگیرد.

دیه جراحات:

در صورتی که فردی مرتکب جنایت شود و این جنایت موجب جراحت شخص آسیب دیده شود فرد مرتکب باید دیه جراحت بپردازد.

نکته: مقدار دیه جراحت را پزشکی قانونی تشخیص میدهد.

مهلت پرداخت دیه

_ مدت زمان پرداخت دیه جرایم عمدی یک سال قمری است.
_ مدت زمان پرداخت دیه جرائم شبه عمد دو سال قمری است و باید هر سال نصف آن را پرداخت کرد.
_مدت زمان پرداخت دیه خطای محض چه سال قمری است و باید هر سال یک سوم اش را پرداخت کرد.

وکیل دیه در مشهد

برای چه جرایمی دیه تعلق میگیرد؟

_ قتل، نقص عضو و جرح در صورتی که خطای محض باشد.
_ قتل ،نقض عضو و جرح در صورتی که خطای شبیه عمد باشد.
_ و برخی از جنایات عمدی که در آنها قصاص جایز نمی باشد.

حال سوالی  که پیش می آید این است که برای دریافت دیه چه مدارکی نیاز است تا وکیل دیه بتواند با اراءه آنها به دفتر قضایی در خواست دهد؟ با ما همراه باشید تا در ادامه به بیان این موضوع بپردازیم.

چه مدارکی برای اخذ دیه لازم است؟

مدارکی که وکیل دیه متخصص باید به دفاتر قضایی ارائه دهد:

 1. یک تصویر از دادنامه (اختیاری)
 2. یک تصویر از گزارش مرجع انتظامی (اختیاری)
 3. یک تصویر از نظر پزشک قانونی (اختیاری)
 4. همراه داشتن یک کارت عابر بانک برای پرداخت هزینه های دادرسی
 5. همراه داشتن کارت ملی برای احراز هویت

اگر هر کدام از این مدارک اختیاری وجود نداشته باشد، وکیل دیه می‌تواند موارد زیر را ارائه دهد:

 1. شهادت مطلعین و شهود
 2. درخواست استعلام
 3. انجام تحقیقات و معاینات محلی
 4. درخواست برای جلب نظر کارشناس مربوطه
 5. اتیان سوگند و شماره پرونده استنادی
 6. سایر دلایل و منضمات