وکیل قصاص در مشهد
گروه وکلای دادورزان صلح و سازش

وکیل قصاص در مشهد

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش در این مقاله به معرفی وکیل قصاص در مشهد برای تمامی شما عزیزان میپردازد

اما خوب است پیش از معرفی وکیل قصاص در مشهد به توضیحاتی کلی در رابطه با مفهوم قصاص بپردازیم.

تا شما عزیزان هرچه بیشتر با وظایف وکیل قصاص در مشهد چیست.

حال در ادامه وکیل قصاص در مشهد خود به توضیح مفهوم قصاص می پردازد.

وکیل قصاص در مشهد1

قصاص چیست؟

قصاص در لغت به معنای تلافی ، پیگیری کردن اثر چیزی و مجازات و…. آمده است.

اما در اصطلاح حقوقی منظور از قصاص جبران و تلافی جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده به طوری که اثر جنایت عیناً بر جانی اعمال می شود.

چنانچه جنایت صورت گرفته بر مجنی علیه منجر به قطع عضو گردد قصاص در نظر گرفته برای مجرم قصاص عضو،

و در صورتی که توسط مجرم قتل عمد رخ داده باشد قصاص در نظر گرفته برای وی توسط قانون گذار قصاص النفس نامیده می شود.

گفتیم قصاص یعنی پیگیری کردن اثر چیزی و مجازات،

اما سوالی که پیش می آید این است که چه جنایاتی قصاص در پی خواهند داشت؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که جنایات طبق قانون مجازات اسلامی به 3 دسته تقسیم بندی میشوند.

و تنها یکی از این دسته ها مجازات قصاص را در پی خواهد داشت.

اما اگر مبخواهید با انواع جنایات و جنایت منجر به قصاص آشنا شوید با ما همراه باشید.

طبق قانون مجازات اسلامی جنایات سه نوع هستند :

  1. جنایت عمدی 2. جنایت شبه عمدی 3. جنایت خطای محض
    و در صورتی که جنایت عمدی باشد شخص به قصاص محکوم میشود.

چه کسانی صاحب حق قصاص هستند ؟

در صورت رخ دادن جنایتی که حکم قصاص به دنبال داشته باشد چه کسانی میتوانند خواهان این حق باشند.

وکیل قصاص در مشهد در پاسخ به این سوال بیان میدارد که:

صاحبان حق قصاص ولی دم مقتول به جز زوج یا زوجه وی هستند.

به استناد ماده 345 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر برخی از اولیاء دم مقتول، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند،

و برخی طفل یا دیوانه باشند اولیاء دم کبیر می‌توانند مرتکب را قصاص کنند.

وکیل قصاص در مشهد
اما شاید برای شما نیز این سوال پیش بیاید که آیا قصاص به صورت حتمی اجرا میشود و یا اینکه میتوان رضایت گرفت؟

 صاحبان حق قصاص می توانند سه تصمیم نسبت به جانی اتخاذ کنند:

۱. قصاص ۲. گرفتن دیه ۳. عفو

اما مواردی وجود دارد که به وسیله آن می تواند حکم قصاص سقوط کند .

و وکیل قصاص در مشهد بهتر از هر شخص دیگری میتواند در جهت سقوط حکم قصاص و برقراری رضایت طرفین تلاش کند.

در ادامه به معرفی موارد سقوط قصاص پرداخته ایم:

موارد سقوط قصاص :

_ گذشت اولیای دم
_مطالبه دیه
_از بین رفتن محل قصاص
_وجود شک و شبهه

همانطور که بیان کردیم قصاص قابل عفو و گذشت است اما این عفو تنها توسط افراد خاصی صورت میگیرد.

که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم:

عفو قصاص توسط افراد زیر صورت می گیرد:

عفو توسط مجنی علیه :

عفو مجنی علیه مورد قبول و قصاص را ساقط می‌کند.

عفو توسط اولیای دم :

ولی دم می توانند به صورت معوض و غیر معوض ( مجانی) جانی را عفو کنند.

عفو توسط حاکم شرعی :

اگر مقتول ولی دم نداشته باشد یا در دسترس نباشند،

حاکم شرعی در حکم ولی اوست و می تواند قصاص یا عفو کند و اینکه بدون عوض نمی تواند عفو کند.

اما گاهی شرایطی به وجود می آید که حکم قصاص قابل اجرا نمی باشد که این موارد عبارتند از:

موانع قصاص :

1.اگر زنی که محکوم به قصاص است باردارباشد اجرای قصاص به تعویق می‌افتد. و اگر قبل یا بعد از جنایت باردار شده باشد با توجه به اینکه بارداری او مشروع یا غیر مشروع است بعد از زایمان و تا زمانی که زندگی بچه به او وابسته است نمی‌توان قصاص را اجرا کرد.

طبق ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی :

اگر زن حامله محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص پیش یا پس از وضع حمل بیم تلف یا آسیب برطفل باشد قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تاخیر می افتد.

۲) فرار قاتل و دسترسی نداشتن به او: هرگاه قاتل محکوم به قصاص فراری باشد تا زمانی که دسترسی به او ممکن نباشد اجرای قصاص با مانع مواجه است.

تفاوت قصاص با اعدام چیست ؟

۱.اعدام سالب حیات است اما قصاص هم می‌تواند سالب حیات باشد هم قاطع عضو .

۲. اجرای اعدام با درخواست مدعی العموم است اما اجرای قصاص با درخواست از اولیای دم است.

۳. منشا قصاص جرایم مستوجب قصاص اما منشأ اعدام جرایم مستوجب حد و تعزیر است.

۴. اعدام مجازاتی کلی و عمومی تر است.

نکاتی در رابطه با قصاص نفس

1-هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد،

و یا به هر علت قصاص نشود در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه ،

یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.

در اینن مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

 

2-هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است .

لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد.

و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود.

در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابهه  التفاوت دیه آنها لازم است.

 

3-اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هریک از مقتولان می توانند،به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

 

4-اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند،

قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد، قصاص میشود.

5-اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند،
وکیل قصاص در مشهد1

در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان،

دیه آنان از اموال قاتل پرداخت میشود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

 

6-اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد،

یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمیشود.

همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمیشود،

لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان میپردازند، تغلیظ میشود.

 

7-هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد  شد.

نکاتی در رابطه ب قصاص عضو

1-مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون،

قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.

 

2-جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.

 

3-زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد میکند، به قصاص محکوم میشود.

لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا میشود.

حکم مذکور در صورتی که مجنیٌ علیه، زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است.

ولی اگر مجنیٌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص میشود.

 

4-اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است .

و مجنیٌ علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

 

5-اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند.

مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده .

و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

 

6-هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد،

مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص میشود .

و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.

 

7-هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص میشود .

و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است.

و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در زمینه اعدام در پرونده های قتل میتوانید مقاله وکیل قتل در مشهد را مطالعه نمایید .

همچنین با توجه به این که جان افراد بسیار حائز اهمیت بوده،

و گاهی پیش می آید قاضی با صدور رای نادرست جان افراد را به خطر بیندازد ،

و در شرایطی منجر به اعدام فردی بی گناه شود .

پس با توجه به احتمال وقوع چنین شرایطی بهتر است ازیک وکیل قتل و یا وکیل قصاص در مشهد بهره برد .

زیرا وکیل در مشهد می تواند با تجربیات خود در این زمینه به بهترین شکل ممکن از حقوق موکل خود دفاع نماید.

علاوه بر این چنانچه درگیر پرونده های قصاص شدید،

به شما پیشنهاد میدهیم که به دلیل پیچیدگی های موجود در این پرونده ها ،

و برای جلوگیری از هرگونه زیان بهتر است با وکیل قصاص در مشهد مشورت نمایید.

مطمئن باشید که وکیل قصاص در مشهد بهتر از هرکسی میتواند ،

در جهت احقاق حق شما و پیش بردن پرونده تان به بهترین شکل تلاش کند.

از این رو گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با معرفی بهترین

وکیل قصاص در مشهد

خیال شما را در جهت پیش برد پرونده تان راحت خواهد کرد.

پس اگر میخواهید که همین حالا از وکیل قصاص در مشهد مشورت گیرید،

کافی است با شماره 09155446429 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
تماس 09192329787