حبس تعزیری چیست؟ تاثیر توبه در جرایم حدی و تعزیری

تأثیر توبه در جرایم حدی و تعزیری

حبس تعزیری چیست؟

حبس تعزیری چیست؟ در کشور ما هدف قانون‌گذار از تعیین قانون و مجازات این است که افراد جامعه را از ارتکاب به جرایم باز دارد و اگر به جرمی مرتکب شدند پس از مجازات اصلاح شوند و به آغوش جامعه بازگردند. اما عدالت این است که مجرمانی که از اعمال خود پشیمان و نادم‌اند به نسبت مجرمانی که بر افکار خود مصمم‌اند و از اعمال خود پشیمان نشدند کمتر مجازات شوند؛ حتی در صورت اطمینان از عدم بازگشت آن‌ها به جرم ممکن است قاضی توبه مرتکب در جرایم حدی و تعزیری را اثر داده و مجرم را مشمول عفو کند.

در سراسر دنیا و به تبعیت آن کشور ما، هدف از تعیین مجازات اصلاح مجرم است. این مجازات‌ها باید به گونه‌ای معین شوند که پس اعمال آن‌ها مجرم اصلاح شده و از جامعه طرد نشود. به همین دلیل تخفیف‌هایی برای مجرمین پشیمان و توبه‌کننده در نظر گرفته شده است.

اگر به مجازات‌های حدی و تعزیری برخوردید وکیل متخصص کیفری تهران را اخذ کنید تا به شما در گرفتن تخفیف برای مجازات کمک کند. در ادامه به تأثیر توبه در جرایم حدی و تعزیری خواهیم پرداخت.

حبس تعزیری چیست؟ توبه در قانون مجازات اسلامی

توبه در قانون مجازات اسلامی

حبس تعزیری چیست؟ میزان تأثیری که توبه در جرایم حدی و تعزیری می‌گذارد متفاوت است. در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی توبه را به تبعیت از منابع شرعی به یکی از قواعد حقوق جزای عمومی معین نمود. لازم به ذکر است که توبه فقط در جرائمی تأثیر دارد که حق‌الناس نباشد و فقط در جرایمی موجب سقوط مجازات می‌شود که جنبه حق الهی داشته باشند مانند محاربه، لواط، زنا و غیره

توبه در قانون مجازات اسلامی ایران در رابطه با میزان تأثیر آن در جرایم حدی و تعزیری به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه تعیین شده است. در تبصره یک بند ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی آمده که در خصوص تأثیر توبه و سقوط مجازات استثنائی وجود دارد و این است که برای کسانی که برای بیش از یک بار جرمی را مرتکب می‌شوند اثر توبه در دادرسی هیچ محسوب می‌شود.

تأثیر توبه در جرایم تعزیری

حبس تعزیری چیست؟ برای اینکه ببینیم اثر توبه در جرایم تعزیری چیست؟ ابتدا باید بدانیم جرایم تعزیری به جرایمی می‌گویند و شامل چه مواردی می‌شوند. جرایم تعزیری آن دسته از جرایم هستند که مجازاتشان شامل عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. مجازات‌های تعزیری شامل ۸ درجه هستند:

  • مجازات تعزیری درجه یک شامل مجازات حبس بیشتر از ۲۵ سال الی ۳۰ سال است و جزای نقدی آن شامل بیشتر از یک میلیارد ریال می‌شود.
  • مجازات تعزیری درجه دو شامل مجازات حبس بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ سال و جزای نقدی بیشتر از ۵۵۰ زیال تا یک میلیارد ریال است.
  • مجازات تعزیری درجه سه شامل مجازات حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال می‌شود.
  • مجازات تعزیری درجه چهار شامل حبس بین ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال است.
  • مجازات تعزیری درجه ۵، حبس بین ۲ تا ۵ سال، جزای نقدی از ۸۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال به همراه دارد.
  • مجازات تعزیری درجه ۶ موارد حبس از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از نوع تعزیری به تعداد ۳۱ الی ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق احتماعی بیشتر از ۶ ماه الی ۵ سال است.
  • مجازات تعزیری درجه هفت شامل از ۹۱ روز تا ۶ ماه، جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه و محروم شدن از حقوق اجتماعی به مدت ۶ ماه می‌شود.
  • مجازات تعزیری درجه۸ شامل حبس تا ۳ ماه، جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ ضربه است.

اکنون که با درجات مجازات جرایم تعزیری آشنا شدیم بهتر است در مواجه با این مجازات‌ها با مشاور حقوقی انلاین مشورت کنید تا در رسیدگی پرونده به شما کمک کند. باید بدانید که قانون‌گذار هنگام تعیین تأثیر توبه در جرایم حدی و تعزیری، اثر توبه در جرایم تعزیری را برای درجات ۶، ۷، ۸ جدا در نظر گرفته است

و اگر مرتکب جرایم درجه ۶، ۷ و ۸ تعزیری توبه کند و اصلاح شدن وی برای قاضی احراز شود، جاری شدن مجازات متوقف شده و ساقط می‌گردد. در مورد درجات ۱ تا ۵ جرایم تعزیری، قاضی می‌تواند مقرراتی که برای تخفیف در مجازات مجرم آمده است را اعمال کند. طبق مقررات دیه، قصاص، حد قذف و محاربه پس از دستگیری مجرم با توبه، مشمول تخفیف و بخشش نمی‌شود.

توبه در جرایم حدی

توبه در جرایم حدی

حبس تعزیری چیست؟ مجازات حدی آن دسته از مجازات‌هایی هستند که به علت سختی و دشواری که دارند باعث می‌شوند افراد از انجام اعمال مغایر با عرف منع و محدود گردند که این مسأله به گونه‌ای مانع از ایجاد جرم می‌شود. انواع مجازات‌های حدی شامل اعدام، شلاق، تبعید، قطع کردن انگشتان دست و پا و غیره است.

قانون‌گذار برای تأثیر توبه در جرایم حدی و تغزیری در رابطه با جرایم حدی به جز قذف و محاربه که بعد از دستگیری تأثیر توبه مجرم در جرایم آن هیچ است، مقرر کرده که هرگاه قبل از اینکه جرم اثبات شود متهم توبه کند و برای قاضی ندامت وی محرز شود حد برای وی ساقط می‌شود.

همچنین اگر جرایم به غیر از قذف ثابت شده باشد و پس از اثبات، مجرم توبه کند دادگاه می‌تواند بخش برای مجرم را از طریق رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری طلب کند. در مورد ادعای توبه توسط مجرم ابتدا باید پشیمانی مجرم برای قاضی کاملاً محرز شود و فقط ادعای توبه مرتکب در جرایم حدی و تعزیری کافی نیست.

اگر بعد اعمال تخفیف و مقررات توبه برای وی مشخص شود که توبه ظاهری انجام داده و توبه واقعی در کار نبوده است، سقوط مجازات و بخششی که لحاظ شده باطل شده و تمامی مجازات به طور کامل برای وی اجرا خواهد شد. لازم به ذکر است که اگر مجازات از نوع تعزیری باشد به حداکثر مجازات درجه مربوطه محکوم خواهد شد.

تأثیر توبه قبل و بعد از صدور رأی قطعی

تأثیر توبه در جرایم حدی و تعزیری قبل از صادر شدن رأی قطعی و قبل از اثبات جرم برای توبه در قانون مجازات اسلامی طبق ماده ۱۱۵ و ۱۱۸ ، اگر متهم قبل از قطعی شدن حکم توبه کند و ندامت او برای دادگاه محرز شود در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ مجازات ساقط شده و در سایر درجات، مجازات با تخفیف اعمال می‌شود.

اما اگر بعد از صدور حکم قطعی مجرم توبه کند طبق ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی متهم باید تا قبل از قطعیت قطعیت حکم ادله با اتخاذ ملاک درخواست عفو مجرم از رئیس قوه قضاییه داشته باشد و در صورت تأیید از طرف رئیس قوه قضاییه تخفیف در جرائم اعمال می‌شود.

کلام آخر

حبس تعزیری چیست؟ به طو کلی اعمال مقررات توبه و تأثیر توبه در جرایم حدی و تعزیری متفاوت است. در ایران توبه به جز در موارد دیه، حد قذف، قصاص، تعزیر‌های منصوص شرعی، محاربه در شرایط خاص در بقیه جرائم تأثیر دارد و باعث ساقط شدن مجازات و یا اعمال تخفیف در آن می‌شود.

البته شرط اعمال تأثیر توبه این است که ادعا توبه برای قاضی ثابت شود. در صورت برخورد به چنین شرایطی بهتر است با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید تا شمارا در مورد تأثیر توبه مجرم در جرایم آن راهنمایی کند.

سؤالات متداول

اثر توبه در دادرسی بر دیه، قصاص، حد قذف چیست؟

توبه بر این موارد بی تأثیر است چونکه موارد نام برده شده از جرائم مربوط به حق الناس هستند و در جرایم حق الناسی توبه بی تأثیر است.

تأثیر توبه در جرم زنا و لواط چیست؟

توبه در این جرائم باعث سقوط مجازات نمی‌شود اما می‌تواند به حبس و شلاق درجه ۶ تبدیل شود. و تخفیف داشته باشد.

تأثیر توبه در جرایم حدی و تعزیری در چه مواردی وجود ندارد؟

تعزیرات منصوص شرعی، حد و قذف، محاربه در موارد خاص، دیه و قصاص

مشاوره

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مشاوره
تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده