0919-2329787

تماس بگیرید

همه چیز در مورد اعاده دادرسی کیفری و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

 اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری چیست و ماده 477 آیین دادرسی کیفری مربوط به چیست؟
Resumption of criminal proceedings

اعاده دادرسی کیفری منطبق بر قوانین آیین دادرسی کیفری به معنی درخواست رسیدگی دوباره به حکم قطعی دادگاه از طریق بازگشت حکم قبلی است. به عبارتی می‌توان گفت در دعاوی حقوقی و کیفری به عنوان شکایت از حکم قطعی دادگاه ذی‌ربط می‌باشد. در شرایطی که پرونده شما به عنوان یک پرونده کیفری تحت دادرسی قانونی در دادگاه‌ها و دادگستری‌های کشور است، دادگاه رایی قطعی صادر می‌کند. و با وجود شرایطی خاص امکان اعتراض به رای صادر شده از سوی دادگاه وجود دارد. باید بدانید که به این اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد، اعاده دادرسی کیفری گفته می‌شود.

البته اعاده دادرسی کیفری برای پرونده‌های کیفری و حقوقی انجام می‌گیرد. در صورتی که حکم قطعی صادر شده از سوی قاضی پرونده جزو موارد حصری باشد امکان اعاده دادرسی بر روی آن، یا امکان درخواست بررسی مجدد و بازگشت حکم وجود دارد. در دعاوی و پرونده‌های کیفری،  هنگامی که جرم ثابت شده برای شخصی بیشتر از آنچه باید مجازات دریافت کرده باشد، یا مدارک وشواهدی که با استناد بر آن‌ها حکم دادگاه صادر شده جعلی و دروغ باشند، می‌توان گفت امکان اعاده دادرسی کیفری برای آن دعوی وجود دارد.

در برخی موارد ممکن است در دادگاه‌های مختلف و به نظر قضات مختلف یک جرم مشمول مجازات‌های مختلفی باشد؛ در اینصورت نیز می‌توان گفت امکان بازگشت حکم و درخواست بررسی مجدد وجود دارد. یکی از موارد قانون آیین دادرسی کیفری ماده 477 است که به موجب آن در صورتی که رئیس قوه قضاییه، حکم قطعی صادر شده از سوی مرجع قانونی‌ را باطل بداند آنگاه امکان اعاده دادرسی کیفری برای آن حکم در مراجع ذی‌ربط وجود دارد. در این مقاله که توسط وکیل کیفری آورده شده است، به بررسی این ماده قانونی و تاثیر آن در  پرونده‌های حقوقی و کیفری می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

مهلت اعاده دادرسی کیفری

می‌دانید که یکی از وظایف قانون‌گذاران مشخص کردن نحوه اعتراض به حکم قطعی دادگاه‌ها و زمان لازم برای این کار است. از این رو می‌توان گفت در روند دادرسی پرونده‌های کیفری در صورتی که یکی از طرفین از نتیجه و حکم قطعی دادگاه راضی نباشد، می‌تواند مطابق قانون برای اعتراض به آن حکم اقدام کند. البته برای این عمل نیازی به اقدام در مدت زمان خاصی نیست و هر یک از افراد در صلاحیت مطرح کردن دادخواست اعاده دادرسی کیفری، در هر زمانی چه قبل از اجرای حکم و چه بعد از آن اقدام به اعتراض کنند؛ دادگاه موظف به پیگیری و رسیدگی است.

یکی از بهترین شیوه‌های اعتراض به حکم قطعی دادگاه، اعاده دادرسی کیفری در دعاوی حقوقی و کیفری می‌باشد. در یک پرونده حقوقی یا کیفری افراد و شخصیت‌هایی همچون متهم یا فردی که حکم محکومیت او صادر شده است به عنوان محکوم علیه، همسر و وارثین قانونی و وکیل چنین فردی ، دادستان کل کشور و مجری قانون توانایی اعاده دادرسی کیفری را دارند. در صورت اطلاعات بیشتر می‌توانید از وکیل پایه یک دادگستری درخواست مشاوره حقوقی داشته باشید.

مرجع قانونی اعاده دادرسی کیفری کدام است؟

مرجع قانونی دارای صلاحیت برای بررسی اعاده دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور است. به عبارت دیگر تمامی درخواست‌ها یا شکایات افراد از احکام قطعی دادگاه برای دیوان عالی کشور ارسال شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. دیوان عالی کشور موظف است درخواست اعاده دادرسی افرادی که در صلاحیت آن هستند مانند محکوم علیه یا نمایندگان قانونی او را به بررسی بگذارد. و این بررسی حتی در صورت اجرا شدن حکم قبلی دادگاه نیز امکان پذیر است. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور پذیرفته شود، پرونده برای بررسی دوباره به دادگاهی هم تراز با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اولیه، ارسال می‌گردد. که بهتر است در این زمینه از وکیل دیوان عالی کشور مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

اعاده دادرسی کیفری به منظور شکایت از حکم قطعی صادر شده از سوی دادگاه برای دعاوی حقوقی و کیفری است. در چنین شرایطی افراد محکوم، نمایندگان حقوقی آن‌ها مانند وکیل یا همسر یا وارثین آن‌ها و دادستان می‌تواند اقدام به درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور کنند. و در صورت قابل قبول بودن، پرونده به بررسی دوباره در دادگاه هم تراز با دادگاه اولیه گذاشته شود. اما ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به این نکته اشاره می‌کند که حکم قطعی صادر شده از سوی مراجع قانونی کشور در صورت تشخیص باطل بودن یا غیر شرعی بودن از سوی رئیس قوه قضاییه قابل رسیدگی مجدد است. و باید بر روی آن حکم اعاده دادرسی کیفری گذاشته شود.

اما اعتراض به حکم قطعی دادگاه با استفاده از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان آخرین روش برای درخواست اعاده دادرسی کیفری شناخته می‌شود. مطابق با این ماده در صورتی که حکم صادر شده از سوی مراجع قانونی توسط رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و باطل یا خلاف شرع خوانده شود آنگاه باید برای این امر به دیوان عالی کشور و برای بررسی مجدد به دادگاهی هم تراز با دادگاه اولیه ارسال شود. مراجع قانون مدنظر رئیس قوه قضاییه شامل دادگاه‌ها یا دادگستری‌های در صلاحیت دادرسی قانونی پرونده‌های کیفری و حقوقی هستند.

ارتباط با وکیل ماده 477 در گروه وکلای دیوان

وکیل ماده 477 در گروه وکلای دیوان، فردی است که به نیابت یا نمایندگی حقوقی موکلین خود به عنوان محکوم علیه یک پرونده حقوقی یا کیفری اقدام به درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور می‌کند. چنین فردی با استفاده از ماده 477 آیین دادرسی کیفری در پی شکایت و به بررسی مجدد گذاشتن حکم قطعی دادگاه اولیه هست. در این صورت اگر درخواست این وکیل مورد قبول واقع شود، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود. و در صورت پذیرفته شدن توسط دیوان، برای دادگاهی هم تراز با دادگاه اولیه جهت بررسی و صدور حکم دوباره ارسال می‌شود.

وکیل ماده 477 در گروه وکلای دیوان، مسئولیت دفاع دوباره از پرونده و حقوق موکلین خود به عنوان محکوم علیه یا متهمان پرونده را دارد. چنین وکیلی می‌تواند به عنوان مشاور حقوقی افراد عمل کرده و تمامی روند قانونی کار را برای آن‌ها شرح دهد،. همچنین به عنوان نماینده حقوقی در کنار آن‌ها بوده و با تکیه بر علم و دانش خود به دفاع از حقوق ضایع شده موکلینش بپردازد. برای دریافت مشاوره از چنین وکلایی می‌توانید از طریق شماره 09192329787 با گروه وکلای دادورزان صلح و سازش در ارتباط باشید.

اطلاعاتی در مورد ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری
Article 474 of the Criminal Procedure Law

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

بر طبق ماده 474 آیین دادرسی، شرایط بررسی و پذیرش درخواست ارسال شده به دیوان عالی کشور به صورت محدود بیان شده و به شرح زیر است:

  1. در شرایطی که متهم به اتهام قتل محکوم شود ولی بعد از مدتی مشخص شود که مقتول زنده است، در این صورت حکم اعدام صادر شده برای متهم به اجرا در نمی‌آید. و درخواست اعاده دادرسی کیفری مورد پذیرش دیوان عالی کشور واقع می‌شود، همچنین پرونده برای بررسی و صدور حکم جدید به دادگاه هم تراز با دادگاه کیفری قبلی فرستاده می‌شود.
  2. اگر برای جرمی چند نفر به صورت همزمان متهم شوند ولی شرایط ارتکاب به آن جرم منطبق با قانون کیفری کشور، به گونه‌ای باشد که محکومیت بیشتر از یک متهم برای آن امکان‌پذیر نیست، در این صورت درخواست اعاده دادرسی مجاز است.
  3. هنگامی که دو متهم انتسابی یک جرم، در دو دادگاه مختلف مورد محاکمه قرار می‌گیرند و حکم نهایی دادگاه برای هرکدام از آن‌ها متفاوت و همچنین در تعارض است، به گونه‌ای که این تعارض باعث اثبات بی‌گناهی یکی از آن دو می‌شود؛ اعاده دادرسی  امکان‌پذیر است.

در نهایت در صورتی که یکی از موارد بالا در پرونده صدق کند، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کیفری را مورد پذیرش قرا می‌دهد. همچنین پرونده را برای بررسی مجدد و صدور حکم جدید به دادگاه هم تراز با دادگاه قبلی ارسال می‌کند.

 سخن پایانی

در این مقاله که توسط وکیل در تهران پرداخته شد، به بررسی اعاده دادرسی کیفری به عنوان یکی از بهترین شکایات از حکم قطعی دادگاه و روشی برای به دوباره بررسی گذاشتن پرونده‌های کیفری یا حقوقی پرداختیم. بهتر است بدانید برخی از پرونده‌های کیفری و حقوقی مبنی بر شرایطی که قانون‌گذاران تعیین کرده‌اند و در هر زمانی قابلیت دریافت درخواست اعاده دادرسی را دارند. یک وکیل متخصص ماده477 در گروه وکلای دیوان، می‌تواند مطابق با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به موکلین خود برای مطرح کردن دادخواست کمک کند.

کارشناسان گروه دادورزان آماده پاسخ گویی به شما هستند

0919-2329787
جهت مشاوره تخصصی تماس بگیرید...
0919-2329787

آخرین مقالات سایت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا