وکیا اخذ تابعیت ایرانی در مشهد

وکیل اخذ تابعیت ایرانی در مشهد

ممکن است شما سال هاست که در ایران زندگی میکنید و در ایران تحصیل کرده اید،

و دارای پاسپورت ایرانی می باشید اما هموز نتوانسته اید تابعیت ایران را کسب کنید

و یا اینکه به تازگی به ایران مهاجرت کرده و به دنبال اخذ تابعیت ایرانی برای خود و خانواده تان می باشید.

همچنین ممکن است مدرک قانونی اقامت داشته باشید اما هنوز  موفق به اخذ تابعیت نشده باشید.

و یا اینکه مادرتان ایرانی بوده و پدری با ملیت متفاوت داشته اید و تا به الان نتوانسته اید برای تابعیت ایرانی اقدام کنید

در چنین شرایطی وکیل اخذ تابعیت در ایرانی در مشهد از گروه وکلای دادورزان صلح و سازش ،

در کنار شماست تا شما عزیزان را در جهت اخذ تابعیت ایرانی یاری رساند.

اما وکیل اخذ تابعیت ایران در مشهد مقاله زیر را برای شما عزیزان تهیه کرده است ،

تا به تمامی سوال های احتمالی شما عزیزان پاسخ داده شود

تابعیت ایران چیست؟

تابعیت به طور کلی رابطه ای است سیاسی، حقوقی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می کند.

این ارتباط میان اشخاص و دولت، در حوزه حقوق کشورمان، در مواد ۹۷۶ الی ۹۹۱ قانون مدنی بررسی شده است.

تابعیت داشتن یعنی:

هر فرد در سرزمینی که زندگی می کند تحت حاکمیت آن دولت است

“وکیل اخذ تابعیت ایرانی در مشهد” و دولت مذکورموظف است از وی حمایت نماید،

و ازکلیه ی حقوق و مزایای ان کشور بهره مند می گردد .

با این حال در صدر ماده 976 قانون مدنی قانون گذار بدون تعریف واژه  تابعیت

اشخاص ذیل را تبعه ایران دانسته است:

1- کلیه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنان مسلم باشد،

تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنان مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

2- کسانی که پدر آنان ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا خارج از ایران متولد شده باشند.
3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غی معلوم باشند.
4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده، به وجود آمده اند.
5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده

و بلافاصله پس از رسیدم به 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند

در غیر این صورت، قبول شدن آنان به تابعیت ایران مقرر است.

6- هر زن تبعه خارجه که تابعیت ایران را تحصیل کرده است.
7- هر تبعه خارجه که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

 

شرایط لازم برای اثبات تابعیت ایرانی

“وکیل اخذ تابعیت ایرانی در مشهد”
الف. اسنادی که به طور مستقیم به تابعیت مربوط هستند و اصطلاحاً سند تابعیت خوانده می شوند،

برای کسانی که تابعیت ایران را تحصیل می کنند صادر می شود (ماده ۳ نظام نامه قانون تابعیت).

حال بر اساس این سند از سوی اداره ثبت احوال برای دارنده سند اوراق سجلی و شناسنامه صادر می شود ،

که این اسناد اسنادی هستند که توسط وزارت امور خارجه یا با تأیید وزارت از سوی ثبت احوال تنظیم می گردند.

ب. مورد بعدی اسنادی هستند که بدون مداخله وزارت امور خارجه توسط ثبت احوال تنظیم می شوند.

برگ تولد، شناسنامه و کارت شناسایی از این قبیل اسناد هستند که دلیل اصلی ایرانی شخص تلقی می شوند.

این اسناد (برگ ولادت، مرگ، شناسنامه) اسناد رسمی هستند (ماده ۸ قانون ثبت احوال) .

و تا زمانی که توسط رای دادگاه و یا تصمیم هیات حل اختلاف تصحیح یا ابطال نشده اند، به قوت خود باقی می مانند.

مراحل اثبات تابعیت ایرانی برای اتباع (فرزندان) مادر ایرانی

“وکیل اخذ تابعیت ایرانی در مشهد”

مراحل اثبات تابعیت ایرانی برای فرزندان مادر ایرانی ( و پدر خارجی) را به ۲ دسته تقسیم می کنم:

  • اثبات تابعیت ایرانی برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال مادر ایرانی

مادران ایرانی برای اثبات تابعیت ایرانی فرزندان زیر ۱۸ سال خود ابتدا باید برای صدور شناسنامه ایرانی اقدام کنند

، که برای این کار ابتدا باید در سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ،

به نشانی bafia.ir ثبت نام به عمل آورند.

در گام دوم باید در این سامانه درخواست تشکیل پرونده تابعیت برای صدور شناسنامه فرزند مادر ایرانی داده شود ،

و فرم اطلاعات هویتی مادر که از سوی فرزندش تقاضای صدور شناسنامه و تابعیت ایرانی می کند، پر شود.

  • اثبات تابعیت ایرانی برای فرزندان بیشتر از ۱۸ سال مادر ایرانی

اگر قبل از ۱۸ سالگی، مادر ایرانی برای فرزندش درخواست تابعیت ایرانی را داده باشد،

بعد از ۱۸ سالگی شخص می تواند خودش ادامه پرونده را پیگیری کند؛

حال اگر تا قبل از ۱۸ سالگی هیچ اقدامی جهت درخواست تابعیت توسط مادر ایرانی انجام نشده باشد،

فرزندِ مادر ایرانی بعد از ۱۸ سالگی می تواند خود برای درخواست تابعیت ایرانی اقدام کند.

در شرایطی که فرزندی مادر ایرانی و پدر خارجی دارد و به سن قانونی (بالای ۱۸ سال) رسیده است و تمایل دارد تابعیت ایرانی را کسب کند،

حتی حضور نداشتن او در ایران نیز مانع درخواست کسب تابعیت وی نخواهد بود.

این فرزند می تواند با مراجعه به نمایندگی سیاسی و کنسولی ایران در محل سکونت مادر ایرانی،

درخواست اعطای تابعیت ایرانی را بدهد و پرونده را تشکیل و به جریان بیاندازد.

مواد قانونی در رابطه با تبعیت ایرانی:

“وکیل اخذ تابعیت ایرانی”

ماده ۹۷۶
اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:

۱– کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد.

تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
۲– کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛
۳– کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛
۴– کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛
5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده،

و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند .

والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
۶ هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
7- هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

 

ماده ۹۷۷:

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند،

باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه‌ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند،

باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه‌ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که،

آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ۹۷۸:

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته ،

و رجوع آن‌ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۹۷۹:
اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

۱– به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
۲– پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
۳ فراری از خدمت نظامی نباشند؛
۴ در هیچ مملکتی به جنحه‌ی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره‌ی دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

ماده ۹۸۰:

کسانی که به امور عام‌المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند،

و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند ،

و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند،

و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند،

در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند،

بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

ماده ۹۸۱: حذف شده است.
ماده ۹۸۲:

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه‌ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند،

لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
۱– ریاست جمهوری و معاونین او
۲– عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴– عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی
7- قضاوت
۸– عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
۹ تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده ۹۸۳:
درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:

۱– سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛
۲ تصدیقنامه‌ی نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.

ماده ۹۸۴:

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه‌ی دولت ایران شناخته می‌شوند،

ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند ،

اظهاریه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند.

لیکن به اظهاریه‌ی اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.

ماده ۹۸۵:
تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.

من یک بلاک متنی هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ماده ۹۸۶:

زن غیرایرانی که در نتیجه‌ی ازدواج، ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید.

مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد ،

نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند.

و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه‌ی خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت.

مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد.

و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بودهیا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد ،

باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند .

والا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آن‌ها داده خواهد شد.

ماده ۹۸۷:

زن ایرانی که با تبعه‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند ،

مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود .

ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه‌ی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،

تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد،
در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد ،
به شرط تقدیم تقاضانامه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲:
زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه‌ی خارجی گردد ندارند.
تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۹۸۸: اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

۱– به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛

۲– هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

۳ قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند ،

و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه‌ی تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند ،

مگر این که اجازه‌ی هیأت وزرا شامل آن‌ها هم باشد؛

۴– خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف:
کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترکت ابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند ،
علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره‌ی آنان مقرر است،
باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند.
چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود ،
و تمدید مهلت مقرره‌ی فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.
تبصره ب:
هیأت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند،
و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد.
فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

 

ماده ۹۸۹:

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد،

تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ی ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ی اموال غیرمنقوله‌ی او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده،

و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد.

و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره:
هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد.
به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ی ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
ماده ۹۹۰:

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند،

به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن‌ها را صلاح نداند.

ماده ۹۹۱:

تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند،

به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

 

همچنین میتوانید مقاله وکیل اخذ شناسنامه ایرانی برای اتباع خارجی در مشهد را مطالعه نمایید

بهترین وکیل اخذ تابعیت ایرانی در مشهد

در کنار شما خواهد بود

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

گروه وکلای دادورزان صلح وسازش

آدرس دفاتر

دفتر مشهد: قرنی 32 مجتمع خاتم واحد1

تلفن همراه: 09155446429

خط ثابت دفتر: 05146224091

جستوجوی سریع

اخرین مقالات

خدمات ما

درباره ما

 برای طرح و اقامه شکایت یا تنظیم دادخواست به یک مشاور حقوقی متخصص نیاز است تا این کار ها به بهترین شکل ممکن انجام شود. مشاور های گروه وکلای دادورزان صلح و سازش بسیار با تجربه و با دانش هستند و می توانند راه کار های قانونی را به شما نشان دهند. همچنین گروه وکلای دادورزان صلح و سازش وکلا خبره و متخصصی دارد که آماده قبول وکالت شما عزیزان هستند.

گروه وکلای دادورزان صلح وسازش

آدرس دفاتر

دفتر مشهد: قرنی 32 مجتمع خاتم واحد1

تلفن همراه: 09155446429

خط ثابت دفتر: 05146224091

خدمات ما

درباره ما

تخصص ما حل پرونده های حقوقی شماست

برای طرح و اقامه شکایت یا تنظیم دادخواست به یک مشاور حقوقی متخصص نیاز است تا این کار ها به بهترین شکل ممکن انجام شود. مشاور های گروه وکلای دادورزان صلح و سازش بسیار با تجربه و با دانش هستند و می توانند راه کار های قانونی را به شما نشان دهند. همچنین گروه وکلای دادورزان صلح و سازش وکلا خبره و متخصصی دارد که آماده قبول وکالت شما عزیزان هستند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x