وکیل وصول مطالبات

وصول مطالبات چیست؟ وصول مطالبات در زبان حقوقی یعنی گرفتن دیون مالی دائن، از مدیون را گویند. گستره مطالبات در عصر حاضر بسیار زیاد است. مطالبات اعم از دست نوشته، فاکتور، سند، چک و غیره که باید توسط فرد متخصص یعنی وکیل از لحاظ قانونی و اجرایی و اسناد تجاری یا عادی بودن آن بررسی شود. در ظاهر وصول مطالبات مالی کاری آسان نشان می دهد، و فرد مالباخته احساس می کند که می تواند بدهی خود را بدون داشتن علم و فن مشورت با فرد متخصص به راحتی می تواند دیون خود را دریافت کند، در حالی که به دلیل عدم اطلاعات از قوانین و روند قضایی ممکن است فرصت احقاق حق خود را برای همیشه از دست بدهد. پس در زمینه وصول مطالبات حتما از وکیل با تخصص، تجربه و اهل فن در این زمینه نیاز است.

 وکیل وصول مطالباتدر مطالبات چند نوع سند وجود دارد؟

به طور کلی در مطالبات دو نوع سند وجود دارد.

سند عادی و سند رسمی که این سند رسمی تعهد می تواند براساس سند عادی یا سند رسمی انجام گیرد.

سند عادی سندی است که بر روی برگه بدون دخالت مامور رسمی یا بدون تنظیم در دفترخانه امضا می شود.

سند رسمی سندی است که برعکس سند عادی می باشد یعنی نزد ماموران رسمی یا در دفترخانه ی ثبت اسناد رسمی تنظیم می گردد.  همان طور که مشخص است سند رسمی در اثبات دعاوی نسبت به سند عادی از اعتبار بیشتری برخوردار است.

 وکیل وصول مطالبات

تفاوت و مزایای اسناد تجارتی نسبت اسناد عادی

با توجه به مطلب بالا با سند رسمی و عادی آشنا شدید، باید به آن اضافه کرد که این دو سند شامل سند تجاری و غیرتجاری یا عادی می باشند. و مهم ترین اسناد تجاری چک و سفته هستند که در امور غیرتجاری هم استفاده می شوند.

درخواست مشاوره_ اسناد تجارتی به  تنهایی بیان کننده ی طلب شخص می باشد.

_ تمام کسانی که سند تجاری را امضا نموده اند، اعم از صادر کننده، قبول کننده یا ظهرنویس یا ضامن برای پرداخت مبلغ سند موجود مسئولیت تضامنی دارند، پس هر شخص یا اشخاصی که بر روی سفته، چک، برات امضایی کرده باشد مسئولیت او تضامنی است.

_ در مورد دعاوی مربوط به سند تجاری امکان رسیدگی سریع وجود دارد.

_ در مطالبه وجوه اسناد تجاری شخص به محض اینکه  دادخواست خود را رائه داده می تواند تقاضای تامین از دادگاه کند.

 وکیل وصول مطالبات

انواع مختلف اسناد تجاری

سفته، برات، چک، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام بارنامه، سند در وجه حامل، قبض انبان، اسناد اعتباری. باید توجه داشت که سفته و چک از معروف ترین اسناد تجاری به شمار می روند زیرا اگر افراد غیر تجاری از آن استفاده کنند، تابع قانون تجارت قرار می گیرند.

 وکیل وصول مطالبات

ویژگی های مشترک سفته و برات و چک

سفته، برات، چک قابل ظهرنویسی می باشند، ارزش آن ها به پول جاری روی آن نوشته شده است، و در زمان کوتاهی قابل پرداختند، و کسی که نسبت به برات، سفته و چک تعهد کرده نمی تواند در برابر دارنده آن به ایراداتی استناد کند؛ زیرا تعهد براتی از تعهد حاصل از معامله اصلی مستقل است، بر فرض مثال در معامله خرید خانه، خریدار به دلیل اختلافی که با فروشنده پیدا کرده، نمی تواند از پرداخت وجه چک یا سفته خودداری کند، چون این اسناد نقش پول را دارند. اما باید توجه داشت که پرداخت بدهی با ارائه اسنادی من جمله برات و سفته و چک به منزله ی پرداخت وجه نیست تا زمانی که متعهد وجه موجود در این اسناد را به صورت پول یا واریز به حساب دائن انجام دهد.

 وکیل وصول مطالبات

درخوااست مشاورهراهکارهای وصول مطالبات

 طرق وصول مطالبات چک به چه صورت است:

مطالبه ی وجه چک از طریق شکایت حقوقی

در زمانی که چک وصول نشود، شخص باید از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرد که با این گواهی عدم‌ پرداخت می تواند دادخواست حقوقی مطرح کند. براساس قانون چک مبلغ موجود در چک را می توان از هر یک از افرادی که چک را ضمانت کرده اند  دریافت  نمود، این مسئولیتر پرداخت با امضا  کننده ی چک، ظهرنویس  و ضامن  است. باید توجه کنید که برای وصول چک از صادرکننده نیاز به مهلت نیست، هرزمان که شخص بخواهد می تواند اقدام کند اما درمورد ظهرنویس وضامن در  قانون مهلت تعیین شده است. مطالبات چک را می توان از طریق احرای ثبت اسناد و املاک، دادخواست حقوقی و شکایت کیفری صورت می گیرد که توسط وکیل کیفری می توان آن را پیگیری کرد.

 وکیل وصول مطالبات

 طریقه ی مراجعه به ضامن و ظهرنویس چک

ابتدا باید ۱۵ روز از تاریخ صدور چک در مهلت قانونی گواهی عدم پرداخت بگیرید، از لحظه دریافت گواهی عدم پرداخت تا یک سال زمان دارید برای طرح دادخواست حقوقی. مرجع صالح به رسیدگی شکایت حقوقی، دادگاه عمومی حقوقی محل بانکی که گواهی عدم پرداخت دریافت کردید صالح به رسیدگی میباشد.

 مطالبه ی وجه چک از طریق شکایت کیفری

با  اصل چک و گواهی عدم  پرداخت در دادگاه کیفری شکایت  که در دادسرا  رسیدگی می شود.

در شکایت کیفری فقط می توانید علیه صادرکننده چک طرح دعوا کنید. البته مواردی است که دارنده چک نمی تواند علیه صادرکننده ی چک طرح دعوا کند، این موارد اعم از:

-ثابت شود صادرکننده چک ، چک را سفید امضا داده است.

-در متن چک، پرداخت مبلغ براساس شرط باشد.

-چک برای ضمانت داده شده باشد.

-چک بدون داشتن تاریخ صادر شود.

-تاریخ واقعی صدور چک زودتر از تاریخ متن چک باشد.

درخواست مشاوره وکالتباید توجه داشت که برای طرح شکایت کیفری باید ماده یازده صدور چک رعایت شود، یعنی باید در مدت تعیین شده شش ماه از تاریخ سر رسید پرداخت، گواهی عدم  پرداخت از بانک دریافت ودر مهلت زمان شش ماه از تاریخ گرفتن گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری مطرح شود.

 وکیل وصول مطالبات

روش وصول چک از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک

چک در اداره ثبت اسناد و املاک سندی لازم الاجرا می باشد، در این جا، دارنده چک با ارائه ی اصل چک و گواهی عدم پرداخت به اداره ی ثبت اسناد و املاک مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه می نماید، در اداره ی ثبت اسناد و املاک اجرائیه فقط برای صادر کننده چک صادر می شود. پس برای ظهرنویس و ضامن اجرائیه صادر نمی شود، اجرائیه صادر شده به بدهکار ابلاغ و بدهکار از تاریخ ابلاغ ده روز مهلت دارد، مبلغ چک را پرداخت کند بعد از مهلت تعیین شده و عدم پرداخت، دارنده چک باید توقیف اموال بدهکار را تقاضا کند، بعد تقاضا مال توقیف می شود، و سپس کارشناس ثبت، آن را توقیف می کند به مزایده گذاشته می شود و به این طریق مبلغ چک وصول می شود.

 وکیل وصول مطالبات

نحوه ی وصول مطالبات سفته

در متن سفته باید این موارد رعایت شود: مبلغ با حروف نوشته شود، گیرنده ی مبلغ، تاریخ صدور سفته و اسم صادر کننده ی آن قید شود. زمانی که متعهد مبلغ سفته موجود در سررسید را  پرداخت نکند، می تواند تقاضای واخواست یا عدم تادیه مطرح کند، طلبکار ده روز مهلت دارد از تاریخ پرداخت سفته تقاضای واخواست کند و البته یک سال زمان است که برای عدم پرداخت مبلغ سفته طرح دعوا کند، در صورتی که در مدت تعیین شده یعنی یک سال از تاریخ واخواست دادخواست مطرح نشود، بر علیه ظهرنویس نمی تواند اقامه دعوا کند. همچنین دارنده ی سفته در صورت عدم وصول مبلغ سفته با توجه به قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی می تواند درخواست بازداشت صادر کننده ی سفته را مطرح کند.

 وکیل وصول مطالبات

  بحث دیرکرد بدهی در وصول مطالبات

یکی از مواردی که افرد دائن یا طلبکار نگران آن هستند بحث دیرکرد طلبشان می باشد که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، شخص  دائن اگر چند میلیون تومان یک سال پیش به طرف مقابل داده باشد بعد این یک سال ارزش پول خود را بسیار پایین می بیند، در حالی که دادگاه  بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، یعنی معادل سالانه ۱۴ درصد محاسبه می کند.

 وکیل وصول مطالبات

از توانمندی ها و مراحل وصول مطالبات ازطریق وکیل

ابتدا وکیل وصول مطالبات از طریق مذاکره، اقدام به گفتگو و حل مسئله از طریق صلح و داوری اقدام می نماید و در این حین با ارائه اظهارنامه  قانونی به فرد بدهکار حسن نیت خود را به طرفین و دادگاه ثابت می کند. در این روند اگر از طرف بدهکار  پاسخ درستی دریافت نکرد مشاور حقوقی وصول مطالبات یا همان وکیل وصول مطالبات اقدامات قضایی را انجام می دهد. که از روش های مختلف اموال  فرد بدهکار را توقیف و به نفع موکل خود ضبط نماید. باید توجه داشت که پرونده های وصول  مطالبات از طریق کیفری، ثبتی  و حقوقی  قابل پیگیری  می  باشد. با توجه  به این توضیحات بهترین وکیل و مشاور  حقوقی وصول مطالبات کسی است که در این زمینه تخصص و فن مورد نیاز برای شناسایی اسناد تجاری از عادی و روند قضایی و قانونی آن را داشته باشد. تمام این موارد گفته شده از مزایای وصول مطالبات از طریق  وکیل می باشد که چه کمک قابل توجهی برای انجام پرونده های مطالباتی  می گردد.

درخواست مشاوره

 وکیل وصول مطالبات

هزینه ی وکیل در وصول مطالبات

هزینه مشاوره حقوقی، مذاکره با بدهکار و ابلاغ  اظهار نامه، مطرح کردن دادخواست و توقیف اموال بدهکار، وصول ضرر و زیان، خسارت  تاخیر  در پرداخت و در نهایت جلب بدهکار از کارهایی است که  وکیل در روند این پرونده ی وصول مطالباتی انجام می دهد و میزان هزینه وکیل وصول مطالبات اگر از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی یا از طریق محاکم دادگستری اقدام به وصول مطالبات موکل خود نماید، در هر دو صورت، تعرفه های قانونی حق الوکاله باید رعایت شود و اگر وکیلی هزینه ای بیشتر از تعرفه تعیین شده، دریافت کند باید مالیات کامل مبلغ دریافتی را پرداخت نماید. میزان  تجربه، تخصص مدت زمان رسیدگی در تعیین مقدار هزینه حق الوکاله در پرونده های وصول مطالبات تاثیرگذار است، بدین خاطر هزینه ی وکیل باتوجه به نتیجه ی نهایی پرونده مشخص می شود، پس میزان هزینه از پرونده ای به پرونده دیگر متغیر است.

 وکیل وصول مطالبات

هزینه پرداخت وکیل وصول مطالباتی با کیست؟

زمانی که خوانده در پرونده های وصول مطالباتی محکوم شود، همه هزینه های دادرسی و حق الوکاله ی وکیل را باید پرداخت کند.

 وکیل وصول مطالبات

نحوه وصول مطالبات از شرکت

وجود مشاور حقوقی وصول مطالبات در شرکتهای تجاری می تواند، حجم زیاد پرونده های حقوق در زمینه مطالبات را در دادگاه ها کاهش دهد. پیمانکاران به عنوان شرکت های خصوصی اساس فعالیت آنان بدست آوردن سود بیشتر متمرکز است. از مهم ترین عوامل عدم وصول مطالبات این است که بین پیمانکار و کارفرما در مورد کارکرد مطالبات پیمانکار از آن ناشی می شود توافق نمی گردد. و یا به دلیل عدم  وجود نقدینگی و اعتبار پروژه توسط کارفرما و یا نظر های غیر کارشناسانه ای رو ارائه می دهند، که بین پیمانکار و کارفرما توافق حاصل نمی شود و مطالبات آن ها وصول نمی گردد.

درخواست مشاوره آنلاین با وکیلتنها راه حل چنین مشکلی این است که از پیغام های شفاهی یا تلفنی خودداری کرده و تمام موارد باید کاملا مکتوب و نوشته شده و از طریق شماره ثبت در دبیرخانه کارفرما ابلاغ کنید، این مکاتبات بعدا می تواند سند خوبی  برای اظهار نظر مراجع  رسیدگی و بهترین گزینه تامین دلیل در مراجع قضایی می باشد. باید به عنوان پیمانکار توجه داشته باشید که کارفرما حتما اعتبار و نقدینگی پیمان را قبل از انعقاد قرارداد تامین کند و بعد آن هر گونه توجیهی مسموع نخواهد بود. پیمانکار می بایست با ارائه مکاتبات مستند از عملکرد و حق خود دفاع کند، با و با ارائه اسناد کارفرما را ترغیب به پرداخت نماید، بهترین اقدام پیمانکار برای مطالبه مبالغ به صورت کاملا رسمی می باشد، ودر صورت عدم پرداخت مطالبات می توان از وکیل متخصص و متبحر کمک گرفت.

 وکیل وصول مطالبات

 وظایف کارفرما در قرارداد پیمانکاری چیست؟

در صورتی که کارفرما در ابلاغ نقشه ها یا تاخیر در ارائه کارگاه در مدت معین پیمانکار می تواند در خسارت احتمالی و تمدید زمان قرارداد ادعا کند. اگر کارفرما در الزامات خود اشتباه کند یا پیمانکار برای شرایط پیش بینی نشده ی فیزیکی می تواند ادعای هزینه را مطرح نماید یا به دلیل عقب افتادن آزمایش ها توسط کارفرما ادعای مالی و زمانی داشته باشد در صورت کوتاهی کارفرما در بیمه کردن پیمانکار می تواند در خواست هزینه و یا در صورت فسخ قرارداد دچار ضرر و زیان شود می تواند ادعای جبران خسارت کند.

 وکیل وصول مطالبات

وظایف پیمانکار نسبت به کارفرما

کارفرما باید هزینه آب، برق، گازی که در اختیار پیمانکار می گذارد از او دریافت  کند، کارفرما در صوتی می تواند هزینه تجهیزات مصالح را از پیمانکار بگیرد که تجهیزات مصالح و کیفیت ساخت قابل قبول نباشد. اگر پیمانکار بخواهد کندی کار را جبران کند درخواست هزینه اضافه نماید کارفرما می تواند ادعای هزینه  کند.

در صورت تاخیر پیمانکار در تحویل کار، کارفرما می تواند برای جبران خسارت از مقدار مبلغ پرداختی کسر کند. اگر قوانین کشور  تغییر کند کارفرما می تواند تعدیل هزینه ها را از پیمانکار بخواهد. زمانی که کارفرما  قرارداد را فسخ کند، میتواند خسارت های وارده و هزینه اضافی برای تکمیل کار را از مبالغی که به پیمانکار پرداخت کرده است اخذ کند. اگر در قرارداد، پیمانکار مسئول پرداخت بیمه باشد و از این کار کوتاهی کند و یکسال از تاریخ قرارداد گذشته باشد، کارفرما می تواند ادعای هزینه کند.

 وکیل وصول مطالبات

وصول مطالبات پیمانکاران شهرداری

شهرداری برای موفق شدن در پروژه هایش پیمانکاری را به  اشخاص متخصص واگذار می کند، انتخاب پیمانکار در شهرداری از طریق مناقصه  صورت می گیرد. پیمانکار در صورت عدم وصول مطالباتش از طرف شهرداری می تواند طرح دعوا کند. تا سال ۹۰ شکایت علیه شهرداری در دادگاه حقوقی مطرح می شد. اما بعد سال ۹۰ با  تصویب قانون اصلاح و تسری آیین نامه ی معاملات شهرداری تهران در شهر های بالای یک میلیون جمعیت، پیمانکاران دیگر نمی توانند برای وصول مطالبات پیمانکاری خود مستقیما در دادگاه حقوقی طرح دعوا کنند. چون دعوای وصول مطالبات پیمانکاری شهرداری دارای پیچیدگی ها و مشکلات خاص است بهتر انکه از وکیل متخصص و پایه یک استفاده کنند.

 وکیل وصول مطالبات

نحوه ی وصول مطالبات پیمانکاری در شرکت های دولتی

در صورتی که پیمانکار در اجرای پروژه خواستار تمدید مدت تکمیل پروژه و یا مطالبات اضافی و یا هر نوع ادعایی داشته باشد باید کم تر از ۲۸ روز به کافرما اعلام و جزئیات و ادله ی خود را مبنی بر ادعای  مورد نظر رائه نماید.

پیمانکار باید دقت داشته باشد تا پایان پروژه هر ماه گزارش کار خود را به کافرما بدهد. کارفرما هم مهلت دارد حداکثر تا ۴۲ روز از دریافت مستندات و ادله ارائه شده آن را  بررسی کند و نظر خود را به صورت کتبی به پیمانکار بدهد.

مرجع رسیدگی به این اختلافات هیئت حل اختلاف می باشد. حل اختلاف بین پیمانکار و کارفرمای دولت براساس ماده ۵۳ شرایط  عمومی پیمان تعیین می شود.

 وکیل وصول مطالباتنتیجه و جمع بندی مقاله

با توجه به توضیحاتی که در این مقاله انجام شده است، رسیدگی و وصول مطالبات چه به صورت اسناد تجاری و غیرتجاری نیاز به تخصص و تبحر و علم کافی در این زمینه دارد که امروزه وکلای مجرب و متخصصی در زمینه ی وصول مطالبات بانکی و مطالبات پیمانکاری و شهرداری وجود دارند تا بدون اطاله وقت و هزینه زیاد و بی راهه رفتن می توان به راحتی حل مسئله کرد.

وکیل در کرد کوی

درخواست مشاوره وکیل

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها