جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر⭐قانون ۱۴۰۳ مبارزه با مواد مخدر⭐

بررسی کامل جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر

جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر:

جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر، یک جرم عمدی است و برای تحقق آن، وجود اراده و قصد مرتکب در انجام این عمل ضروری است. همچنین، این جرم، یک جرم مقید است و تحقق آن، منوط به تحقق شرایط خاصی است. این شرایط عبارتند از:

 1. وجود متهم مواد مخدر
 2. پس از دستگیری متهم مواد مخدر
 3. پس از حکم قطعی محکومیت متهم مواد مخدر

البته همان طور که پناه دادن و کمک به فرار متهمان مواد مخدر جرم است، پاپوش درست کردن برای افراد در این زمینه نیز جرم تلقی می‌شود. در مورد جرم پناه دادن به افراد متهم در زمینه مواد مخدر، در ادامه مقاله، به صورت کامل، مطالبی را ذکر می‌کنیم ولی در اینجا به بررسی جرم پاپوش درست کردن می‌پردازیم. حتماً برای شما هم سؤال پیش می‌آید که مجازات پاپوش درست کردن برای دیگران در زمینه مواد مخدر چیست؟

مجازات پاپوش درست کردن برای دیگران در زمینه مواد مخدر

جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر: پاپوش درست کردن برای دیگران در زمینه مواد مخدر، به موجب ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق است. جرم پاپوش درست کردن برای دیگران، به معنای هرگونه اقدامی است که منجر به متهم کردن دیگری به جرم مواد مخدر شود، در حالی که آن شخص مرتکب جرم مواد مخدر نشده است. از جمله مصادیق پاپوش درست کردن برای دیگران در زمینه مواد مخدر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. جاسازی مواد مخدر در منزل یا محل کار دیگری
 2. دادن اطلاعات نادرست به مقامات قضایی یا انتظامی در مورد دیگری
 3. شهادت دروغ در دادگاه در مورد دیگری

برای تحقق جرم پاپوش درست کردن برای دیگران، لازم است که مرتکب این کار، قصد متهم کردن دیگری به جرم مواد مخدر را داشته باشد. همچنین، لازم است که اقدام مرتکب، منجر به متهم شدن دیگری به جرم مواد مخدر شود.

در صورتی که مرتکب جرم پاپوش درست کردن برای دیگران، از اقارب درجه یک متهم باشد، مجازات او تشدید می‌شود. در این صورت، مرتکب به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. همچنین در صورتی که مرتکب جرم پاپوش درست کردن برای دیگران، از مقامات دولتی یا عمومی باشد،

مجازات او نیز تشدید می‌شود. در این صورت، مرتکب به حبس از دو تا هفت سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. از سوی دیگر، در صورتی که مرتکب جرم پاپوش درست کردن برای دیگران، در ازای این کار، وجه یا مال یا خدمت دیگری دریافت نماید، مجازات او نیز شدیدتر خواهد شد. در این صورت، مرتکب به حبس از سه تا ده سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

مجازات پناه دادن به متهم مواد مخدر چیست؟

جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر: پناه دادن به متهمان مواد مخدر یک جرم جدی است که مجازات سنگینی برای آن در پیش‌بینی شده است. در صورتی که به هر علتی شما هم با این اتهام مواجه شده‌اید، باید از بهترین وکیل کیفری تهران استفاده کنید تا از شما رفع اتهام کند.

طبق ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، در صورتی که هر فردی، متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم شدن با حکم قطعی، پناه دهد به نصف مجازات متهم و یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در صورتی که مجرم اصلی، به حبس ابد و یا اعدام محکوم شده باشد، مرتکب جرم پناه دادن به آن مجرم، به ده سال و یا بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

مصادیق پناه دادن به متهم مواد مخدر

جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر: پناه دادن به افراد متهم در زمینه مواد مخدر به معنای هرگونه اقدامی است که منجر به مخفی کردن یا پنهان کردن متهم مواد مخدر از مقامات قضایی یا انتظامی شود. از جمله مصادیق جا و مکان دادن به متهم مواد مخدر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. فراهم کردن مکانی برای اقامت متهم مواد مخدر
 2. مخفی کردن متهم مواد مخدر در مکانی دیگر
 3. کمک به متهم مواد مخدر برای فرار از دست مقامات قضایی یا انتظامی

عوامل تشدید‌کننده مجازات پناه دادن به مجرمان مواد مخدر

مجازات پناه دادن به افراد متهم مواد مخدر در صورتی که مرتکب، دارای شرایط زیر باشد، تشدید می‌شود:

 1. اگر مرتکب از اقربای درجه یک متهم مواد مخدر باشد.
 2. اگر مرتکب از مقامات دولتی یا عمومی باشد.
 3. اگر مرتکب در ازای انجام این کار، وجه یا مال یا منفعت دیگری دریافت کند.
مجازات معاونت در فرار متهم مواد مخدر
Punishment for assisting in the escape of drug accused

جرم معاونت در فرار متهم مواد مخدر

جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر: معاونت در فراری دادن یک متهم مواد مخدر یک جرم جدی به شمار می‌رود که مجازات سنگینی نیز برای آن لحاظ شده است. بنابراین، لازم است افراد از این کار خودداری کنند.

طبق ماده ۲۳ قانون مبارزه با مواد مخدر، هر فردی به نحوی از انحاء مختلف در فرار متهم یا محکوم موضوع این قانون معاونت نماید، به مجازات نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم اصلی مشمول حبس ابد یا اعدام باشد، مرتکب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

مصادیق معاونت در فرار متهم مواد مخدر

جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر: معاونت در فرار متهم مواد مخدر به معنای هرگونه اقدامی است که منجر به فرار متهم مواد مخدر از دست مقامات قضایی یا انتظامی شود. از جمله مصادیق این جرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. فراهم کردن وسایل نقلیه یا تجهیزات برای فرار متهم مواد مخدر
 2. دادن اطلاعات یا راهنمایی‌های لازم برای فرار متهم مواد مخدر
 3. مخفی کردن متهم مواد مخدر در مکانی دیگر

مثال برای معاونت در فرار متهم مواد مخدر

فرض کنید که شخصی به متهم مواد مخدر در حال فرار از دست ماموران انتظامی کمک کند تا از دست آن‌ها فرار کند. در این صورت، این شخص به جرم معاونت در فراری دادن یک متهم مواد مخدر محکوم خواهد شد. مجازات این شخص نصف مجازات متهم اصلی، یعنی پنج سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.

جرم فراری دادن متهم پرونده مواد مخدر چیست؟

جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر: طبق ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، هر فردی در فرار متهم موضوع این قانون پس از دستگیری و نیز پس از محکوم شدن با حکم قطعی، همکاری و مشارکت نماید به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مجرم اصلی هم باید بگوییم که مرتکب جرم فراری دادن او، به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

مصادیق فراری دادن متهم مواد مخدر

فراری دادن یک متهم مواد مخدر به معنای هرگونه اقدامی است که منجر به فرار متهم مواد مخدر از دست مقامات قضایی یا انتظامی شود. از جمله مصادیق این کار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. کمک به متهم مواد مخدر برای فرار از دست ماموران
 2. دادن اطلاعات نادرست به ماموران در مورد محل اختفای متهم مواد مخدر
 3. تغییر چهره متهم مواد مخدر
 4. فراهم کردن وسایل فرار برای متهم مواد مخدر

در اینجا برخی از نکات مهم در مورد فراری دادن متهم مواد مخدر آورده شده است:

 1. فراری دادن یک متهم مواد مخدر، جرم است و مجازات دارد.
 2. اگر با متهم مواد مخدر مواجه شدید، باید بلافاصله به مقامات قضایی یا انتظامی اطلاع دهید.
 3. اگر از متهم مواد مخدر شکایت کرده‌اید، می‌توانید از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوید.

با رعایت این نکات می‌توانید از خود و جامعه در برابر متهمان مواد مخدر محافظت کنید.

هنگام مواجه با متهم مواد مخدر به کجا مراجعه کنیم؟

در صورتی که با متهم مواد مخدر مواجه شدید، باید بلافاصله به یکی از مراجع زیر مراجعه کنید:

 1. پلیس
 2. دادسرا
 3. دادگستری
 4. مراکز مشاوره حقوقی

قانون مبارزه با مواد مخدر

در ادامه، هر مورد را توضیح می‌دهیم:

مراجعه به پلیس: در صورتی که متهم مواد مخدر در حال ارتکاب جرم باشد، باید بلافاصله با پلیس تماس بگیرید. پلیس در اسرع وقت به محل اعزام می‌شود و متهم را دستگیر می‌کند.

مراجعه به دادسرا: در صورتی که متهم مواد مخدر دستگیر شده باشد، باید به دادسرا مراجعه کنید و شکایت خود را ثبت کنید. دادسرا پرونده را بررسی می‌کند و در صورت احراز وقوع جرم، متهم را به دادگاه معرفی می‌کند.

مراجعه به دادگستری: در صورتی که پرونده متهم مواد مخدر در دادگاه رسیدگی می‌شود، باید به دادگستری مراجعه کنید و در جلسه دادگاه حضور داشته باشید. شما می‌توانید در جلسه دادگاه اظهارات خود را ارائه دهید و از متهم شکایت کنید. همچنین می‌توانید از وکیل مواد مخدر در اینجا استفاده ببرید.

مراجعه به مراکز مشاوره حقوقی: در صورتی که به دلیل مواجهه با متهم مواد مخدر، احساس خطر می‌کنید، می‌توانید به یکی از مراکز مشاوره حقوقی مراجعه کنید و از وکیل پایه یک دادگستری کمک بگیرید. مشاور حقوقی به شما کمک می‌کند تا از حقوق خود آگاه شوید و اقدامات قانونی لازم را انجام دهید.

متهم فراری مواد مخدر

جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر چیست؟ در اینجا برخی از نکات مهم در هنگام مواجهه با متهم مواد مخدر آورده شده است:

 1. از خودتان محافظت کنید. اگر احساس خطر می‌کنید، از نزدیک شدن به متهم خودداری کنید و تا رسیدن پلیس در مکانی امن بمانید.
 2. اطلاعات خود را به مقامات قضایی یا انتظامی ارائه دهید. هر چه اطلاعات بیشتری در مورد متهم ارائه دهید، احتمال دستگیری او بیشتر می‌شود.
 3. از صحبت کردن با متهم و دادن اطلاعات به او خودداری کنید. اگر متهم از شما سؤالی پرسید، از اظهارات خودداری کنید و بلافاصله از پلیس کمک بگیرید.

با رعایت این نکات می‌توانید در وهله اول از خود محافظت کنید و در دردسر نیفتید و در وهله بعدی، می‌توانید به دستگیری متهم مواد مخدر نیز کمک کنید.

اطلاعات لازم برای ارائه به مقامات قضایی یا انتظامی

جرم پناه دادن به متهم مواد مخدر: در صورتی که با متهم مواد مخدر مواجه شدید و تصمیم گرفتید که اطلاعات خود را به مقامات قضایی یا انتظامی ارائه دهید، باید اطلاعات زیر را در اختیار آن‌ها قرار دهید:

 1. تاریخ و زمان مواجهه با متهم
 2. مکان مواجهه با متهم
 3. ویژگی‌های ظاهری متهم، از جمله جنسیت، سن، قد، وزن، رنگ پوست، رنگ و اندازه و مدل مو و رنگ چشم متهم.
 4. لباس‌هایی که متهم به تن داشته است.
 5. وسیله نقلیه‌ای که متهم از آن استفاده می‌کرد.
 6. نحوه رفتار متهم
 7. نحوه راه رفتن متهم
 8. لهچه خاصی که متهم با آن حرف می‌زده است.
 9. هرگونه اطلاعات دیگری که در مورد متهم دارید.

این اطلاعات به مقامات قضایی یا انتظامی کمک می‌کند تا متهم را شناسایی و دستگیر کنند.

حمایت قانونی از شاکیان مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر، حمایت‌های قانونی مختلفی را برای شاکیان مواد مخدر در نظر گرفته است. از جمله این حمایت‌های قانونی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
 2. حق استفاده از وکیل تسخیری
 3. حق دریافت غرامت از متهم

در صورتی که شما از متهم مواد مخدر شکایت کرده‌اید، می‌توانید از این حمایت‌های قانونی استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این حمایت‌ها، می‌توانید به یکی از مراکز مشاوره حقوقی مراجعه کنید.

وظایف پلیس در برخورد با متهمان مواد مخدر

پلیس موظف است در برخورد با متهمان مواد مخدر، اقدامات زیر را انجام دهد:

 1. دستور توقف و بازرسی متهم
 2. دستگیری متهم در صورت ارتکاب جرم
 3. جلوگیری از فرار متهم
 4. تحقیق در مورد جرم ارتکابی
 5. ارجاع متهم به دادسرا

پلیس همچنین موظف است از شاکیان مواد مخدر حمایت کند و از آن‌ها در برابر متهمان مواد مخدر محافظت نماید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله به این موضوع پی بردیم که پناه دادن و مخفی کردن متهم مواد مخدر، جرم جدی و مهمی است که در قانون مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین، لازم است افراد از این کار خودداری کنند.

مشاوره

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مشاوره
تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده